Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD)

Niedobór G6PD jest najczęstszą wadą enzymatyczną u ludzi. Jest spowodowany niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, enzymu obecnego w czerwonych krwinkach. Najczęstszymi objawami są żółtaczka i niedokrwistość hemolityczna.

Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa lub G6PD jest enzymem zaangażowanym w niezależny od mitochondriów szlak metaboliczny, który wytwarza energię w postaci NADPH. Ponieważ czerwone krwinki lub erytrocyty nie mają mitochondriów, ten szlak metaboliczny ma ogromne znaczenie dla tych komórek krwi jako jedyne źródło energii.

Obecność patogennych wariantów w genie G6PD powoduje wytwarzanie enzymu o obniżonej aktywności, co wpływa na erytrocyty i objawia się niedokrwistością hemolityczną i żółtaczką (zażółcenie skóry, błon śluzowych lub oczu), zwłaszcza gdy istnieje zewnętrzny czynnik wyzwalający. Niedobór G6PD jest patologią dziedziczoną po matce, ponieważ gen G6PD znajduje się na chromosomie X.

Globalne rozmieszczenie niedoboru G6PD jest podobne do rozmieszczenia malarii, co sugeruje, że niedobór G6PD zapewnia ochronę przed infekcją. Niedobór G6PD jest najbardziej rozpowszechniony w Afryce, Azji, regionie śródziemnomorskim i na Bliskim Wschodzie. Jednak z powodu migracji rozprzestrzenił się w obu Amerykach i Europie.

Symptomy

Gdy w krwinkach czerwonych dochodzi do stresu oksydacyjnego, w przypadku niedoboru G6PD, a tym samym obniżenia poziomu NADPH, reakcje ułatwiające eliminację substancji wywołujących ten stres (anionu ponadtlenkowego i nadtlenku wodoru) są hamowane, tak że gromadzą się one i niszczą krwinki czerwone, powodując niedokrwistość hemolityczną.Reakcje ułatwiające eliminację substancji wytwarzających ten stres (anion ponadtlenkowy i nadtlenek wodoru) są hamowane, tak że gromadzą się i niszczą czerwone krwinki, powodując niedokrwistość hemolityczną.

Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej są bardziej narażeni na wystąpienie ostrej niedokrwistości hemolitycznej po przyjęciu niektórych leków, takich jak niektóre antybiotyki, np. erytromycyna, oraz leki stosowane w leczeniu malarii, np. prymaquina. Niedokrwistość hemolityczna jest również wywoływana przez spożycie fasoli fava (vicia faba). Reakcja ta znana jest jako fabyzm i może być bardzo ciężka, w niektórych przypadkach wymagająca nawet transfuzji.

Zarządzanie chorobami

Fabismus, ostrej reakcji spowodowanej spożyciem fasoli fava u osób z niedoborem G6PD, można uniknąć, zwłaszcza u dzieci, znając ich status i unikając spożywania fasoli fava.

Aktualne wytyczne WHO zalecają, aby osoby z malarią były badane pod kątem niedoboru G6PD przed rozpoczęciem leczenia prymachiną, tak aby osoby z podwyższonym ryzykiem hemolizy mogły otrzymać alternatywne leczenie.

Analizowane geny

G6PD

Bibliografia

Cappellini MD, Fiorelli G. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. Lancet. 2008 Jan 5;371(9606):64-74.

Zhong Z, Wu H, Li B, et al . Analysis of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Genetic Polymorphism in the Hakka Population in Southern China. Med Sci Monit. 2018 Oct 13;24:7316-7321.

Kashmoola MA, Eissa AA, Al-Takay DT, Al-Allawi NA. Molecular Characterization of G6PD Deficient Variants in Nineveh Province, Northwestern Iraq. Indian J Hematol Blood Transfus. 2015 Mar;31(1):133-6.

Luzzatto L, Arese P . Favism and Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency. N Engl J Med. 2018 Jan 4;378(1):60-71.

Manjurano A, Clark TG, Nadjm B, et al . Candidate human genetic polymorphisms and severe malaria in a Tanzanian population. PLoS One. 2012;7(10):e47463.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup