Atorwastatyna (Dawkowanie)

Atorwastatyna to lek z grupy statyn stosowany w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi i zapobiegania chorobom układu krążenia. Miopatia mięśniowa jest jednym z głównych działań niepożądanych terapii statynami, a opisano warianty genomowe, które zwiększają podatność na miopatię. Dostosowanie dawkowania atorwastatyny zgodnie z wariantami genetycznymi w genie SLCO1B1 może zoptymalizować leczenie i zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów mięśniowo-szkieletowych.

Statyny to leki działające jako inhibitory enzymu reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA (HMG-CoA) biorącego udział w syntezie cholesterolu. Statyny wykazują szereg korzystnych działań, w tym właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające, antyproliferacyjne i immunomodulacyjne. Ponadto biorą udział w utrzymywaniu stabilności blaszek miażdżycowych i zapobieganiu agregacji płytek krwi.

Atorwastatyna, w przeciwieństwie do innych statyn, jest pochodzenia syntetycznego i została po raz pierwszy opisana w 1985 roku. Stwierdzono, że jest bardziej skuteczna niż inne statyny, takie jak simwastatyna, w zmniejszaniu parametrów lipidowych w krótkim okresie.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Statyny są inhibitorami reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA), kluczowego enzymu w biosyntezie cholesterolu. W rezultacie aktywowane sąbiałka SREBP(białka wiążące sterolowe elementy regulatorowe), które zwiększają liczbę komórkowych receptorów LDL i obniżają poziom krążącego cholesterolu.

PRZECIWWSKAZANIA

Atorwastatyna jest przeciwwskazana u pacjentów z nadwrażliwością na ten lek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą w wywiadzie. Ponadto nie powinna być przepisywana osobom z problemami wątrobowymi, w ciąży lub w połączeniu z silnymi inhibitorami CYP3A4 (itrakonazol, ketokonazol, erytromycyna, rytonawir, karbamazepina, ryfampicyna, mikonazol, diklofenak i wiele innych).

Ponadto lek należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku (>70 lat), osób z dziedzicznymi zaburzeniami mięśni w wywiadzie rodzinnym lub osobistym, toksycznością mięśni wywołaną przez statyny lub alkoholizmem.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Stosowanie atorwastatyny może powodować częste działania niepożądane, takie jak zaparcia, wzdęcia, niestrawność, bóle głowy, wysypka, bezsenność, osłabienie lub zmęczenie. Innym częstym działaniem niepożądanym jest miopatia, polegająca na bólu mięśni, osłabieniu i zwiększeniu aktywności enzymów mięśniowych. Ważne jest monitorowanie ciężkich przypadków, w których rozwija się rabdomioliza, ponieważ stan ten obejmuje rozpad tkanki mięśniowej. Identyfikacja miopatii wywołanej przez statyny nie jest łatwa i ustępuje po odstawieniu leku.

NAZWY HANDLOWE

Leki zawierające atorwastatynę obejmują:

  • Atorvaliq®
  • Caduet®
  • Lipitor®
  • Lypqozet®
  • Cardyl®
  • Colator®
  • Prevencor®
  • Thervan®
  • Zarator®

Analizowane geny

SLCO1B1

Bibliografia

Tuteja S, Rader DJ. SLCO1B1 and Statin Therapy. Circ Genom Precis Med. 2018 Sep;11(9):e002320.

Cooper-DeHoff RM. The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for SLCO1B1, ABCG2, and CYP2C9 genotypes and Statin-Associated Musculoskeletal Symptoms. Clin Pharmacol Ther. 2022 May;111(5):1007-1021.

McIver LA, Siddique MS. Atorvastatin. 2024 May 8. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 28613530.

Mykkänen AJH, Tarkiainen EK, Taskinen S, et al. Genome-Wide Association Study of Atorvastatin Pharmacokinetics: Associations With SLCO1B1, UGT1A3, and LPP. Clin Pharmacol Ther. 2024 Jun;115(6):1428-1440.

Romaine SP, Bailey KM, Hall AS, Balmforth AJ. The influence of SLCO1B1 (OATP1B1) gene polymorphisms on response to statin therapy. Pharmacogenomics J. 2010 Feb;10(1):1-11.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Miesiąc Ojca Tylko do 20 czerwca na wszystkie testy DNA. Użyj naszego kodu DAD15
Kup