Morfiini, Oksikodoni, Fentanyyli (Annostus)

Opioidianalgeetit ovat erittäin käyttökelpoinen keino hoitaa voimakasta kipua, joka ei reagoi muihin hoitomuotoihin. Tietyt geneettiset variantit voivat vaikuttaa vasteeseen näille lääkkeille, joten geneettisen profiilin tunteminen voi auttaa antamaan kullekin potilaalle optimaalisen terapeuttisen annoksen.

Opioidikipulääkkeitä (kuten morfiinia, oksikodonia ja fentanyyliä) kutsutaan myös huumausaineiksi. Niitä käytetään vain sellaisen kivun hoitoon, joka on voimakasta ja jota eivät lievitä muuntyyppiset kipulääkkeet (koska ne ovat erittäin vahvoja kipulääkkeitä). Niitä ei tulisi käyttää yli 3-4 kuukautta, ellei lääkäri anna muita ohjeita ja pidennä hoitoa. Niitä käytetään laajalti muun muassa syöpäkivun hoidossa.

Niiden vaikutusmekanismi on sitoutuminen aivojen opioidireseptoreihin, mikä estää kivun tunnetta.

Opioidi- tai narkoottiset kipulääkkeet voivat liikaa käytettynä aiheuttaa riippuvuutta, ja niihin liittyy tapaturmaisia yliannostuskuolemia.

VAROITUKSET

Kun otat narkoottisia tai opioidianalgeetteja, älä juo alkoholia, aja autoa tai käytä raskaita koneita.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Uneliaisuus, heikentynyt harkintakyky, kutina, ummetus, pahoinvointi, oksentelu, vieroitusoireyhtymä lopetettaessa (annosta on vähitellen pienennettävä ajan myötä vieroitusoireyhtymän välttämiseksi).

Vaikka foorumissamme kuvataan eri opioidien, kuten kodeiinin, tramadolin, alfentaniilin ja muiden, farmakogenetiikkaa, olemme tässä kohdassa ryhmitelleet morfiini-, oksikodoni- ja fentanyylivasteeseen vaikuttavat geneettiset polymorfismit samalla tavalla. Geneettistä tietoa vasteesta muille opioideille löytyy myös tästä farmakologiaa koskevasta osiosta, mutta muista eri kohdista, koska lääketieteellisessä kirjallisuudessa kuvataan muita erilaisia vasteeseen vaikuttavia polymorfismeja.

KAUPPANIMET

  • Morfiini: Morphine Braun®, morfiinihydrokloridi®, MST Continus®, Oramorph®, Sevredol®, Zomorph®, Dolq®.
  • Oksikodoni: Oxycontin®, Oxynorm®, Oxycodone®.
  • Fentanyyli: Fentanest®.

Analysoidut geenit

ABCB1 COMT OPRM1 RHBDF2

Kirjallisuusluettelo

Lloyd RA, Hotham E, Hall C, Williams M, Suppiah V. Pharmacogenomics and Patient Treatment Parameters to Opioid Treatment in Chronic Pain: A Focus on Morphine, Oxycodone, Tramadol, and Fentanyl. Pain Med, 2017; 18(12):2369–87.

Lötsch J, von Hentig N, Freynhagen R, Griessinger N, Zimmermann M, Doehring A, et al. Cross-sectional analysis of the influence of currently known pharmacogenetic modulators on opioid therapy in outpatient pain centers. Pharmacogenet Genomics, 2009; 19(6):429–36.

Galvan A, Skorpen F, Klepstad P, Knudsen AK, Fladvad T, Falvella FS, et al. Multiple Loci modulate opioid therapy response for cancer pain. Clin Cancer Res, 2011; 17(13):4581–7.

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Etsimäsi DNA-testi
Osta