Sprawność umysłowa

W rozumowaniu logicznym idee lub ciąg faktów są rozwijane spójnie i bez sprzeczności. Zdolność logiczna to zdolność, która pozwala nam myśleć i rozumować szybko w obliczu problemu, bez wcześniejszych informacji i doświadczeń. Jego pomiar może być bardzo przydatny w ocenie zdolności psychologicznych danej osoby.

Inteligencja to nieco abstrakcyjna zdolność umysłowa, którą można badać na różne sposoby. Na przestrzeni dziejów powstało kilka modeli próbujących wyjaśnić tę cechę.

Logika jest nauką formalną badającą część struktury lub formy myśli ludzkiej, która obejmuje takie procesy, jak dowodzenie, wnioskowanie i dedukcja. Jest to niezwykle starożytna dyscyplina, sięgająca czasów starożytnych. Przez całą historię była uważana za gałąź filozofii, ale ważna zmiana metodologiczna i wiedzy, która nastąpiła w XX wieku, doprowadziła do wyodrębnienia innych rodzajów logiki, takich jak matematyka i logika obliczeniowa.

Zdolności logiczne umożliwiają osobie dostosowanie się do nowych sytuacji i radzenie sobie z nimi w sposób zwinny, przy czym wcześniejsza nauka, doświadczenie lub nabyta wiedza nie są czynnikiem decydującym o jej przejawie. Obejmuje ona zdolność do analizowania, rozumowania, identyfikowania, rozwiązywania i ekstrapolowania pojęć. Podlega wpływom procesu dojrzewania, osiągając szczyt wcześnie, około okresu dojrzewania, i pogarszając się z wiekiem. Jest to podstawowa umiejętność w dziedzinach naukowych, matematycznych i technicznych.

Na zdolności logiczne wpływa genetyka i inne zmienne, takie jak neurofizjologia (np. rozwój połączeń neuronowych). Również dorastanie w dzieciństwie w środowisku opiekuńczym sprzyja rozwojowi połączeń neuronalnych w rejonach mózgu związanych z pamięcią, uczeniem się i orientacją przestrzenną.

Możliwość oceny zdolności logicznych pomaga uzyskać informacje o możliwościach danej osoby, a nawet może być bardzo przydatna w niektórych diagnozach.

Oprócz wieku istnieją inne czynniki, które mogą zmniejszyć tę zdolność, m.in. wypadki, patologie czy zażywanie narkotyków.

Liczba obserwowanych wariantów

Liczba analizowanych loci

50 loci

Analizowane geny

AFF3 AMIGO1 ANAPC4 ARHGAP15 ARTN AUTS2 BTG3 CALN1 CLNK DCC DLC1 DPYD FOXO3 FOXP1 H2BC11 LRGUK MACIR MYO1G NCAPG NEGR1 NKIRAS1 NPAS3 NPIPB6 NR4A2 OGA OLFM4 PAWR PCGF3 PDE4D PEF1 POU3F2 PPM1E PRKAG1 PSMD14 RAI1 RAPSN RWDD3 SCLT1 SCMH1 SLC39A8 STAG1 STIMATE-MUSTN1 TANC2 TENM2 TET2 TRAIP VRK2 ZBTB14 ZNF638

Bibliografia

UK Biobank Database. Wynik inteligencji płynnej, Data-Field 20016 [wersja Jan-2022].

Kent P. Inteligencja płynna: krótka historia. Appl Neuropsychol Child. 2017 Jul-Sep;6(3):193-203. doi: 10.1080/21622965.2017.1317480. Epub 2017 May 16. PMID: 28506124.

Cochrane A, Simmering V, Green CS. Inteligencja płynna jest związana ze zdolnościami w zakresie pamięci, jak również uwagi: dowody ze średniego dzieciństwa i dorosłości. PLoS One. 2019;14(8):e0221353. Opublikowano 2019 Aug 22.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup