Podatność genetyczna

tellmeGen™

Podatność genetyczna

Podatność genetyczna mierzy predyspozycje genetyczne jednostki do manifestacji określonego fenotypu w oparciu o jej makijaż genetyczny. Fenotypem nazywamy widoczną ekspresję lub przejaw genotypu (informacji reprezentowanej w DNA), która w mniejszym lub większym stopniu może być determinowana przez środowisko i styl życia jednostki. Dzięki analizie różnych polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (zwanych SNP) i zastosowaniu metodologii poligenic risk score możliwe jest oszacowanie ryzyka genetycznego, jakie ma dana osoba na wystąpienie choroby lub cechy złożonej.

Pharmacogenetics

Farmakogenetyka to dyscyplina biologiczna, która bada wpływ zmienności genetycznej danej osoby na jej reakcję na określone leki. Daje możliwość identyfikacji najskuteczniejszych leków, zastosowania najlepszych dawek i optymalnych stężeń tych leków, uniknięcia niepożądanych działań ubocznych zgodnie z wzorcem genetycznym każdego człowieka. Pozwoli to na odejście od empirii przy przepisywaniu leków, znacznie ograniczając konieczność hospitalizacji i związane z tym koszty. Po podaniu substancji czynnej jest ona wchłaniana i rozprowadzana do miejsca działania, gdzie wchodzi w interakcje ze swoim substratem (receptorami i enzymami), jest metabolizowana, a następnie wydalana. Na każdym z tych etapów może występować wariant genetyczny o innym wyniku klinicznym. Ostatecznym celem jest odkrycie rosnącej złożoności ludzkiego genomu i zrozumienie, jak poszczególne warianty genetyczne wpływają na metabolizm leków, co jest wyzwaniem na najbliższe dziesięciolecia i priorytetem ze względu na ważne implikacje w praktyce klinicznej.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup

Promocja Dzień DNA

Tylko do 25 kwietnia

-15% na wszystkie testy DNA

Użyj naszego kodu DNA15