Wrodzona mięśniowa alfa-dystroglikanopatia i zespół Walkera-Warburga

Systroglikopatie są grupą klinicznie heterogennych zaburzeń związanych z chorobami ośrodkowego układu nerwowego i rzadziej z patologią oka. Ich przyczyną jest 8 genów kodujących enzymy glikozylotransferaz lub inne białka pomocnicze.

Wrodzone dystrofie mięśniowe są heterogenną grupą dziedzicznych chorób mięśni lub miopatii, które wpływają na rozwój i funkcję mięśni szkieletowych od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa. Ogólnie rzecz biorąc, choroby te są spowodowane mutacjami w genach kodujących białka ważne dla struktury i funkcji mięśni.

Podstawowy mechanizm patogenetyczny jest wspólny i związany z nieprawidłową glikozylacją alfa-dystroglikanów. Alfa-dystroglikany są częścią połączeń między komórkami mięśniowymi (zwanymi włóknami mięśniowymi) a macierzą zewnątrzkomórkową (tkanką między włóknami mięśniowymi). Gdy glikozylacja (dodawanie cukrów) podczas tworzenia alfa-dystroglikanów jest wadliwa, dochodzi do utraty połączenia między włóknami mięśniowymi a otaczającą je macierzą i włókno mięśniowe ulega degeneracji, co prowadzi do procesu zapalnego i rozwoju miopatii. Ta grupa chorób, które wpływają na produkcję dystroglikanów, nazywana jest również dystroglikopatiami.

Symptomy

Zespół Walkera-Warburga (WWS) jest najcięższą klasyczną manifestacją dystroglikopatii, ale pacjenci z mniej deleteryjnymi mutacjami mogą mieć mniej ciężkie formy.

Zespół Walkera-Warburga (WWS) jest najcięższą formą dystroglikopatii, ale pacjenci z mniej deleteryjnymi mutacjami mogą mieć mniej ciężkie formy.

Zespół Walkera-Warburga (WWS) jest najcięższą formą dystroglikopatii, ale pacjenci z mniej deleteryjnymi mutacjami mogą mieć mniej ciężkie formy.

W WWS, objawy są obecne przy urodzeniu i obejmują hipotonię, osłabienie mięśni, opóźnienie rozwoju, opóźnienie umysłowe i czasami napady. Mogą być obecne nieprawidłowości oczne i poważne nieprawidłowości mózgu, takie jak lissencefalia, wodogłowie, hipoplazja móżdżku i deficyty mielinizacji istoty białej. Pacjenci zazwyczaj nie przeżywają dłużej niż 3 lata.

Zarządzanie chorobami

Leczenie pacjentów z WWS skupia się na łagodzeniu objawów. W przypadku wystąpienia napadów stosuje się leki przeciwdrgawkowe. W niektórych przypadkach wykonuje się zabieg neurochirurgiczny. Należy ocenić zajęcie oczu. Czasami może być konieczne uzupełniające żywienie przez nos lub zgłębnik.

Analizowane geny

FKRP FKTN POMGNT1 POMT1 POMT2

Bibliografia

Beltran-Valero de Bernabé D, Voit T, Longman C, et al. Mutations in the FKRP gene can cause muscle-eye-brain disease and Walker-Warburg syndrome. J Med Genet. 2004 May;41(5):e61.

Hu P, Yuan L, Deng H. Molecular genetics of the POMT1-related muscular dystrophy-dystroglycanopathies. Mutat Res Rev Mutat Res. 2018 Oct-Dec;778:45-50.

Mercuri E, Messina S, Bruno C, et al. Congenital muscular dystrophies with defective glycosylation of dystroglycan: a population study. Neurology. 2009 May 26;72(21):1802-9. doi: 10.1212/01.wnl.0000346518.68110.60. Epub 2009 Mar 18. Erratum in: Neurology. 2019 Aug 20;93(8):371.

Erratum in: Neurology. 2019 Aug 20;93(8):371.

Østergaard ST, Johnson K, Stojkovic T, et al. Limb girdle muscular dystrophy due to mutations in POMT2. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 May;89(5):506-512.

Wallace SE, Conta JH, Winder TL, et al. A novel missense mutation in POMT1 modulates the severe congenital muscular dystrophy phenotype associated with POMT1 nonsense mutations. Neuromuscul Disord. 2014 Apr;24(4):312-20.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup