Irynotekan (Działania niepożądane)

Irynotekan jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu różnych typów nowotworów, takich jak rak jelita grubego, płuc czy trzustki. Jednym z działań niepożądanych związanych z leczeniem jest neutropenia, która może być związana z obecnością alleli w genie UGT1A1, zaangażowanym w jego metabolizm.

Półsyntetyczny lek przeciwnowotworowy pochodzący z alkaloidu kamptotecyny, specyficzny inhibitor topoizomerazy I DNA. Indukuje zmiany w pojedynczych niciach, które blokują replikację DNA i są odpowiedzialne za cytotoksyczność.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nadwrażliwość.

Przewlekła choroba zapalna i (lub) niedrożność jelit. Ciąża i laktacja. Niewydolność wątroby (bilirubina> 3-krotność górnej granicy normy), ciężka niewydolność szpiku kostnego, pacjenci w stanie ogólnym WHO ≥ 2 oraz jednoczesne stosowanie z dziurawcem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Niewydolność nerek i zaburzenia czynności wątroby. Osoby starsze i astma.

Ryzyko późnej biegunki (zwiększone u pacjentów z napromienianiem jamy brzusznej / miednicy, wyjściową hiperleukocytozą lub stanem ogólnym WHO ≥ 2 oraz u kobiet), ostry zespół cholinergiczny (profilaktyka siarczanem atropiny), pacjenci ze zmniejszoną aktywnością glukozylotransferazy difosforanu urydyny (zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej).

Zaleca się profilaktyczne leczenie przeciwwymiotne, cotygodniową kontrolę hematologiczną, stosowanie środków antykoncepcyjnych (w trakcie leczenia i co najmniej 3 miesiące po jego zakończeniu).

Unikać jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów (ketokonazol) lub induktorów (ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina lub dziurawiec).

Nie zalecane dla dzieci.

EFEKTY UBOCZNE:

Biegunka (toksyczność ograniczająca dawkę), nudności, wymioty.

Neutropenia (działanie toksyczne ograniczające dawkę), niedokrwistość, trombocytopenia. Ostry zespół cholinergiczny, łysienie, kurczliwość mięśni, skurcze i parestezje.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE:

Irinotecan może przedłużać działanie blokujące nerwowo-mięśniowe suksametonium i antagonizować blokadę nerwowo-mięśniową niedepolaryzujących środków miorelaksacyjnych.

Unikać łącznego stosowania z inhibitorami CYP3A4 (ketokonazol) lub induktorami (karbamazepina, fenobarbital, febitoina, ryfampicyna).

Dziurawiec może obniżać poziom irinotecanu, dlatego należy go unikać.

BRAND NAME:

  • Campto ®
  • Irinotecan ®.

Analizowane geny

UGT1A1

Bibliografia

Takano M, Sugiyama T. UGT1A1 polymorphisms in cancer: impact on irinotecan treatment. Pharmgenomics Pers Med. 2017; Volume10:61-68.

Crona DJ, Ramirez J, Qiao W, et al. Clinical validity of new genetic biomarkers of irinotecan neutropenia: an independent replication study. Pharmacogenomics J. 2016; 16(1):54-59.

Cui C, Shu C, Cao D, et al. UGT1A1*6, UGT1A7*3 and UGT1A9*1b polymorphisms are predictive markers for severe toxicity in patients with metastatic gastrointestinal cancer treated with irinotecan-based regimens. Oncol Lett. 2016; 12(5):4231-4237.

Zhang X, Yin J-F, Zhang J, et al. UGT1A1*6 polymorphisms are correlated with irinotecan-induced neutropenia: a systematic review and meta-analysis. Cancer Chemother Pharmacol. 2017; 80(1):135-149.

Atasilp C, Biswas M, Jinda P, et al . Association of UGT1A1*6, UGT1A1*28, or ABCC2 c.3972C>T genetic polymorphisms with irinotecan-induced toxicity in Asian cancer patients: meta-analysis. Clin Transl Sci. 2022 Jul;15(7):1613-1633.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup