Polityka prywatności

tellmeGen™

1. Informacje Ogólne

Niniejsze zawiadomienie prawne reguluje działanie strony internetowej https://www.tellmegen.com/pl (zwanej dalej "stroną internetową"). Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), użytkownicy są informowani, że dane właściciela strony są następujące:

CIF: B98649494

Email: [email protected]

Lokalizacja: Arquitecto Mora, 5 - 4 Valencia, 46010, Spain

2. Polityka dotycząca plików cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania z witryny przez użytkowników i poprawy ich doświadczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie, odwiedź następujący link: Polityka Cookie.

3. Prawo właściwe

Ogólnie rzecz biorąc, relacje między właścicielem tej strony internetowej a użytkownikami prezentowanych usług podlegają hiszpańskiemu prawu i jurysdykcji.

4. Treść i zastosowanie

Użytkownik jest poinformowany i akceptuje, że dostęp do tej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób rozpoczęcia relacji handlowej. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, które uzna za stosowne, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym do zmiany, usunięcia lub dodania zarówno treści i usług świadczonych za jej pośrednictwem, jak i sposobu, w jaki są one prezentowane lub umiejscowione na jego serwerach.

5. Własność intelektualna i przemysłowa

Wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe lub znaki wyróżniające jakiegokolwiek rodzaju zawarte na tej stronie internetowej są własnością ich odpowiednich właścicieli i są chronione prawem.

6. Linki

Obecność linków na stronie internetowej ma jedynie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie oznacza sugestii, zaproszenia lub rekomendacji na ich temat.

7.1 Cel Przetwarzania Danych

Zgodnie z przepisami Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o Ochronie Danych i Gwarancji Praw Cyfrowych, Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym (LSSICE), informuje się użytkownika, że:

Dane osobowe wymagane od użytkownika w różnych formularzach na tej stronie internetowej będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce. Te dane będą zawsze minimalne, niezbędne do świadczenia usługi i, o ile użytkownik nie wyrazi na to wyraźnej zgody lub nie będzie to wymagane prawem, nie będą ujawniane osobom trzecim.

7.2 Działania Przetwarzania

Dane zebrane na tej stronie internetowej będą uwzględnione w procesie przetwarzania zwanym "Kontakty internetowe" z następującymi celami:

• Odpowiadanie na zapytania.

• Zarządzanie komentarzami użytkowników.

• Włączenie, jeśli zostanie to potwierdzone przez użytkownika, do listy mailingowej w celu otrzymywania okresowych komunikatów.

Działania przetwarzania prowadzone przez właściciela tej strony internetowej obejmują:

7.3 Gromadzenie danych

Zbieranie danych na tej stronie internetowej odbywa się za pomocą następujących formularzy:

Formularz Kontaktowy: Zbierane są imię i adres e-mail w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje, jego dane mogą być włączone do listy mailingowej w celu otrzymywania okresowych komunikatów.

Subskrypcja Listy Mailingowej: Zbierane są imię i adres e-mail w celu włączenia użytkownika do listy mailingowej w celu otrzymywania okresowych komunikatów.

7.5 Transmisja danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

- Firmy hostingowe

- Firmy zajmujące się analityką internetową

- Platformy płatnicze

W żadnym wypadku nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

7.6 Zakaz rejestracji małoletnich

Dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia nie powinny podawać swoich danych osobowych bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

7.7 Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

• Dostęp do swoich danych osobowych.

• Żądanie sprostowania niedokładnych danych.

• Żądanie usunięcia danych, gdy, między innymi, dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

• Sprzeciwienie się przetwarzaniu swoich danych.

• Żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych w określonych okolicznościach.

• Żądanie przeniesienia swoich danych do innego administratora danych w formacie strukturalnym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego.

Aby skorzystać z tych praw, użytkownik może skontaktować się z calle Arquitecto Mora, 5 – 4, Walencja, 46010, Hiszpania, lub wysłać e-mail na adres [email protected].

7.8 Aktualizacje i zmiany w polityce prywatności

Właściciel tej strony internetowej zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w celu dostosowania jej do zmian legislacyjnych, regulacyjnych lub instrukcji hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Zaleca się, aby użytkownicy regularnie ją przeglądali.

7.9 Wyraźne porozumienie

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik oświadcza, że został odpowiednio poinformowany o politykach ochrony danych i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Niniejszy dokument został ostatnio zaktualizowany w dniu 24 kwietnia 2024 r.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Summer Sale Tylko do 25 lipca na wszystkie testy DNA. Użyj naszego kodu SUMMER15
Kup