Grupa krwi ABO/Rh

Grupa krwi każdego człowieka jest określana na podstawie białek powierzchniowych wyrażonych na błonie czerwonych krwinek. Spośród mnogości opisanych systemów najistotniejsze, zwłaszcza dla zgodności między ludźmi, są systemy ABO i Rh.

Grupa krwi jest określana przez białka lub antygeny znajdujące się na powierzchni erytrocytów lub czerwonych krwinek. Znanych jest kilka systemów klasyfikacyjnych, ale najistotniejsze dla kategoryzacji grupy krwi w populacji są system ABO i system Rh.

W przypadku systemu ABO antygenami zakotwiczonymi na powierzchni krwinek czerwonych są cukry powstające w wyniku szeregu reakcji, w których enzymy katalizują przenoszenie jednostek cukrowych. DNA człowieka decyduje o rodzaju posiadanych przez niego enzymów, a tym samym o rodzaju antygenów cukrowych, które trafiają na jego czerwone krwinki. Osobnik może wyrażać na powierzchni erytrocytu antygen A, B, oba lub żaden, co daje 4 możliwe grupy krwi tego układu, odpowiednio A, B, AB lub O. Allel A koduje glikozylotransferazę, która wytwarza antygen z cukrem N-acetylogalaktozaminą, allel B do generowania cukru D-galaktozy, a allel O dla enzymu bez funkcji stąd brak cukru jest wyrażany na powierzchni erytrocytu. Grupa krwi O jest najczęściej występującą grupą krwi na świecie, a następnie grupa krwi A. Grupa B jest mniej powszechna, a grupa AB jest najmniej powszechna.

Natomiast antygeny grupy krwi Rh są białkami. DNA danej osoby zawiera informacje umożliwiające produkcję antygenów białkowych. Gen RhD koduje antygen D, który jest dużym białkiem błonowym. Niektóre osoby mają wersję genu, która nie wyraża antygenu D na powierzchni komórek i dlatego białko RhD jest nieobecne na ich czerwonych krwinkach. Stąd dwie istniejące grupy krwi dla układu Rh, odpowiednio Rh+ i Rh-.

Analizowane geny

ABO RHD

Bibliografia

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup