Choroba Niemanna-Picka typ A

Choroba Niemanna-Picka typu A, znana również jako niedobór kwaśnej sfingomielinazy, jest bardzo ciężkim podtypem choroby Niemanna-Picka, który wpływa na lizosomy i powoduje opóźnienie rozwoju, hepatosplenomegalię i ciężkie zaburzenia neurodegeneracyjne.

Choroba Niemanna-Picka typu A (NPD-A) jest ciężką chorobą o autosomalnym recesywnym sposobie dziedziczenia i występuje bardzo rzadko. Częstość jej występowania wynosi mniej niż 1 przypadek na 1 000 000 osób. NPD-A powoduje nagromadzenie pewnych lipidów w lizosomach w wyniku defektów genu SMPD1.

Choroba Niemanna-Picka typu A i typu B (o mniejszym nasileniu) są spowodowane patogennymi wariantami w genie SMPD1, który produkuje lizosomalny enzym fosfodiesterazę sfingomieliny 1 lub kwaśną sfingomielinazę (ASM). Enzym ten jest niezbędny do rozkładu sfingomieliny do ceramidu, a pewne mutacje w tym genie mogą zmniejszyć aktywność enzymu prowadząc do nagromadzenia ceramidu w lizosomach. Niektóre komórki z nagromadzeniem sfingomieliny ulegają powiększeniu, zwłaszcza w wątrobie, śledzionie, płucach i mózgu, gdzie powodują uszkodzenia tkanek i stany zapalne.

Symptomy

NPD klasyfikuje się na cztery podtypy:

  • NPD typu A jest najcięższy i powoduje bardzo niską aktywność sfingomielinazy. Dotyka młodsze dzieci i powoduje deficyty neurologiczne oraz upośledzenie wzrostu. U pacjentów występuje hepatosplenomegalia (powiększona wątroba i śledziona), nawracające infekcje płuc i trombocytopenia lub zmniejszona liczba płytek krwi. Typowe objawy neurologiczne wczesnego początku choroby Niemanna-Picka obejmują pionowe porażenie nadjądrowe, ataksję lub utratę koordynacji mięśni, niewyraźną mowę, trudności w połykaniu i mimowolne skurcze mięśni.
  • NPD typu B jest mniej ciężka i może powodować hepatosplenomegalię, małopłytkowość i śródmiąższową chorobę płuc. Zaangażowanie neurologiczne jest minimalne.
  • NPD typu C ma heterogenny obraz kliniczny i obejmuje zaangażowanie ogólnoustrojowe, neurologiczne i psychiatryczne. Zwykle ujawnia się w wieku dorosłym, ale może pojawić się wcześniej. W przeciwieństwie do NPD-A i NPD-B, jest on spowodowany patogennymi wariantami genu NPC1.
  • NPD typu E jest najrzadziej spotykane i rozwija się u osób dorosłych.

Zarządzanie chorobami

Nie ma lekarstwa na NPD-A i większość tych dzieci nie przeżywa dłużej niż do trzeciego roku życia. Postępowanie z tymi pacjentami koncentruje się na łagodzeniu objawów.

Analizowane geny

SMPD1

Bibliografia

Bajwa H, Azhar W. Niemann-Pick Disease. 2022 Mar 14. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-.

Schuchman EH, Desnick RJ. Types A and B Niemann-Pick disease. Mol Genet Metab. 2017 Jan-Feb;120(1-2):27-33.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup