Neurotyczność

Neurotyczność jest jedną z głównych cech osobowości odnoszących się do tendencji danej osoby do doświadczania negatywnych emocji, takich jak niepokój, smutek, drażliwość i zmartwienie.

Od czasu wprowadzenia w latach 60-tych XX wieku, definicja terminu neurotyczność była poddawana różnym konceptualizacjom. Ogólnie rzecz biorąc, odnosi się on do stosunkowo stabilnej tendencji do negatywnego postrzegania świata i własnego życia oraz reagowania negatywnymi emocjami na zagrażające doświadczenia, frustrację lub stratę. Pomimo trudności w konceptualizacji neurotyczności, wydaje się, że istnieje zgoda co do tego, że główną cechą charakterystyczną jest tendencja do doświadczania negatywnych emocji. Te negatywne emocje obejmują drażliwość, strach, smutek, niepokój, zmartwienie, wrogość, zmienioną samoświadomość oraz poczucie bezbronności i braku kontroli.

Osoby z wysokim poziomem neurotyzmu mają tendencję do intensywniejszego i częstszego doświadczania negatywnych emocji w porównaniu do osób z niskim poziomem neurotyzmu. Mogą być bardziej podatne na stres, lęk i depresję. Ponadto mogą być bardziej reaktywne emocjonalnie na wyzwania i niekorzystne sytuacje w życiu codziennym.

Z drugiej strony, osoby o niskim neurotyzmie są zwykle bardziej stabilne emocjonalnie, bardziej odporne na stres i mają tendencję do utrzymywania spokojniejszego i bardziej optymistycznego nastawienia nawet w trudnych sytuacjach.

Należy zauważyć, że neurotyczność nie jest uważana za wewnętrznie negatywną. Wszystkie cechy osobowości, w tym neurotyczność, istnieją na spektrum i mogą mieć zalety w pewnych sytuacjach. Na przykład, osoby z umiarkowanym poziomem neurotyzmu mogą być świadome potencjalnych problemów i podejmować kroki w celu ich rozwiązania. Jednakże, gdy neurotyczność jest na ekstremalnie wysokim poziomie, może zakłócać jakość życia i codzienne funkcjonowanie danej osoby.

Na neurotyczność wpływa kombinacja czynników genetycznych, biologicznych, środowiskowych i związanych z doświadczeniem życiowym. Wśród czynników biologicznych, różnice w aktywności układu limbicznego i ciała migdałowatego, obszarów mózgu związanych z emocjami, mogą wpływać na tendencje neurotyczne. Z kolei traumatyczne wydarzenia, trudności rodzinne, zastraszanie, wartości kulturowe lub normy społeczne, między innymi, mogą przyczyniać się do rozwoju wzorców emocjonalnych i poznawczych związanych z neurotyzmem.

Liczba obserwowanych wariantów

Liczba loci ryzyka

85 loci

Analizowane geny

ACVR2A AGBL1 ARNTL ARPP21 BBX C11orf58 CCDC68 CDH2 CELF4 CENPW CLUH CRHR1 CSF3R CSMD1 CTTNBP2 DCAF5 DHX15 DLC1 DRD2 ELAVL2 EMX2 FBXL17 FBXO21 FBXO31 FOXP2 GATA4 GGT7 GLIS3 GRM3 GRM5 GRM8 GTF2IRD1 KIRREL3 KLHL1 KLHL29 LINGO1 LINGO2 MAD1L1 MEF2C MMS22L MSRA MTCH2 MYO1H NCAM1 NR4A2 OAZ2 PAX6 PCCB PCDH9 PHF2 PIK3C3 PLCL2 POU5F2 PRAG1 PRKCA PRSS51 PTCH1 PTPRD PVALEF RBFOX1 RGS6 SEMA6D SETD1A SIM1 SORCS3 SPRING1 SQOR STK24 TAOK3 TCF4 TEF TENM3 TLR4 TMEM106B TMEM114 VEPH1 VRK2 VWC2L XKR6 YLPM1 ZDHHC5 ZNF507 ZNF648 ZNF804A

Bibliografia

García A.M., Sánchez-Meca J., et al . Neurotyczność i myśli samobójcze: badanie metaanalityczne. Rev. Esp. Salud Publica vol.92 Madrid 2018 Epub 16-Aug-2018

Widiger T.A. i Oltmanns J.R . Neurotyczność jest podstawową domeną osobowości o ogromnych implikacjach dla zdrowia publicznego. World Psychiatry. 2017 Jun; 16(2): 144-145.

Luciano M., Hagenaars S.P., et al . Analiza asocjacji u ponad 329 000 osób identyfikuje 116 niezależnych wariantów wpływających na neurotyczność. Nature Genetics, 18 grudnia 2017, 50(1):6-11

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Summer Sale Tylko do 25 lipca na wszystkie testy DNA. Użyj naszego kodu SUMMER15
Kup