Klopidogrel (Dawkowanie)

Klopidogrel jest lekiem przeciwpłytkowym stosowanym w zapobieganiu tworzenia się skrzepów w różnych chorobach naczyniowych. Obecność polimorfizmów w jego metabolizującym cytochromie, CYP2C19, wiąże się ze zmianami w odpowiedzi na lek.␣

Klopidogrel jest antyagregantem płytkowym analogicznym do tiklopidyny (tienopirydyny). Jest to prolek, który wymaga wstępnego przetworzenia, aby był skuteczny, a jego mechanizm działania polega na zapobieganiu agregacji płytek krwi poprzez hamowanie wiązania ADP z jego receptorem płytkowym i następczej aktywacji kompleksu GPIIb-IIIa z udziałem ADP.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, czynny patologiczny krwotok (choroba wrzodowa lub krwotok wewnątrzczaszkowy).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Należy zachować ostrożność przepisując klopidogrel w następujących przypadkach:

Pacjenci z ryzykiem krwawienia z powodu urazów, zabiegów chirurgicznych, zmian w przewodzie pokarmowym, zmian wewnątrzgałkowych itp. ponieważ zwiększa ryzyko krwawienia, jeśli jest podawany razem z: kwasem acetylosalicylowym, heparyną, inhibitorami glikoproteiny IIb / IIIa, NLPZ, SSRI i innymi lekami, takimi jak pentoksyfilina, trombolityki i doustne antykoagulanty.

Przerwanie terapii klopidogrelem jest zalecane na 7 dni przed zabiegiem.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ryzykiem wystąpienia: zakrzepowej plamicy małopłytkowej (śmiertelnej) i hemofilii nabytej po podaniu klopidogrelu (wysoce zalecane jest przerwanie terapii), alergicznej reaktywności krzyżowej (ocena, czy w wywiadzie występuje nadwrażliwość na tienopirydyny i monitorowanie w trakcie leczenia).

Ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży. Nie zaleca się leczenia klopidogrelem w ciągu 7 dni po przebyciu ostrego niedokrwiennego zawału mózgu.

Klopidogrel nie jest zalecany do jednoczesnego leczenia z substratami CYP2C8 (prepaglinid, paklitaksel).

SKUTKI UBOCZNE

Krwiak, krwotok z nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka, ból brzucha, niestrawność i krwawienie w miejscu wstrzyknięcia.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE:

Nie zaleca się stosowania klopidogrelu w połączeniu z silnymi lub umiarkowanymi inhibitorami CYP2C19 (omeprazol, esomeprazol, fluwoksamina, fluoksetyna, moklobemid, worykonazol, flukonazol, tiklopidyna, karbamazepina, efawirenz), ponieważ mogą one prowadzić do zmniejszenia stężenia aktywnego metabolitu klopidogrelu.

BRAND NAMES:

  • Agrelan ®
  • Clopidogrel ®
  • Iscover ®
  • Maboclop ®
  • Plavix ®
  • Vatoud ®
  • Zyllt ®

Analizowane geny

CYP2C19

Bibliografia

Human Cytochrome P450 (CYP) Allele Nomenclature Database.

Wein B, Coslovsky M, Jabbari R, et al. Prasugrel vs. clopidogrel in contemporary Western European patients with acute coronary syndromes receiving drug-eluting stents: comparative cost-effectiveness analysis from the BASKET-PROVE cohorts. Int J Cardiol, 2017; 248: 20-47.

Scott SA. Sangkuhl K, Stein CM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guidelines for CYP2C19 Genotype and Clopidogrel Therapy: 2013 Update.

Jiang M, You JHS. CYP2C19 LOF and GOF-Guided Antiplatelet Therapy in Patients with Acute Coronary Syndrome: A Cost-Effectiveness Analysis. Cardiovasc Drugs Ther; 2017; 31(1):39-49.

Yudi MB, Clark DJ, Farouque O, Eccleston D, Andrianopoulos N, Duffy SJ, et al. Clopidogrel, prasugrel or ticagrelor in patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary intervention. Intern Med J, 2016; 46(5):559-65.

Kazi DS, Garber AM, Shah RU, Dudley RA, Mell MW, Rhee C, et al. Cost-Effectiveness of Genotype-Guided and Dual Antiplatelet Therapies in Acute Coronary Syndrome. Ann Intern Med, 2014; 160(4):221-32.

Lee, C. R., Luzum, J. A., Sangkuhl, K., et al . Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2C19 Genotype and Clopidogrel Therapy: 2022 Update. Clinical pharmacology and therapeutics, 2022; 112(5), 959-967.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup