Zespół Dubina-Johnsona

Zespół Dubina-Johnsona jest łagodnym schorzeniem powodującym przewlekłą żółtaczkę i odkładanie się barwnika w wątrobie, które nie powoduje zmian chorobowych.

Zespół Dubina-Johnsona (DJS) jest łagodną dziedziczną chorobą wątroby opisaną przez Dubina i Johnsona w 1954 roku. Ta łagodna choroba charakteryzuje się przewlekłą hiperbilirubinemią (nadmiarem głównie sprzężonej bilirubiny) i histopatologicznym odkładaniem brązowo-czarnego pigmentu w komórkach miąższowych wątroby.

JDS jest spowodowany homozygotycznymi lub złożonymi heterozygotycznymi mutacjami w genie ABCC2, który koduje białko transportera jonów w wątrobie.

Częstość występowania JDS w populacji ogólnej nie jest znana, a zespół dotyka osób wszystkich grup etnicznych, ale najczęściej występuje wśród Żydów irańskich i marokańskich, ze szczytową częstością występowania 1 przypadku na 1300 osób.

Symptomy

Dorośli lub młodzi dorośli pacjenci zwykle prezentują łagodną lub umiarkowaną nawracającą żółtaczkę, bez świądu, zwykle wywołaną przez współistniejącą chorobę, ciążę, doustne środki antykoncepcyjne lub leki. W okresie zaostrzenia czasami obserwuje się zmęczenie i ból brzucha, a w rzadkich przypadkach może wystąpić hepatosplenomegalia (powiększenie wątroby i śledziony).

Stężenie bilirubiny całkowitej w surowicy, zwłaszcza w postaci sprzężonej, jest podwyższone, zwykle od 2 do 5 mg/dl (bardzo rzadko powyżej 20 mg/dl).

Zarządzanie chorobami

JDS ma charakter łagodny, nie powoduje długotrwałych następstw i nie wymaga leczenia. Rozpoznanie JDS jest ważne w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia innych zaburzeń wątrobowo-żółciowych, które mogą powodować uszkodzenie wątroby.

Analizowane geny

ABCC2

Bibliografia

Fu H, Zhao R, Jia X, et al.Neonatal Dubin-Johnson syndrome: biochemical parameters, characteristics, and genetic variants study. Pediatr Res. 2022 May;91(6):1571-1578.

Pediatr Res.

Kim KY, Kim TH, Seong MW, et al.Mutation spectrum and biochemical features in infants with neonatal Dubin-Johnson syndrome. BMC Pediatr. 2020 Aug 5;20(1):369.

Talaga ZJ, Vaidya PN. Dubin Johnson Syndrome. 2022 Jul 11. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-.

.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup