Diazepam (Skuteczność)

Diazepam jest lekiem z rodziny benzodiazepin o właściwościach anksjolitycznych, miorelaksacyjnych, przeciwdrgawkowych i uspokajających. Osoby o zmniejszonej aktywności CYP2C19 mogą być narażone na działanie większej dawki leku.

Diazepam jest pochodną benzodiazepin o właściwościach anksjolitycznych, zwiotczających mięśnie, przeciwdrgawkowych i uspokajających. Ułatwia wiązanie neuroprzekaźnika GABA z jego receptorem neuronalnym i zwiększa jego aktywność, rozluźniając działanie ośrodkowego układu nerwowego. Działa na układ limbiczny, wzgórze i podwzgórze. Nie wywołuje działania blokującego obwodowy autonomiczny układ nerwowy ani pozapiramidowych działań niepożądanych.

PRZECIWWSKAZANIA

Diazepam jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na benzodiazepiny lub uzależnieniem od innych substancji, w tym alkoholu (z wyjątkiem leczenia ostrych reakcji odstawienia). Jest również przeciwwskazany u pacjentów z myasthenia gravis, zespołem bezdechu sennego, ciężką niewydolnością oddechową, ciężką niewydolnością wątroby, jaskrą z zamknięciem kąta (tylko podawanie doodbytnicze, doustne), ciężką przewlekłą hiperkapnią (tylko podawanie doustne).

PRECAUTIONS

Należy zachować środki ostrożności podczas podawania diazepamu u osób w podeszłym wieku, u pacjentów z niewydolnością nerek, łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby. Ostrożnie, jeśli jest przepisywany dzieciom. Należy zachować ostrożność przy przepisywaniu diazepamu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, porfirią, padaczką lub z uzależnieniem od alkoholu/narkotyków lub uzależnieniem w wywiadzie.

U pacjentów ze zmianami w OUN i występujących z napadami padaczkowymi należy zachować szczególną ostrożność, gdyż może zmniejszyć krążenie mózgowe i utlenowanie krwi oraz spowodować nieodwracalne uszkodzenie mózgu. Ryzyko amnezji anterograde, reakcji psychiatrycznych i paradoksalnych.

Po ciągłym stosowaniu diazepamu istnieje ryzyko wystąpienia tolerancji i uzależnienia (fizycznego i psychicznego). Nagłe przerwanie stosowania po ciągłym stosowaniu powoduje zespół odstawienia.

Nie należy stosować w lęku związanym z depresją ani jako podstawowego leczenia choroby psychotycznej.

Przyjmowanie diazepamu dożylnie powoduje ryzyko wystąpienia bezdechu i (lub) zatrzymania krążenia u osób w podeszłym wieku, u pacjentów poważnie osłabionych lub z ograniczoną rezerwą sercową lub płucną.

SKUTKI UBOCZNE

Senność, otępienie afektywne, zmniejszona czujność, dezorientacja, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, osłabienie mięśni, ataksja lub diplopia, amnezja, depresja, reakcje psychiczne i paradoksalne; depresja oddechowa

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Depresyjne działanie diazepamu na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) nasila się po zastosowaniu: neuroleptyków, leków hipnotycznych, leków anksjolitycznych/sedatywnych, leków przeciwdepresyjnych, narkotycznych leków przeciwbólowych, leków przeciwpadaczkowych, leków znieczulających, leków przeciwhistaminowych o działaniu uspokajającym.

Działanie sedatywne diazepamu zwiększają: alkohol, cyzapryd, cymetydyna, propofol, etanol.

Działanie diazepamu zwiększają: inhibitory cytochromu P450, azolowe leki przeciwgrzybicze, izoniazyd.

Występuje addytywne działanie depresyjne na OUN i układ oddechowy z: barbituranami i centralnie działającymi środkami zwiotczającymi mięśnie.

Toksyczność diazepamu zwiększają: etynyloestradiol i mestranol, fluoksetyna, omeprazol, ketokonazol, fluwoksamina, kwas walproinowy.

Działanie diazepamu zmniejszają: fenobarbital, karbamazepina, fenytoina, ryfampicyna.

Diazepam nasila działanie digoksyny i

zmienia działanie fenytoiny.

NAZWY MAREK

  • Stesolid ®
  • Valium ®
  • Aneurol ®
  • Ansium®
  • Gobanal® Gobanal® Gobanal® Gobanal® Gobanal® Gobanal® Gobanal® Gobanal® Gobanal® Gobanal® Gobanal
  • Pacium®
  • Tepazepam

Analizowane geny

CYP2C19

Bibliografia

Dean L. Diazepam Therapy and CYP2C19 Genotype. Medical Genetics Summaries. 2012.

Klotz U. The role of pharmacogenetics in the metabolism of antiepileptic drugs: pharmacokinetic and therapeutic implications. Clin Pharmacokinet, 2007; 46(4):271–9.

Fukasawa T, Suzuki A, Otani K. Effects of genetic polymorphism of cytochrome P450 enzymes on the pharmacokinetics of benzodiazepines. J Clin Pharm Ther, 2007; 32(4):333–41.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup