Haloperidol (Dawkowanie)

Haloperidol jest neuroleptycznym lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu schizofrenii, stanów pobudzenia i choroby Huntingtona. Jest metabolizowany głównie przez CYP2D6, wysoce polimorficzny cytochrom, którego profil może być decydujący w jego działaniu.

Haloperidol jest typowym neuroleptykiem należącym do rodziny butyrofenonów.

Jest silnym antagonistą mózgowych receptorów dopaminergicznych i dlatego zaliczany jest do neuroleptyków o dużej sile działania. Jest to wzór, z którym porównuje się leki przeciwpsychotyczne o dużej sile działania.

Haloperidol nie ma działania przeciwhistaminowego ani przeciwcholinergicznego.

Jest to lek mniej sedatywny niż chlorpromazyna i o częstych objawach pozapiramidowych, ma nieliczne działanie antycholinergiczne i kardiotoksyczne.

PRZECIWWSKAZANIA

Haloperidol jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na haloperidol, w stanie śpiączki, w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), w depresji spowodowanej alkoholem lub innymi lekami depresyjnymi, w chorobie Parkinsona lub z uszkodzeniem zwojów podstawy mózgu.

UWAGI

Należy zachować ostrożność przy przepisywaniu w przypadku niewydolności wątroby, niewydolności nerek, nadczynności tarczycy, jaskry z zamknięciem kąta, przerostu gruczołu krokowego i zatrzymania moczu.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zespołem wydłużonego odstępu QT serca w wywiadzie, hipokaliemią, zaburzeniami równowagi elektrolitowej, leczeniem substancjami wydłużającymi odstęp QT, chorobami układu sercowo-naczyniowego, rodzinnym występowaniem wydłużenia odstępu QT (zwłaszcza po podaniu domięśniowym). Ryzyko wydłużenia odstępu QT i (lub) komorowych zaburzeń rytmu zwiększa się podczas stosowania dużych dawek haloperydolu. Istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń rytmu serca (zwłaszcza po podaniu domięśniowym).

Ryzyko wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego, dyskinez tardialnych, objawów pozapiramidowych. Ostrożnie u pacjentów z padaczką lub innymi zaburzeniami predysponującymi do wystąpienia drgawek w wywiadzie (odstawienie alkoholu i uszkodzenie mózgu) lub u pacjentów podatnych na reakcje nadwrażliwości na światło.

Należy zachować środki ostrożności przy przepisywaniu haloperydolu we wszystkich przedziałach wiekowych, w tym u osób w podeszłym wieku i dzieci.

SKUTKI UBOCZNE

Pobudzenie, bezsenność, depresja, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia pozapiramidowe, hiperkinezja, ból głowy, dyskineza tardialna, kryzys okulogiczny, dystonia, dyskineza, akatyzja, bradykinezja, hipokinezja, hipertonia, senność, fascism parkinsoniana, drżenie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie , zaparcia, suchość w ustach, hipersekrecja śliny, nudności, wymioty, wysypka, zatrzymanie moczu, zaburzenia erekcji, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Ryzyko wystąpienia torsade de pointes z substancjami wydłużającymi odstęp QT serca.

Zwiększone stężenie w osoczu z itrakonazolem, nefazodonem, buspironem, wenlafaksyną, alprazolamem, fluwoksaminą, chinidyną, fluoksetyną, sertraliną, chlorpromazyną i prometazyną.

Poziomy w osoczu zmniejszały: karbamazepina, fenobarbital i ryfampicyna.

Haloperidol nasila depresję OUN wywołaną przez: alkohol, leki hipnotyczne, uspokajające lub silne leki przeciwbólowe.

Antagonizuje działanie adrenaliny.

Zmniejsza działanie lewodopy.

Zwiększa stężenie w osoczu trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych.

NAZWA MARKI

  • Haldol ®

Analizowane geny

CYP2D6

Bibliografia

Spina E, de Leon J. Clinical applications of CYP genotyping in psychiatry. J Neural Transm, 2015; 122(1):5–28.

Dahl M-L. Cytochrome p450 phenotyping/genotyping in patients receiving antipsychotics: useful aid to prescribing? Clin Pharmacokinet, 2002; 41(7):453–70.

Zhou S-F. Polymorphism of Human Cytochrome P450 2D6 and Its Clinical Significance. Clin Pharmacokinet, 2009; 48(11):689–723.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup