Karbamazepina (Dawkowanie)

Karbamazepina jest lekiem przeciwdrgawkowym i stabilizującym nastrój, stosowanym w padaczce i chorobie dwubiegunowej. Obecność polimorfizmów genetycznych w genach zaangażowanych w jej metabolizm może mieć istotny wpływ na odpowiedź na lek.

Karbamazepina jest lekiem przeciwpadaczkowym z wyboru w padaczkach częściowych i uogólnionych, dopuszczonym do stosowania u dzieci ze względu na niewielką ośrodkową zdolność depresyjną. Stosowany jest również w neuralgii trójdzielnej i bólu neuropatycznym. Nie zalecany w kryzysie nieobecności lub napadach mioklonicznych. Jest stosowany jako lek pierwszego rzutu w leczeniu napadów częściowych, toniczno-klonicznych, neuralgii nerwu trójdzielnego, a także jako stabilizator nastroju w leczeniu zaburzenia dwubiegunowego.

Karbamazepina działa poprzez zmniejszenie uwalniania glutaminianu, stabilizuje błony neuronów i zmniejsza obrót dopaminy i noradrenaliny.

Jeśli chcesz poznać wszystkie substancje, które analizujemy w naszym teście DNA, zajrzyj do sekcji poświęconej zgodności farmakologicznej lub farmakogenetyka.

SKUTKI UBOCZNE

Nie ma szczególnych danych u dzieci.

Najpoważniejsze działania niepożądane to te, które mogą pojawić się we krwi, skórze, wątrobie i układzie sercowo-naczyniowym. Szczególnie na początku leczenia, przy zbyt dużej dawce występują pewne rodzaje częstych lub często występujących działań niepożądanych, np. działania niepożądane dotyczące OUN (zawroty głowy, ból głowy, ataksja, senność, zmęczenie, diplopia); zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty) oraz skórne reakcje alergiczne.

Działania niepożądane zależne od dawki zwykle ustępują po kilku dniach, samoistnie lub po przemijającym zmniejszeniu dawki. Pojawienie się działań niepożądanych ze strony OUN może świadczyć o względnym przedawkowaniu lub o znacznych wahaniach stężenia leku w osoczu. W tych przypadkach wskazane jest monitorowanie stężenia leku w osoczu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: leukopenia, eozynofilia, trombocytopenia.

Zaburzenia endokrynologiczne: obrzęki, zatrzymanie płynów, zwiększenie masy ciała, hiponatremia i zmniejszenie osmolarności krwi w wyniku działania podobnego do działania hormonu antydiuretycznego (ADH), prowadzące w rzadkich przypadkach do wodnistego zatrucia, któremu towarzyszy senność, wymioty, bóle głowy, dezorientacja, zaburzenia neurologiczne.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, ataksja, senność, zmęczenie, ból głowy, diplopia, zaburzenia akomodacji (np. niewyraźne widzenie).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, suchość w ustach.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności gamma-GT (w wyniku indukcji enzymów wątrobowych), zwykle bez znaczenia klinicznego, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, które mogą być poważne.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na karbamazepinę i leki strukturalnie pokrewne (np. trójcykliczne leki przeciwdepresyjne).

Zmiany w przewodzeniu przedsionkowo-komorowym. Między zaprzestaniem przyjmowania inhibitora monoaminooksydazy a rozpoczęciem podawania karbamazepiny należy pozostawić co najmniej 15 dni.

Nie należy go podawać osobom, u których w ciągu 2 tygodni wystąpiła depresja szpiku kostnego, porfiria wątrobowa (ostra porfiria przerywana, variegata, cutaneous tarda) oraz leczenie MAOI.

NAZWY MAREK

  • Tegretol ®
  • Carbatrol

Analizowane geny

SCN1A

Bibliografia

Daci A, Beretta G, Vllasaliu D, et al . Polymorphic Variants of SCN1A and EPHX1 Influence Plasma Carbamazepine Concentration, Metabolism and Pharmacoresistance in a Population of Kosovar Albanian Epileptic Patients. PLoS One. 2015 Nov 10;10(11):e0142408.

Tate SK, Depondt C, Sisodiya SM, et al. Genetic predictors of the maximum doses patients receive during clinical use of the anti-epileptic drugs carbamazepine and phenytoin. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Apr 12;102(15):5507-12.

Zhao GX, Zhang Z, Cai WK, et al . Związki między polimorfizmami CYP3A4, CYP3A5 i SCN1A a metabolizmem karbamazepiny w padaczce: metaanaliza. Epilepsy Res. 2021 Jul; 173: 106615.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Summer Sale Tylko do 25 lipca na wszystkie testy DNA. Użyj naszego kodu SUMMER15
Kup