Tyrozynemia typ 1

Choroba spowodowana defektem enzymu fumarylacetoacetazy, który bierze udział w degradacji aminokwasu tyrozyny. Ta zmiana metaboliczna powoduje nagromadzenie substancji toksycznych, które wpływają na wątrobę i nerki.

Typ I tyrozynemii (HT1) wynika z niedoboru enzymu hydrolazy fumarylacetooctanowej (FAH) biorącego udział w rozkładzie aminokwasu tyrozyny. W wyniku tego dochodzi do nagromadzenia tyrozyny i metioniny oraz pewnych substancji toksycznych, takich jak sukcynyloaceton i sukcynyloacetoacetat, które hamują metabolizm porfiryn. Metabolizm porfiryn obejmuje istotne procesy, takie jak synteza hemoglobiny z czerwonych krwinek.

Powszechność HT1 szacuje się na 1 przypadek na 100 000 populacji, choć szczególnie często występuje ona w regionie Quebec w Kanadzie.

Symptomy

Nieleczona tyrozynemia typu I powoduje objawy w pierwszym roku życia, z których najważniejsze to dysfunkcja wątroby i dysfunkcja kanalików nerkowych związana z opóźnieniem wzrostu i krzywicą.

Dysfunkcja kanalików nerkowych jest powszechna u pacjentów w wieku poniżej 6 miesięcy. Nefromegalię (powiększenie nerek), krzywicę, opóźnienie wzrostu i marskość wątroby obserwowano częściej u pacjentów w wieku powyżej 6 miesięcy, u których może również wystąpić rak wątrobowokomórkowy i objawy przypominające porfirię.

Zarządzanie chorobami

Nitisinone (Orfadin®) jest lekiem zatwierdzonym do leczenia tyrozynemii typu I, który blokuje dioksygenazę kwasu parahydroksyfenylopirogronowego, drugi krok w szlaku degradacji tyrozyny, zapobiegając gromadzeniu się fumarylacetoctanu;Jest to drugi krok w szlaku degradacji tyrozyny, zapobiegający gromadzeniu się fumarylacetoacetatu i jego konwersji do sukcynyloacetonu.

Leczeniu nitisynonem powinna towarzyszyć dieta ograniczająca stężenie fenyloalaniny i tyrozyny, aby zapobiec tworzeniu się kryształów tyrozyny w rogówce. Jeśli stężenie fenyloalaniny we krwi staje się zbyt niskie (20 mol/L), do diety należy dodać naturalne białka.

Przeszczep wątroby wykonuje się u dzieci, które mają ciężką niewydolność wątroby i nie odpowiadają na leczenie nitisinonem lub mają dowody na raka wątrobowokomórkowego.

Analizowane geny

FAH

Bibliografia

Angileri F, Bergeron A, Morrow G, et al. Geographical and Ethnic Distribution of Mutations of the Fumarylacetoacetate Hydrolase Gene in Hereditary Tyrosinemia Type 1. JIMD Rep. 2015;19:43-58.

Mayorandan S, Meyer U, Gokcay G, et al. Cross-sectional study of 168 patients with hepatorenal tyrosinaemia and implications for clinical practice. Orphanet J Rare Dis. 2014 Aug 1;9:107.

Cross-sectional study.

Sniderman King L, Trahms C, Scott CR. Tyrosinemia Type I. 2006 Jul 24 [updated 2017 May 25]. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2023.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup