Wielokrotna neoplazja gruczołów dokrewnych 2B

Jest to patologia predysponująca do rozwoju raka rdzeniastego tarczycy oraz guzów, na ogół łagodnych, w nadnerczach. Spowodowana jest mutacjami germinalnymi i somatycznymi w protoonkogenie RET.

Neoplazja endokrynna typu 2 (MEN2) to dziedziczne zaburzenie, które dotyczy układu endokrynnego, w tym tarczycy, przytarczyc i nadnerczy. Typ dziedziczenia jest autosomalny dominujący. MEN2 dzieli się na dwa podtypy: MEN2A i MEN2B. Częstość występowania wynosi odpowiednio 13-24 i 1-2 na milion osób w MEN2A i MEN2B. MEN2B jest bardziej agresywną postacią choroby, dlatego pacjenci z tym podtypem mają gorsze rokowanie niż osoby z MEN2A.

Symptomy

MEN2A: Ten podtyp występuje u 90% pacjentów z MEN2. Jest on związany z rakiem rdzeniastym tarczycy (MTC), guzem chromochłonnym (guzem nadnercza), pierwotną nadczynnością przytarczyc, MEN2A związanym z liszajowatą skórną amyloidozą, MEN2A związanym z chorobą Hirschsprunga i rodzinnym MTC.

MEN2B: Początek objawów często występuje w bardzo młodym wieku. Podtyp 2B jest również związany z CMT i guzem chromochłonnym, tak jak podtyp 2A, ale nie objawia się nadczynnością przytarczyc i może również rozwinąć ganglioneuromatozę przewodu pokarmowego, nieprawidłowości mięśniowo-szkieletowe i okulistyczne. Dlatego też początkowymi objawami w tym podtypie są zazwyczaj przewlekłe zaparcia, rozdęcie brzucha, biegunka lub megacolon po urodzeniu. Pacjenci wykazują również nieprawidłowości rozwojowe, takie jak nerwiaki śluzówkowe warg i języka, guzki wargowe i pokrój marfanoidalny (z nieprawidłowościami szkieletowymi i wiotkością stawów).

Typowe objawy związane z rakiem rdzeniastym tarczycy obejmują trudności w oddychaniu i połykaniu, chrypkę, zmiany głosu i powiększenie węzłów chłonnych na szyi. Cechy kliniczne związane z guzami chromochłonnymi obejmują wysokie ciśnienie krwi, ból głowy, drżenie, kołatanie serca, nadmierną potliwość, niepokój i nerwowość. W nadczynności przytarczyc często występuje zmęczenie, osłabienie, bóle stawów i mięśni, kamienie nerkowe, nudności i wymioty, zaparcia i bóle brzucha.

Zarządzanie chorobami

Leczenie MEN2 zależy od podtypu i indywidualnych objawów. Tyroidektomia (chirurgiczne usunięcie tarczycy) jest jednym z głównych sposobów leczenia MEN2. Usunięcie gruczołów związanych z tymi zaburzeniami jest również zalecane w leczeniu CMT i pheochromocytoma. Dwa leki z grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych, wandetanib i kabozantynib, zostały zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Agencję Leków (EMA) do leczenia pacjentów z zaawansowanym, postępującym TNBC.

Analizowane geny

RET

Bibliografia

Carlson, K. M., Bracamontes, J., Jackson, C. E., et al . Parent-of-origin effects in multiple endocrine neoplasia type 2B. American journal of human genetics. 1994 Dec;55(6):1076-82.

Carlson, K. M., Dou, S., Chi, D., et al . Single missense mutation in the tyrosine kinase catalytic domain of the RET proto-oncogene is associated with multiple endocrine neoplasia type 2B. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1994 Feb 15;91(4):1579-83.

Eng C. Multiple Endocrine Neoplasia Type 2. GeneReviews®. University of Washington, Seattle; 1993-2023.

Eng, C., Mulligan, L. M., Smith, D. P., et al . Mutation of the RET proto-oncogene in sporadic medullary thyroid carcinoma. Genes, chromosomes & cancer. 1995 Mar;12(3):209-12.

Eng, C., Smith, D. P., Mulligan, L. M., et al . A novel point mutation in the tyrosine kinase domain of the RET proto-oncogene in sporadic medullary thyroid carcinoma and in a family with FMTC. Oncogene. 1995 Feb 2;10(3):509-13.

Mathiesen, J. S., Effraimidis, G., Rossing, M., et al . Multiple endocrine neoplasia type 2: A review. Seminars in cancer biology. 2022 Feb;79:163-179.

Puñales, M. K., Graf, H., Gross, J. L., et al . RET codon 634 mutations in multiple endocrine neoplasia type 2: variable clinical features and clinical outcome. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2003 Jun;88(6):2644-9.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup