Niedobór biotynidazy

Jest to wrodzony błąd metabolizmu, który powoduje takie objawy jak drgawki, trudności w oddychaniu, hipotonię, wysypki skórne, łysienie, utratę słuchu i opóźnienie rozwoju.

Biotyna, witamina H lub B7, jest rozpuszczalną w wodzie witaminą, która należy do grupy B i musi być włączona do diety. Jest to niezbędny składnik odżywczy dla prawidłowego funkcjonowania mózgu. W żywności, witamina ta zwykle znajduje się związana z białkami, więc nie jest bezpośrednio dostępna. Aby uwolnić biotynę z białek, które ją wiążą, trzustka ssaków wytwarza enzym biotynidazę.

Niedobór biotynidazy jest spowodowany patogennymi wariantami w kodującym ją genie, zwanym BTD, skutkującymi zmniejszoną lub nieobecną aktywnością enzymu, co prowadzi do zmniejszenia zdolności wchłaniania biotyny z diety.

Częstość występowania niedoboru biotynidazy szacuje się na 1 na 61 000 osób, a częstość nosicieli w populacji ogólnej wynosi około 1 na 120 osób. Jest to choroba, która w wielu krajach jest uwzględniana w badaniach przesiewowych noworodków.

Symptomy

Objawy pojawiają się zwykle między dwoma tygodniami a dwoma latami, ale zdarzały się też przypadki pacjentów, u których choroba rozwinęła się znacznie później. Istnieją dwie manifestacje kliniczne, jedna bardziej ciężka, druga bardziej umiarkowana, w zależności od poziomu aktywności biotynidazy.

Osoby z głębokim niedoborem biotynidazy, które nie są leczone od niemowlęctwa i mają mniej niż 10% średniej prawidłowej aktywności biotynidazy w surowicy, mają zmienne objawy, takie jak opóźnienie rozwojowe, ataksja, drgawki, hipotonia, nieprawidłowości skórne (wysypki wypryskowe, łysienie, kandydoza), utrata słuchu i problemy ze wzrokiem. Pod względem metabolicznym nieleczone dzieci mogą wykazywać kwasicę ketolową, kwasicę organiczną (acidurię) i hiperamonemię.

Osoby z nieleczonym częściowym niedoborem BTD, u których średnia aktywność BTD wynosi 10-30%, są zwykle bezobjawowe, ale w okresach stresu, takich jak choroba, gorączka lub post, mogą u nich wystąpić objawy podobne do tych, które występują u osób z głębokim niedoborem BTD, które są zwykle bardziej umiarkowane.

Zarządzanie chorobami

Dzieci zidentyfikowane w badaniach przesiewowych noworodków i natychmiast leczonych biotyną przez całe życie pozostają bezobjawowe.

Powinny mieć regularne badania kontrolne, aby ocenić ich wzrok i słuch. Kontrolę należy prowadzić u lekarza zajmującego się leczeniem chorób metabolicznych.

Należy unikać spożywania surowych jaj, ponieważ zawierają awidynę, a także białek jaj. Awidyna silnie wiąże się z biotyną zmniejszając jej biodostępność.

Analizowane geny

BTD

Bibliografia

León-Del-Río A. Biotin in metabolism, gene expression, and human disease. J Inherit Metab Dis. 2019 Jul;42(4):647-654.

Norrgard KJ, Pomponio RJ, Hymes J, et al . Mutations causing profound biotinidase deficiency in children ascertained by newborn screening in the United States occur at different frequencies than in symptomatic children. Pediatr Res. 1999 Jul;46(1):20-7.

Wolf B. Biotinidase Deficiency. 2000 Mar 24 [updated 2016 Jun 9]. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2022.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup