Choroba spichrzeniowa glikogenu typ 5

Glikogenoza typu 5 lub choroba McArdle'a jest chorobą metaboliczną wpływającą na magazynowanie glikogenu z nietolerancją wysiłkową jako charakterystycznym objawem.

Glikogenoza typu 5, znana również jako choroba McArdle'a, należy do grupy chorób spichrzeniowych glikogenu i przebiega w sposób autosomalny recesywny.

Glikogenoza typu 5 charakteryzuje się nietolerancją wysiłku fizycznego i jest spowodowana mutacjami w genie PYGM, co skutkuje deficytem enzymu kodowanego przez ten gen, fosforylazy mięśniowej lub miofosforylazy. Enzym ten bierze udział w rozkładzie glikogenu w mięśniach szkieletowych.

Częstość występowania choroby McArdle'a szacuje się na 1 -2 przypadki na 200 000 osób.

Symptomy

Objawy zwykle zaczynają się w dzieciństwie lub w młodości. U pacjentów występuje nietolerancja wysiłku, bóle mięśniowe, skurcze, przykurcze, zmęczenie i osłabienie mięśni. U większości pacjentów obserwuje się wzrost stężenia kinazy kreatynowej w surowicy.

Utrzymująca się aktywność mięśni szkieletowych pomimo objawów, intensywny wysiłek, aktywność beztlenowa, podnoszenie ciężarów, dźwiganie ciężarów i utrzymujące się skurcze mięśni mogą powodować epizody rabdomiolizy lub rozpad tkanki mięśniowej w wyniku uszkodzenia komórek mięśniowych. Powoduje to uwolnienie dużych ilości mioglobiny do krwiobiegu, co może prowadzić do ostrej niewydolności nerek.

U wielu pacjentów obserwuje się zjawisko powrotu do zdrowia z ustąpieniem bólu mięśniowego i zmęczenia mięśni po kilku minutach odpoczynku.

Choroba McArdle'a uważana jest za "czystą" miopatię, tzn. rzadko dotyczy tkanek innych niż mięśnie szkieletowe. W ostatnich latach zaobserwowano, że u niektórych pacjentów może wystąpić dystrofia siatkówki oraz niedoczynność tarczycy.

Zarządzanie chorobami

Dotychczas nie ma metody leczenia przywracającej aktywność miofosforylazy. Postępowanie z chorymi skupia się na kontrolowanym treningu aerobowym o umiarkowanej intensywności w celu rozwinięcia pojemności oksydacyjnej mięśni i zwiększenia sprawności sercowo-oddechowej, przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającej dostępności glukozy we krwi dla mięśni. U pacjentów z chorobą McArdle'a poziom glukozy można utrzymywać na dwa sposoby, stosując dietę bogatą w węglowodany złożone i niskotłuszczową oraz planowe spożycie cukrów prostych (30-40 g glukozy, fruktozy lub sacharozy) na 5 minut przed wysiłkiem.

Rokowanie jest korzystne, gdy uda się uniknąć masywnej rabdomiolizy. Ponieważ jednak zwiększona ilość mioglobiny we krwi może prowadzić do ciężkiej niewydolności nerek, należy ściśle monitorować patologię.

Analizowane geny

PYGM
Test DNA, którego szukałeś
Kup