Kwasica glutarowa typu 1

Jest to autosomalne recesywne zaburzenie neurometaboliczne charakteryzujące się napadami encefalopatycznymi skutkującymi ostrymi obustronnymi zmianami w zwojach podstawy mózgu oraz zaburzeniami ruchowymi.

Kwasica glutarowa typu 1 (GA-1) jest jednym z uleczalnych zaburzeń metabolicznych dziedziczonych autosomalnie recesywnie. Patologia charakteryzuje się głównie organiczną kwasicą mózgu spowodowaną niedoborem enzymu dehydrogenazy glutarylo-CoA. Ostatnio jednak zaobserwowano, że w przebiegu choroby może dojść do uszkodzenia obwodowego układu nerwowego i nerek.

Częstość występowania GA-1 na świecie ocenia się na 1 na 100 000 osób, a zapadalność na 1 przypadek na 40 000 urodzeń. GA-1 może być bardziej rozpowszechniona w pewnych grupach populacyjnych (do 1:250), w których istnieją związki pokrewieństwa, takich jak społeczność Amiszów, kanadyjscy tubylcy Oji-Cree, irlandzcy Travellersi, rdzenni Amerykanie Lumbee i południowoafrykańska populacja Xhosa.

Wczesne wykrywanie metabolitów, takich jak glutarylokarnityna lub C5DC, za pomocą chromatografii/spektrometrii masowej w połączeniu z analizą genu GCDH może ułatwić wczesne rozpoznanie GA-1.

Symptomy

Pierwsze objawy ujawniają się zwykle w okresie niemowlęcym lub nawet prenatalnie. Wczesne objawy pojawiają się zwykle między 3 miesiącem a 3 rokiem życia i obejmują:

  • Postępująca makrocefalia
  • Hipotonia
  • Utrata zdolności motorycznych
  • Trudności w karmieniu
  • Napady

Istnieją przypadki, w których objawy są bardziej niespecyficzne, a początek choroby jest późniejszy i dotyczą głównie układu nerwowego (bóle głowy, zawroty głowy, otępienie i ataksja). W starszym wieku i przy odpowiednim leczeniu ryzyko wystąpienia napadów encefalopatycznych maleje.

Zarządzanie chorobami

Wczesne wykrycie u bezobjawowych niemowląt może pomóc w jak najwcześniejszym rozpoczęciu leczenia i tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia kryzysów encefalopatycznych. Od 80 do 90% noworodków, które są leczone przed wystąpieniem objawów, pozostaje bezobjawowych przez całe życie. Należy jednak ocenić ryzyko wystąpienia innych manifestacji wynikających z leczenia, np. dysfunkcji nerek.

Codzienne postępowanie obejmuje skojarzoną terapię metaboliczną, na którą składa się dieta nisko lizynowa, suplementacja karnityną wraz z leczeniem doraźnym podczas każdego epizodu.

Analizowane geny

GCDH

Bibliografia

Boy N, Mühlhausen C, Maier EM, et al.Proposed recommendations for diagnosing and managing individuals with glutaric aciduria type I: second revision. J Inherit Metab Dis. 2017 Jan;40(1):75-101.

Bouchereau J, Schiff M . Inherited Disorders of Lysine Metabolism: A Review. J Nutr. 2020 Oct 1;150(Suppl 1):2556S-2560S.

Kölker S, Christensen E, Leonard JV, et al.Guideline for the diagnosis and management of glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency (glutaric aciduria type I). J Inherit Metab Dis. 2007 Feb;30(1):5-22.

Larson A, Goodman S. Glutaric Acidemia Type 1. 2019 Sep 19. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2022.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup