Paklitakseli (Annostus)

Paklitakseli on antineoplastinen lääke, jota käytetään useiden syöpätyyppien, kuten munasarja-, ruokatorvi-, rinta-, keuhko- ja haimasyövän, hoitoon. Sellaiset geneettiset biomarkkerit, jotka voivat ennustaa lääkkeen tehoa ja mahdollista neurotoksisuutta, voivat olla suureksi avuksi hoidon paremmassa hallinnassa.

Paklitakseli on antineoplastinen lääke, jota käytetään laajalti ensilinjan kemoterapiana muun muassa rinta-, munasarja-, keuhko- ja eturauhassyövässä sekä muissa kiinteissä kasvaimissa.

Vaikutusmekanismi

Paklitakseli on taksoidiperheeseen kuuluva antineoplastinen lääke, joka stimuloi tubuliinimikrotubulusten kokoamista ja stabiloi mikrotubuluksia estämällä niiden depolymerisaation. Tällä tavoin paklitakseli estää mitoottisen karan muodostumista solunjakautumisen aikana ja estää mitoosiprosessin ja siten solunjakautumisen.

Vasta-aiheet

Hoito paklitakselilla on vasta-aiheista potilaille, joilla on yliherkkyys taksoideille, imettäville naisille, kun neutrofiilien määrä on alle 1500/mm3 (<1000/mm3 Kaposin sarkoomaa sairastavilla potilailla), Kaposin sarkoomaa sairastaville potilaille ja potilaille, joilla on samanaikaisia, vaikeita ja hallitsemattomia infektioita.

Varotoimet

Paklitakselin käyttö edellyttää tarkkaa maksan, maksan ja sydämen seurantaa. Paklitakselia ei suositella määrättäväksi alle 18-vuotiaille potilaille eikä yli 75-vuotiaille potilaille, jotka ovat saaneet paklitakselia yhdessä gemsitabiinin kanssa, koska haittavaikutusten kehittymisen riski on suuri.

Hoidon aikana ja sen jälkeen on käytettävä ehkäisyä.

Erlotinibia ei saa antaa samanaikaisesti paklitakselin ja gemsitabiinin kanssa.

Hoito paklitakselilla on lopetettava, jos yliherkkyysreaktioita ja/tai sensorisia neuropatioita kehittyy.

Paklitakselin käytössä on noudatettava varovaisuutta maksan vajaatoiminnan, myelosuppression ja perifeerisen neuropatian yhteydessä.

Yhdistettynä keuhkokarsinooman sädehoitoon paklitakseli voi edistää interstitiaalisen pneumoniitin kehittymistä.

Jos Kaposin sarkoomaa sairastaville potilaille kehittyy mukosiitti, paklitakseliannosta on pienennettävä 25 %.

Vältä IA (intra-artikulaarista) antoa ja ekstravasaatiota.

Potilailla, joita hoidetaan monoterapiana tai yhdistelmähoitona gemsitabiinin kanssa, on pneumoniitin ja sepsiksen kehittymisen riski (potilasta on seurattava tarkoin).

Metastaattisessa rintasyövässä ja ei-kranulosyyttisessä keuhkosyövässä, jossa on keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta, suositellaan paklitakselin annoksen pienentämistä 20 %.

Haittavaikutukset

Paklitakselihoito voi kehittää immunosuppressiotilan, joka voi aiheuttaa erityyppisiä infektioita (virtsatieinfektiot, follikuliitti, hengitystieinfektiot, kandidiaasi, sinuiitti). Hoito paklitakselilla voi myös aiheuttaa neutropeniaa, anemiaa, leukopeniaa, trombosytopeniaa, lymfopeniaa ja myelosuppressiota. Se aiheuttaa myös hematokriitin ja punasolujen määrän vähenemistä sekä muita hematologisia häiriöitä, kuten disseminoitunutta intravaskulaarista koagulaatiota.

Muita paklitakselin mahdollisesti aiheuttamia haittavaikutuksia ovat: anoreksia, ruokahalun väheneminen, hypokalemia (elektrolyyttihäiriöt), unettomuus, masennus, ahdistuneisuus, huimaus.

Hoito paklitakselilla voi aiheuttaa perifeeristä neuropatiaa, hypoestesiaa, parestesiaa, sensorista perifeeristä neuropatiaa, päänsärkyä, dysgeusiaa, huimausta, perifeeristä motorista neuropatiaa, ataksiaa, aistihäiriöitä, uneliaisuutta.

Muita haittavaikutuksia ovat: lisääntynyt kyynelehtiminen, näön hämärtyminen, silmien kuivuminen, kuiva keratokonjunktiviitti, madaroosi.

Muita paklitakselihoidon merkkejä ja oireita voivat olla: Lymfaödeema, hengenahdistus, epistaxis, nielurisakipu, nuha, nuha, nuha, pahoinvointi, ripuli, oksentelu, ummetus, stomatiitti, vatsakipu, vatsan turvotus, ylävatsakipu, dyspepsia, gastro-oesofageaalinen refluksi, suun hypoestesia, hiustenlähtö, nokkosihottuma, kynsihäiriöt, kutina, kuiva iho, eryteema, kynsien pigmentaatio/epävärjäytyminen, ihon hyperpigmentaatio, onykolyysi jne.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat: niveltulehdus, myalgia, raajakipu, luukipu, selkäkipu, lihaskrampit, väsymys, astenia, pyreksia, perifeerinen ödeema, limakalvojen turvotus, kipu, ödeema, heikkous, rintakipu, huonovointisuus, letargia, hyperpyreksia, laihtuminen.

Lisäksi paklitakselihoito voi aiheuttaa veren maksa- ja haimaentsyymiarvojen (ALT, AST, GGT, alkalinen fosfataasi) nousua. Paklitakseli saattaa nostaa kehon lämpötilaa merkittävästi.

Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa

Seuraavien aineiden samanaikainen käyttö paklitakselin kanssa voi lisätä sen toksisuutta, minkä vuoksi varovaisuutta suositellaan: Sytokromi CYP2C8:n tai CYP3A4:n tunnetut estäjät (esim. ketokonatsoli- ja imidatsolilääkkeet, erytromysiini, fluoksetiini, gemfibrotsiili, klopidogreeli, simetidiini, ritonaviiri, sakinaviiri, indinaviiri ja nelfinaviiri).

Paklitakselin teho voi heikentyä, jos sitä käytetään samanaikaisesti seuraavien aineiden kanssa: sytokromi CYP2C8:n tai sytokromi CYP3A4:n tunnetut induktorit (esim. rifampisiini, karbamatsepiini, fenytoiini, efavirentsi, nevirapiini).

Kauppanimi

  • Taxol ®

Analysoidut geenit

CYP2C8 CYP3A4

Kirjallisuusluettelo

Hertz DL, Roy S, Motsinger-Reif AA, Drobish A, Clark LS, McLeod HL, et al. CYP2C8*3 increases risk of neuropathy in breast cancer patients treated with paclitaxel. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol; 2013, 24(6):1472–8.

Hertz DL. Germline pharmacogenetics of paclitaxel for cancer treatment. Pharmacogenomics, 2013; 14(9):1065–84.

de Graan A-JM, Elens L, Sprowl JA, Sparreboom A, Friberg LE, van der Holt B, et al. CYP3A4*22 genotype and systemic exposure affect paclitaxel-induced neurotoxicity. Clin Cancer Res, 2013; 19(12):3316–24.

Leskelä S, Jara C, Leandro-García LJ, Martínez A, García-Donas J, Hernando S, et al. Polymorphisms in cytochromes P450 2C8 and 3A5 are associated with paclitaxel neurotoxicity. Pharmacogenomics J, 2011; 11(2):121–9.

Bergmann TK, Brasch-Andersen C, Gréen H, Mirza MR, Skougaard K, Wihl J, et al. Impact of ABCB1 variants on neutrophil depression: a pharmacogenomic study of paclitaxel in 92 women with ovarian cancer. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2012; 110(2):199–204.

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Etsimäsi DNA-testi
Osta