Cystynoza

Cystynoza to choroba metaboliczna, w której cystyna gromadzi się w lizosomach narządów i tkanek w wyniku defektu transportu cystyny z lizosomów.

Cystynoza jest rzadką chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie, charakteryzującą się lizosomalnym zaburzeniem magazynowania. Gen związany z cystynozą to CTNS, który koduje cystynoinę, białko błonowe transportujące cystynę z lizosomu do cytoplazmy. W konsekwencji kilku patogennych wariantów w CTNS, zmieniona cystyna gromadzi się w postaci kryształów cystyny, które uszkadzają tkanki i narządy.

Częstość występowania w Europie i Stanach Zjednoczonych szacuje się na 1 na 100 000-200 000 osób, chociaż częstość występowania może być wyższa w niektórych obszarach geograficznych, takich jak Bretania (Francja) i Quebec (Kanada).

Symptomy

Cystynozę klasyfikuje się na trzy typy: niemowlęcą, młodzieńczą i oczną, w zależności od wieku wystąpienia i nasilenia objawów. Najczęstszą (90% przypadków) i najcięższą postacią jest cystynoza niemowlęca, która powoduje postępującą dysfunkcję kanalików nerkowych lub nerkowy zespół Fanconiego i utratę funkcji kłębuszków nerkowych, prowadząc ostatecznie do niewydolności nerek. Cystyna gromadzi się w innych narządach powodując niedoczynność tarczycy, cukrzycę insulinozależną, powiększenie wątroby i śledziony, nieprawidłowości siatkówki oraz zajęcie mięśni i mózgu.

Pierwsze objawy cystynozy młodzieńczej pojawiają się zwykle około 8 roku życia, pośredni obraz kliniczny prowadzi do wystąpienia nefropatii terminalnej po 15 roku życia.

Wreszcie postać oczna występuje u osób dorosłych, zwykle bezobjawowych, u których cystyna gromadzi się w rogówce i które mogą prezentować jedynie światłowstręt.

Zarządzanie chorobami

Leczenie polega na suplementacji elektrolitów i witamin, indometacynie (poprawia stan ogólny i wzrost pacjenta) oraz cysteaminie, która obniża stężenie cystyny i tym samym spowalnia progresję do niewydolności nerek.

Dzięki leczeniu cysteaminą i przeszczepowi nerki można wydłużyć życie pacjentów z cystynozą, jednak leczenie cysteaminą nie zapobiega niewydolności nerek.

Analizowane geny

CTNS

Bibliografia

Elmonem MA, Veys KR, Soliman NA, et al . Cystinosis: a review. Orphanet J Rare Dis. 2016 Apr 22;11:47.

Macías-Vidal J, Rodés M, Hernández-Pérez JM, et al . Analysis of the CTNS gene in 32 cystinosis patients from Spain. Clin Genet. 2009 Nov;76(5):486-9.

McGowan-Jordan J, Stoddard K, Podolsky L, et al . Molecular analysis of cystinosis: probable Irish origin of the most common French Canadian mutation. Eur J Hum Genet. 1999 Sep;7(6):671-8.

Nesterova G, Gahl WA. Cystinosis. 2001 Mar 22 [updated 2017 Dec 7]. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2022.

Topaloglu R. Nephropathic cystinosis: an update on genetic conditioning. Pediatr Nephrol. 2021 Jun;36(6):1347-1352.

Test DNA, którego szukałeś
Kup