Polityka aktualizacji informacji i powtórzeń próbek

tellmeGen™

Celem tellmeGen jest to, aby każdy miał dostęp do swoich informacji genetycznych z dowolnego miejsca na świecie za pomocą urządzenia podłączonego do Internetu, aby podzielić się nimi ze swoim zaufanym pracownikiem służby zdrowia. W tym celu stworzyliśmy platformę, która przechowuje, interpretuje i aktualizuje informacje genetyczne.

W tellmeGen wykonujemy genotypowanie na dużą skalę, szukając istotnych informacji klinicznych, dlatego używamy Global Screening Array (GSA chip) firmy Illumina, który zawiera ponad 750 000 markerów. Ponadto jest on dostosowany do potrzeb klienta z ponad 5 000 polimorfizmów pojedynczych nukleotydów lub SNP. Jednak wraz z postępem technologicznym będziemy mogli zastosować większe chipy genotypowe lub masowe sekwencjonowanie, aby zapewnić bardziej aktualne i nowe informacje.

Od tellmeGen będziemy wspierać poprzednie używane wersje chipów i będziemy odzwierciedlać wersję chipa używaną w strefie prywatnej. Jeśli chcesz zaktualizować wersję chipa, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], a my zapewnimy Ci najszybsze i najbardziej efektywne rozwiązanie.

Jeśli chcesz zaktualizować wersję chipa, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem [email protected], a my zapewnimy Ci najszybsze i najskuteczniejsze rozwiązanie.

Warunki powtarzania próbek i otrzymywania wyników

tellmeGen jest zaangażowany w dostarczanie wyników wszystkim użytkownikom.

W większości przypadków do uzyskania wyników wystarczy jedna próbka śliny. Niekiedy jednak konieczne jest uzyskanie nowej próbki, ponieważ stężenie uzyskanego DNA i/lub jakość próbki jest niska i nie spełnia minimalnych kryteriów jakościowych pozwalających na uzyskanie wiarygodnych wyników. Wynika to na ogół z nieprawidłowego pobrania próbki lub problemów z jej uzyskaniem (suchość, infekcje, stosowanie leków lub różne patologie).

Jeśli pierwszy proces ekstrakcji i genotypowania nie przyniesie wyników, tellmeGen skontaktuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby zaoferować Ci możliwość bezpłatnego powtórzenia pobrania próbki, ekstrakcji DNA i analizy na macierzy genotypowania Illumina®. Użytkownik ma również możliwość zażądania pełnego zwrotu kosztów, z wyjątkiem kosztów obsługi i wysyłki (50 euro). Użytkownik ma 3 miesiące od otrzymania powiadomienia o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną na udzielenie nam odpowiedzi dotyczącej swojego wyboru. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi w tym okresie, uznamy próbkę za nieważną i nie będziemy w stanie dokonać zwrotu pieniędzy ani powtórzyć procesu bezpłatnie.

Powtórzenie pobrania próbki, ekstrakcji DNA i analizy po raz drugi nie gwarantuje, że wyniki będą zadowalające. Istnieją wyjątkowe przypadki, w których nie jest możliwe uzyskanie wyników z wymazu ze śliny/ust i konieczne jest pobranie próbki krwi. tellmeGen nie oferuje usługi pobierania próbek krwi.

Analiza próbki śliny może być powtórzona maksymalnie trzy razy. Koszt analizy trzeciej próbki ponosi klient. Analiza nie będzie powtarzana po raz czwarty. W takich przypadkach kwota zapłacona za analizę zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów obsługi i wysyłki.

Minimalne kryteria jakości próbek

1. większe stężenie uzyskanego DNA: 50 ng / ul

2. Jakość uzyskanej próbki: Wskaźnik wywołań > 0,95

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup