Clobazam (Skuteczność)

Klobazam jest benzodiazepiną stosowaną jako lek anksjolityczny oraz w niektórych przypadkach padaczki. Klobazam jest metabolizowany głównie przez cytochrom CYP2C19 i warianty polimorficzne tego cytochromu mogą mieć wpływ na leczenie.

Klobazam jest benzodiazepiną o długim okresie półtrwania, stosowaną jako środek anksjolityczny, a w połączeniu z innymi lekami jest przepisywany w leczeniu napadów spowodowanych przez padaczkę.

Jego mechanizm działania polega na zwiększeniu aktywności GABA poprzez ułatwienie jego wiązania z receptorem GABAergicznym.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na klobazam i na benzodiazepiny.

Myasthenia gravis, zespół bezdechu sennego, ciężka niewydolność oddechowa, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, jaskra z zamknięciem kąta.

Nie należy spożywać w okresie karmienia piersią.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Nie podawać dzieciom poniżej 3 lat, z wyjątkiem przypadków, gdy leczenie jest niezbędne; nie podawać u osób starszych. Reakcje psychiatryczne i paradoksalne występują częściej u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku.

Przyjmowanie klobazamu może prowadzić do niewydolności wątroby, niewydolności nerek oraz przewlekłej lub ostrej niewydolności oddechowej.

Osoby słabo metabolizujące klobazam (patrz raport techniczny) mogą wymagać dostosowania dawki.

U pacjentów z istniejącym wcześniej osłabieniem mięśni lub ataksją rdzeniową lub móżdżkową należy prowadzić specjalne monitorowanie i zmniejszać dawkę leku.

Po dalszym stosowaniu leku istnieje ryzyko wystąpienia tolerancji i uzależnienia fizyczno-psychicznego. Nagłe odstawienie leku po ciągłym stosowaniu powoduje zespół abstynencyjny. Nie stosować w lęku związanym z depresją ani jako leczenie podstawowe choroby psychotycznej.

SKUTKI UBOCZNE

Somnolencja, zaburzenia afektywne, zmniejszona czujność, dezorientacja, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, hipotonia mięśniowa, osłabienie mięśni, ataksja, diplopia, amnezja, depresja, reakcje psychiczne i paradoksalne, suchość w ustach, zaparcia, zmniejszenie apetytu, nudności, zwiększenie masy ciała i uzależnienie.

NAZWY MAREK

  • - Noiafen ®
  • - Onfi ®

Analizowane geny

CYP2C19

Bibliografia

Yamamoto Y, Takahashi Y, Imai K, Miyakawa K, Nishimura S, Kasai R, et al. Influence of CYP2C19 polymorphism and concomitant antiepileptic drugs on serum clobazam and N-desmethyl clobazam concentrations in patients with epilepsy. Ther Drug Monit, 2013; 35(3):305–12.

Hashi S, Yano I, Shibata M, Masuda S, Kinoshita M, Matsumoto R, et al. Effect of CYP2C19 polymorphisms on the clinical outcome of low-dose clobazam therapy in Japanese patients with epilepsy. Eur J Clin Pharmacol, 2015; 71(1):51–8.

Seo T, Nagata R, Ishitsu T, Murata T, Takaishi C, Hori M, et al. Impact of CYP2C19 polymorphisms on the efficacy of clobazam therapy. Pharmacogenomics, 2008; 9(5):527–37.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup