Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek

Autosomalnie recesywna wielotorbielowatość nerek jest zaburzeniem dziedziczonym recesywnie, w wyniku którego powstają liczne torbiele w obu nerkach oraz wrodzone zwłóknienie wątroby.

Autosomalnie recesywna wielotorbielowatość nerek (ARPKD) jest rzadką patologią, występującą z częstością 1 przypadku na 20 000 żywych urodzeń, która ma szczególne znaczenie w nefrologii dziecięcej.

ARPKD jest spowodowana patogennymi wariantami w genie PKHD1, który koduje białko zwane fibrocystyną, ulegające ekspresji głównie w narządach dotkniętych chorobą (wątroba, nerki i trzustka). Fibrocystyna odgrywa kluczową rolę w rozwoju kanalików nerkowych i dróg żółciowych.

Symptomy

ARPKD ujawnia się w czasie ciąży lub w pierwszych miesiącach życia, rzadko w okresie dojrzewania. Im wcześniejszy początek, tym większe nasilenie objawów. Choroba charakteryzuje się zmiennym poszerzeniem kanalików zbiorczych nerek i dróg żółciowych wątroby.

Nerki są powiększone i mają liczne mikrocysty odpowiadające kanalikom zbiorczym poszerzonym przez nagromadzony w nich płyn. Torbiele wywierają efekt uciskowy na zdrowe tkanki, prowadząc do postępującej destrukcji nefronów, które są podstawowymi jednostkami strukturalnymi nerki biorącymi udział w filtracji krwi. Z drugiej strony mogą wystąpić objawy pozanerkowe, takie jak nadciśnienie tętnicze, niedokrwistość, zwłóknienie wątroby i hipoplazja płuc. U około połowy osób z policystyczną chorobą nerek występują torbiele w wątrobie.

Zarządzanie chorobami

Celem dostępnych metod leczenia jest kontrolowanie objawów i zapobieganie powikłaniom. Jeśli choroba zostanie wykryta przed urodzeniem, można zastosować wymianę płynu owodniowego. Po urodzeniu stosuje się wentylację wspomaganą, dializę i leczenie nadciśnienia tętniczego. Przewlekłą niewydolność nerek leczy się zachowawczo, zapobiegając w miarę możliwości osteodystrofii nerkowej (powikłaniom metabolizmu kostnego i mineralnego związanym z przewlekłą chorobą nerek).

Leczeniem definitywnym jest przeszczepienie nerki, ale należy ocenić stopień istniejącego uszkodzenia wątroby, które niekiedy jest tak ciężkie, że wymaga przeszczepienia wątroby. Przeżycie zależy od nasilenia objawów w okresie noworodkowym.

Analizowane geny

PKHD1

Bibliografia

Goggolidou P, Richards T. The genetics of Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease (ARPKD). Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2022 Apr 1;1868(4):166348.

Guay-Woodford LM, Bissler JJ, Braun MC, et al . Consensus expert recommendations for the diagnosis and management of autosomal recessive polycystic kidney disease: report of an international conference. J Pediatr. 2014 Sep;165(3):611-7.

Sweeney WE, Avner ED. Polycystic Kidney Disease, Autosomal Recessive. 2001 Jul 19 [updated 2019 Feb 14]. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2022.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup