Tikagrelori (Tehokkuus)

Ticagrelor on verihiutaleiden muodostumista estävä lääke, jota käytetään valtimotromboosin ehkäisyyn. Sen vaikutus perustuu sen antagonistiseen vaikutukseen verihiutaleiden pinnalla sijaitsevaan P2Y12-reseptoriin. Sen aineenvaihduntaan osallistuvien entsyymien aineenvaihduntaprofiilin tunteminen voi auttaa säätämään sen annostusta oikein ja siten välttämään tarpeettomia verenvuototapahtumia.

Tikagrelori on syklopentyltriatsolopyrimidiini (CPTP) -verihiutaleiden aggregaatiota estävä aine, joka antagonisoi selektiivisesti ja palautuvasti verihiutaleiden P2Y12-reseptoria adenosiinidifosfaatin (ADP) suhteen ja estää ADP:n välittämän verihiutaleiden aktivoitumisen ja aggregaation. Sillä on nopeampi ja voimakkaampi verihiutaleiden muodostumista estävä vaikutus kuin klopidogreelillä. Annostellaan yhdessä ASA:n kanssa aterotromboottisten tapahtumien ehkäisyyn potilailla, joilla on akuutti sepelvaltimo-oireyhtymä tai aiemmin sairastettu sydäninfarkti ja joilla on suuri riski sairastua aterotromboottiseen tapahtumaan.

Ticagrelor on vasta-aiheinen tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä lääkkeelle, potilailla, joilla on aktiivinen patologinen verenvuoto tai joilla on aiemmin ollut kallonsisäinen verenvuoto ja/tai vaikea maksan vajaatoiminta. Ticagreloria ei saa antaa samanaikaisesti voimakkaiden CYP3A4-estäjien (ketokonatsoli, klaritromysiini, nefatsodoni, ritonaviiri ja atatsanaviiri) kanssa.

VAROITUKSET

Riski/hyötyarviointi potilailla, joilla on tunnetusti suuri verenvuotoriski. Varovaisuutta seuraavissa tapauksissa: kohtalainen maksan vajaatoiminta, aiemmin esiintynyt hyperurikemia tai kihtiartriitti, potilaat, joilla on bradykardiatapahtumien riski (ilman sydämentahdistinta, joilla on sinussolmukkeen toimintahäiriöoireyhtymä, 2. tai 3. asteen AV-blokki tai synkopee), potilaat, joilla on lääkkeitä, joiden tiedetään aiheuttavan bradykardiaa, potilaat, jotka ovat alttiita verenvuodolle (äskettäinen trauma tai leikkaus, hyytymishäiriöt, aktiivinen tai äskettäinen ruoansulatuskanavan verenvuoto) tai jotka saavat samanaikaista hoitoa lääkkeillä, jotka voivat lisätä verenvuotoriskiä (tulehduskipulääkkeet, suun kautta otettavat antikoagulantit ja/tai fibrinolyyttiset lääkkeet) 24 tunnin kuluessa ticagrelorin antamisesta. Leikkauksen yhteydessä hoito on lopetettava vähintään 7 päivää ennen.

Ei suositella potilaille, joilla on aiemmin ollut yli 1 vuoden ajan iskeeminen aivohalvaus, jotka ovat olleet munuaisdialyysissä, joilla on virtsahapponefropatia tai jotka saavat samanaikaisesti suurta ylläpitoannosta ASA:ta (>300 mg). Ei suositella potilaille, joilla on kohtalainen maksan vajaatoiminta. Hengenahdistuksen riski on suurentunut potilailla, joilla on aiemmin ollut astma ja/tai keuhkoahtaumatauti; akuuttia sepelvaltimo-oireyhtymää ACS:ää sairastavilla potilailla (erityisesti yli 75-vuotiailla tai potilailla, joilla on keskivaikea/vaikea munuaisten vajaatoiminta tai jotka saavat hoitoa ARB:llä, angiotensiinireseptorin salpaajilla), munuaistoimintaa on seurattava 1 kuukauden kuluttua ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin. Alle 18-vuotiailla lapsilla ei ole tietoja turvallisuudesta ja tehosta. Vältä hoidon ennenaikaista lopettamista (voi lisätä sydän- ja verisuonikuoleman tai sydäninfarktin riskiä).

HAITTAVAIKUTUKSET

Verenvuotoa aiheuttavat häiriöt, hyperurikemia, kihti/kihti, huimaus, pyörtyminen, päänsärky, huimaus, hypotensio, hengenahdistus, hengitysteiden verenvuoto, ruoansulatuskanavan verenvuoto, ripuli, pahoinvointi, dyspepsia, ummetus, ihonalainen tai ihonalainen verenvuoto, ihottuma, kutina, virtsateiden verenvuoto, seerumin kreatiniinin nousu, toimenpiteen jälkeinen verenvuoto, traumaattinen verenvuoto.

KAUPPANIMI

  • Brilique ®

Analysoidut geenit

CYP3A4

Kirjallisuusluettelo

Human Cytochrome P450 (CYP) Allele Nomenclature Database.

Tantry US, Jeong YH, Navarese EP, Kubica J, Gurbel PA. Influence of genetic polymorphisms on platelet function, response to antiplatelet drugs and clinical outcomes in patients with coronary artery disease. Expert Rev Cardiovasc Ther, 2013; 11(4): 447-62.

Jiang M, You, JH. CYP2C19 genotype plus platelet reactivity-guided antiplatelet therapy in acute coronary syndrome patients: a decisión analysis. Pharmacogenet Genomics, 2015, 25 (12):609-17.

Jiang M, You JHS. CYP2C19 LOF and GOF-Guided Antiplatelet Therapy in Patients with Acute Coronary Syndrome: A Cost-Effectiveness Analysis. Cardiovasc Drugs Ther; 2017; 31(1):39–49.

Scott SA. , Sangkuhl K, Stein CM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guidelines for CYP2C19 Genotype and Clopidogrel Therapy: 2013 Update.

Yudi MB, Clark DJ, Farouque O, Eccleston D, Andrianopoulos N, Duffy SJ, et al. Clopidogrel, prasugrel or ticagrelor in patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary intervention. Intern Med J, 2016; 46(5):559–65.

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Etsimäsi DNA-testi
Osta