Amifampridyna (Dawkowanie)

Amifamprydyna jest lekiem z grupy inhibitorów kanałów potasowych stosowanym w leczeniu zespołów miastenicznych, takich jak zespół Lamberta-Eatona. Polimorfizmy w genie NAT2 mogą determinować stężenie leku w osoczu, a jego genotypowanie może być przydatne do dostosowania odpowiedniej dawki.

Amifamprydyna jest lekiem działającym na układ nerwowy, stosowanym w objawowym leczeniu zespołu miastenicznego Lamberta-Eatona.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Amifamprydyna blokuje zależne od napięcia kanały potasowe poprzez przedłużenie depolaryzacji błony komórkowej presynaptycznej, sprzyjając w ten sposób wnikaniu wapnia do zakończenia nerwowego. Wynikający z tego wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia ułatwia egzocytozę pęcherzyków zawierających acetylocholinę, co z kolei zwiększa przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe. Rezultatem jest zwiększenie siły mięśni i amplitudy spoczynkowego potencjału czynnościowego mięśni.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na amifamprydynę; pacjenci z padaczką; pacjenci z niekontrolowaną astmą; pacjenci z wrodzonymi zespołami odstępu QT.

Amifamprydyna jest przeciwwskazana w skojarzeniu z sultoprydem, z lekami, które mogą wydłużać odstęp QTc oraz z lekami o wąskim marginesie terapeutycznym.

Nie stosować w okresie ciąży. Nie stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy amifamprydyna jest wydzielana do mleka kobiecego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przepisywania amifamprydyny pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Ostrożnie u pacjentów z ryzykiem wystąpienia napadów padaczkowych: w przypadku wystąpienia napadu należy natychmiast przerwać leczenie amifamprydyną. Monitorowanie kliniczne i elektrokardiograficzne należy zawsze przeprowadzać na początku leczenia, a następnie raz w roku. Amifamprydyna nie jest wskazana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Parestezje obwodowe i okołoustne; ból w nadbrzuszu, biegunka, nudności, ból brzucha; zaburzenia snu; drgawki, niepokój, zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie, ból głowy, pląsawica, mioklonie; niewyraźne widzenie; zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca; zespół Raynauda, zimne kończyny; kaszel, nadmierne wydzielanie oskrzeli, ataki astmy u astmatyków lub osób z astmą w wywiadzie; podwyższony poziom transaminaz.

INTERAKCJE LEKOWE

Amifamprydyna zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek podczas stosowania: leków przeciwdepresyjnych (trójpierścieniowych, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny), neuroleptyków (fenotiazyn i butyrofenonów), meflochiny, bupropionu, tramadolu.

Amifamprydyna nasila działanie bezpośrednich lub pośrednich inhibitorów cholinoesterazy i zmniejsza działanie obu inhibitorów, jeśli amifamprydyna jest przyjmowana jednocześnie z: miwakurium, piperkurium, suksametonium. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego podawania z produktami leczniczymi, które są eliminowane przez aktywny metabolizm lub wydzielanie.

NAZWY HANDLOWE

  • Firdapse® Firdapse® Firdapse® Firdapse® Firdapse® Firdapse® Firdapse® Firdapse® Firdapse
  • Rusurgui®

Analizowane geny

NAT2
Summer Sale Tylko do 25 lipca na wszystkie testy DNA. Użyj naszego kodu SUMMER15
Kup