Choroba syropu klonowego typ 1B

Jest to choroba, która wpływa na metabolizm aminokwasów: leucyny, izoleucyny i waliny. Schorzenie to powoduje opóźnienie neurologiczne i rozwojowe, encefalopatię oraz charakterystyczny zapach moczu.

Choroba moczu wywołana syropem klonowym (MSUD), znana również jako rozgałęziona kwasica ketonowa, jest dziedzicznym zaburzeniem metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych (leucyny, izoleucyny i waliny). Nazwa choroby pochodzi od swoistego zapachu syropu klonowego w moczu.

Choroba jest spowodowana niedoborem grupy enzymów tworzących kompleks dehydrogenazy rozgałęzionych alfa-ketokwasów (BCKDC) biorących udział w rozkładzie aminokwasów: leucyny, izoleucyny i waliny.

Szacuje się, że występuje u 1 na 185 000 dzieci na całym świecie, jednak ma większą częstość występowania w niektórych populacjach, takich jak mennonici, gdzie obserwuje się 1 na 380 urodzeń, oraz w populacji Żydów aszkenazyjskich, gdzie częstość występowania wynosi około 1 na 26 000 noworodków.

Jest to schorzenie często uwzględniane w programach badań przesiewowych noworodków.

Symptomy

MSUD charakteryzuje się trzema głównymi objawami: opóźnieniem psychoruchowym, problemami z karmieniem oraz zapachem syropu klonowego w moczu. Jest on wykrywany po urodzeniu i nieleczony może prowadzić do postępującej encefalopatii i niewydolności oddechowej. Długoterminowe powikłania obejmują zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku mózgu, zespołu deficytu uwagi/nadpobudliwości psychoruchowej, depresji i lęku.

Wyróżnia się pięć postaci klinicznych: klasyczną (postać ciężka), przerywaną, pośrednią, tiaminowrażliwą i z niedoborem E3. Klasyfikacja oparta jest na wieku wystąpienia, nasileniu objawów i odpowiedzi na leczenie tiaminą.

Zarządzanie chorobami

Zazwyczaj stosuje się ograniczenie diety w zakresie aminokwasów rozgałęzionych (leucyny, izoleucyny i waliny), a przy wczesnym leczeniu pacjenci zwykle mają korzystne wyniki. Ponadto, ważne jest fachowe monitorowanie, aby zapewnić, że pacjenci otrzymują niezbędne składniki odżywcze, a dostępne są suplementy zawierające aminokwasy wolne od leucyny, izoleucyny i waliny.

Analizowane geny

BCKDHA BCKDHB DBT

Bibliografia

Blackburn PR, Gass JM, Vairo FPE, et al . Maple syrup urine disease: mechanisms and management. Appl Clin Genet. 2017 Sep 6;10:57-66.

Strauss KA, Puffenberger EG, Carson VJ. Maple Syrup Urine Disease. 2006 Jan 30 [updated 2020 Apr 23]. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2022.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup