Długość snu

Obecnie wiadomo, że genetyka odgrywa istotną rolę w cechach snu. Chociaż czynniki środowiskowe mogą wpływać na długość i intensywność snu, wiadomo, że pewne warianty genetyczne wpływają na te cechy, a w niektórych przypadkach mogą nawet prowadzić do rodzinnych zaburzeń snu.

Sen definiuje się jako odwracalny naturalny stan nieświadomości, w którym występuje zmniejszona reaktywność na bodźce zewnętrzne i stosunkowo niska aktywność.

Wystarczająca ilość wysokiej jakości snu jest niezbędna dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Amerykańska Akademia Medycyny Snu zaleca, aby dobowy czas trwania snu, u osób dorosłych, wynosił regularnie co najmniej 7 godzin na dobę.

W odróżnieniu od innych ssaków, uważa się, że czas trwania snu u ludzi jest regulowany przez dwa procesy: homeostatyczny proces S, który zwiększa się podczas czuwania i rozprasza podczas snu oraz proces C, kontrolowany przez zegar okołodobowy, który jest zsynchronizowany z cyklami dzień-noc na Ziemi poprzez wydzielanie melatoniny. Ponadto czas trwania snu jest procesem, który dostosowuje się w zależności od potrzeb, tak więc w przypadku utraty snu uruchamiane są mechanizmy kompensacyjne, które wydłużają czas trwania kolejnego snu.

Sen jest niezbędny do konsolidacji pamięci i polega na włączeniu wspomnień nabytych w hipokampie do sieci mózgowej neocortex, gdzie następuje ich długotrwałe przechowywanie.

Przewlekłe zaburzenia snu i rytmu okołodobowego wiązały się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń nastroju, obniżenia sprawności poznawczej i zaburzeń kardiometabolicznych. Zrozumienie roli genetyki i podstawowych mechanizmów biologicznych, które wywołują zaburzenia związane ze snem, jest nadal przedmiotem wielu badań.

Liczba obserwowanych wariantów

Liczba analizowanych loci

52 loci

Analizowane geny

ACVR2A ARRDC1 ASCL4 BANK1 BUD13 C1orf94 C2orf69 CA10 CCSER1 CHCHD3 CTSC DPYD EGR2 EPHA7 FADS1 FANCL FLRT3 GIN1 GNAO1 GTPBP1 HCRTR2 HISA6 HMX2 HMX3 HSD17B12 IL20RB IRX2 MAD1L1 MAX METTL15 MSL2 MVK NOS1 NOVA1 NR4A2 NRXN3 PABPC1L PAX8 PDE4B PFAS PIN1 RBFOX1 SCN1A SEMA6D SGCZ SKIDA1 SLC6A3 SLC8A1 SPOPL SRSF12 TENM4 ZBED9 ZCCHC7

Bibliografia

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup