Kwetiapina (Dawkowanie)

Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu schizofrenii, choroby dwubiegunowej i dużych zaburzeń depresyjnych. W kilku badaniach klinicznych wykazano związek między farmakokinetyką kwetiapiny a polimorfizmami genetycznymi cytochromu CYP3A4, bezpośrednio zaangażowanego w jej metabolizm.

Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu schizofrenii oraz epizodów maniakalnych i depresyjnych w zaburzeniu dwubiegunowym.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Kwetiapina wchodzi w interakcje z szerokim zakresem receptorów neuroprzekaźników. Wykazuje powinowactwo do mózgowych receptorów serotoninowych (5-HT2) i dopaminowych D1/D2, a także receptorów adrenergicznych i histaminowych alfa 1, adrenergicznych alfa 2 i serotoninowych 5HT1A.

Kwetiapina wykazuje podobną do innych neuroleptyków skuteczność w zakresie pozytywnych objawów psychotycznych; jest również skuteczna w zakresie uporczywych objawów pozytywnych (choć brak jest danych porównawczych z klozapiną).

Pozapiramidowe działania niepożądane są mniej nasilone niż w przypadku klasycznych leków przeciwpsychotycznych, ale występuje większa częstość występowania działań metabolicznych.

SKUTKI UBOCZNE

Senność, zawroty głowy, astenia, niedociśnienie ortostatyczne i omdlenia (szczególnie podczas rozpoczynania terapii). Objawy żołądkowo-jelitowe, zaparcia, suchość w ustach, podwyższone enzymy wątrobowe, hiperglikemia, zwiększenie masy ciała, drgawki, złośliwy zespół neuroleptyczny, niewielkie zmniejszenie całkowitej T4 i wolnej T4, objawy pozapiramidowe, wczesna lub późna dyskineza, akatyzja.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na kwetiapinę. Unikać jednoczesnego stosowania z inhibitorami cytochromu P450 3A4 (takimi jak inhibitory proteazy HIV, azolowe leki przeciwgrzybicze, erytromycyna, klarytromycyna i nefazodon).

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Ostrożnie przy przepisywaniu z innymi lekami działającymi ośrodkowo i alkoholem.

Inhibitory cytochromu P450 3A4 (ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, klarytromycyna, sok grejpfrutowy, inhibitory proteazy antyretrowirusowej, nefazon itp.) mogą zwiększać stężenie kwetiapiny: należy unikać ich jednoczesnego stosowania.

Fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna i tiorydazyna mogą zmniejszać stężenie kwetiapiny.

Kwetiapina zwiększa swój klirens z: karbamazepiną, fenytoiną i tiorydazyną.

NAZWY MAREK

  • Ilufren ®
  • Psicotric ®
  • Qudix ®
  • Quentiax ®
  • Quentiamylan ®
  • Rocoz ®
  • Seroquel ®

Analizowane geny

CYP3A4

Bibliografia

Tsamandouras N, Dickinson G, Guo Y, Hall S, Rostami-Hodjegan A, Galetin A, et al. Identification of the effect of multiple polymorphisms on the pharmacokinetics of simvastatin and simvastatin acid using a population-modeling approach. Clin Pharmacol Ther, 2014 Jul 5; 96(1): 90–100.

Wang D, Guo Y, Wrighton SA, Cooke GE, Sadee W. Intronic polymorphism in CYP3A4 affects hepatic expression and response to statin drugs. Pharmacogenomics J, 2011; 11(4):274–86.

Elens L, Becker ML, Haufroid V, Hofman A, Visser LE, Uitterlinden AG, et al. Novel CYP3A4 intron 6 single nucleotide polymorphism is associated with simvastatin-mediated cholesterol reduction in the Rotterdam Study. Pharmacogenet Genomics, 2011; 21(12):861–6.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup