Polityka prywatności

tellmeGen™

Niniejsza nota prawna reguluje działanie strony internetowej https://www.tellmegen.com (zwanej dalej "siecią"). Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca, usługi społeczeństwo informacyjne i handel elektroniczny odwiedzający jest informowany, że dane osoby odpowiedzialnej za stronę internetową są:

CIF: B98649494

Email: [email protected]

Lokalizacja: Arquitecto Mora, 5 - 4 Valencia, 46010, Spain

Polityka dotycząca plików cookies

Poinformowano, że usługi analizy internetowej są wykorzystywane, aby pomóc stronie internetowej w analizie wykorzystania przez użytkowników strony internetowej i poprawy ich doświadczenia, ale w żadnym przypadku nie są związane z danymi identyfikacyjnymi jakiegokolwiek rodzaju. Więcej informacji na temat polityki cookies dotyczącej tej strony internetowej można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.tellmegen.com/pl/cookiesPolicy

Prawo właściwe

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między właścicielem tej strony internetowej a użytkownikami prezentowanych usług podlegają hiszpańskiemu prawodawstwu i jurysdykcji.

Treść i zastosowanie

Użytkownik jest poinformowany i akceptuje, że dostęp do tej strony nie oznacza w żaden sposób rozpoczęcia stosunków handlowych. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian, które uzna za stosowne na swoich stronach internetowych, może zmieniać, usuwać lub dodawać zarówno treści i usługi świadczone za ich pośrednictwem, jak i sposób ich prezentacji lub umieszczania na swoich serwerach.

Własność intelektualna i przemysłowa

Wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe lub znaki wyróżniające jakiegokolwiek rodzaju zawarte na tej stronie są własnością ich właścicieli i są chronione prawem.

Linki

Obecność linków na stronie internetowej ma jedynie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie oznacza sugestii, zaproszenia lub rekomendacji na ich temat.

Ochrona danych

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie prywatności (Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RGPD) oraz ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE lub LSSI), użytkownik jest informowany, że:

Dane osobowe, które mogą być wymagane od użytkownika w różnych formularzach na tej stronie, nigdy nie będą wykorzystywane do celów innych niż określone w niniejszej polityce.

Wymagane dane osobowe będą zawsze stanowiły minimum niezbędne do świadczenia usługi i, o ile użytkownik nie wyrazi na to wyraźnej zgody lub nie będzie to wynikało z obowiązku prawnego, nie będą przekazywane osobom trzecim.

Dane zebrane na tej stronie, zostaną włączone do obróbki zwanej "Kontaktami internetowymi" i której celem będzie odpowiadanie na zgłaszane zapytania, zarządzanie komentarzami użytkowników oraz włączenie, jeśli użytkownik to potwierdzi, do listy mailingowej w celu otrzymywania okresowych komunikatów.

Informacje o leczeniu

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE, użytkownik musi otrzymać od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych konkretne i terminowe informacje o ich wykorzystaniu i celach. W tym celu niniejsza lista obejmuje czynności przetwarzania wykonywane przez właściciela tej strony internetowej.

- Kontakty internetowe

- Klienci i użytkownicy

- Dostawcy i współpracownicy stron trzecich

- Zasoby ludzkie

Gromadzenie danych

Zbieranie danych w ramach tej strony internetowej odbywa się poprzez następujący formularz:

- Formularz kontaktowy: Imię i adres e-mail są zbierane w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Innym celem związanym z tym formularzem jest umieszczenie, jeśli użytkownik tak zdecyduje, danych kontaktowych na liście mailingowej w celu otrzymywania okresowej komunikacji.

- Rejestracja w liście mailingowej: Imię i adres e-mail są zbierane w celu umieszczenia użytkownika na liście mailingowej, aby otrzymywać okresowe komunikaty.

Transmisja danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

- Firmy hostingowe

- Firmy zajmujące się analityką internetową

- Platformy płatnicze

W żadnym wypadku nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

Zakaz rejestracji małoletnich

Dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia nie powinny podawać swoich danych osobowych bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Aktualizacje i zmiany w polityce prywatności

Właściciel tej strony może zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności zgodnie z wymogami legislacyjnymi lub regulacyjnymi, lub w celu dostosowania jej do instrukcji wydanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych, z tego powodu zaleca się Użytkownikom okresowe jej odwiedzanie.

Wyraźne porozumienie

Jako użytkownik oświadczasz, że zostałeś odpowiednio poinformowany o polityce ochrony danych osobowych na tej stronie, akceptując i wyrażając zgodę na przetwarzanie tych danych przez właściciela tej strony, w celach określonych w tej polityce.

Niniejszy dokument został ostatnio zaktualizowany 25 października 2018 r.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Test DNA, którego szukałeś