Omeprazol (Skuteczność)

Omeprazol jest lekiem stosowanym w leczeniu dyspepsji, choroby wrzodowej i choroby refluksowej przełyku. Należy do grupy inhibitorów pompy protonowej powodując tym samym zobojętnienie kwasu w komórkach błony śluzowej żołądka. Obecność pewnych polimorfizmów w genie CYP2C19, biorącym udział w jego metabolizmie, może powodować istotne różnice w skuteczności tego leczenia.

Omeprazol jest inhibitorem pompy protonowej (PPI). Należy do grupy związków hamujących enzym adenozynotrójfosfatazę H+/K+ (pompę protonową), która jest ostatnią wspólną drogą wytwarzania kwasu przez komórki cieśni żołądka. Związki te są najsilniejszymi inhibitorami wydzielania kwasu.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na omeprazol (lub na inne inhibitory pompy protonowej, takie jak lanzoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Podczas stosowania omeprazolu obserwowano hiperplazję komórek ciemieniowych, w niektórych przypadkach pojawiały się również polipy gruczołowe dna oka oraz hiperplazja komórek enterochromafinowych jako konsekwencja supresji kwasu i hipergastrynemii.

Opisano zwiększenie ryzyka rozwoju zapalenia żołądka i jelit lub zapalenia płuc nabytego w środowisku w konsekwencji hipochlorhydrii.

Odstawienie omeprazolu powinno następować powoli (w ciągu miesiąca), aby uniknąć odbicia wydzielania kwasu, które prowadziłoby do nawrotu objawów.

W dużych dawkach i podczas długotrwałego leczenia zwiększa się ryzyko złamania biodra, nadgarstka i kręgosłupa, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku lub w obecności innych czynników ryzyka. Ważne jest, aby zapewnić spożycie wapnia i witaminy D podczas leczenia, jeśli istnieje ryzyko wystąpienia osteoporozy.

Istnieje ryzyko wystąpienia podostrego skórnego tocznia rumieniowatego (SCLE) w przypadku wystąpienia urazów, szczególnie w miejscach skóry narażonych na działanie promieni słonecznych, którym towarzyszy artralgia. W takich przypadkach należy przerwać leczenie omeprazolem.

SKUTKI UBOCZNE

Ból głowy, biegunka, zaparcia, ból brzucha, nudności/wymioty i wzdęcia.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Omeprazol zmniejsza wchłanianie: ketokonazolu, itrakonazolu, posakonazolu i erlotynibu (należy unikać jednoczesnego stosowania z posakonazolem i erlotynibem).

Omeprazol zwiększa ogólnoustrojową ekspozycję substancji czynnych metabolizowanych przez CYP2C19.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania omeprazolu i klopidogrelu, ponieważ zmniejsza się przemiana klopidogrelu w jego aktywny metabolit, co zmniejsza skuteczność przeciwzakrzepową. U pacjentów leczonych klopidogrelem, którzy wymagają leczenia przeciwwymiotnego, zaleca się zastąpienie ompeprazolu innymi lekami o mniejszym profilu interakcji (na przykład pantoprazolem albo lanzoprazolem).

Może również powodować mniejsze podwyższenie stężenia w osoczu innych leków metabolizowanych przez układ CYP, z których najważniejsze to diazepam, warfaryna, fenytoina i karbamazepina.

Omeprazol zwiększa stężenie w surowicy takrolimusu (monitorować stężenie i czynność nerek, w razie potrzeby dostosować dawkę takrolimusu), metotreksatu (czasowo odstawić leczenie omeprazolem) i sachinawiru.

Omeprazol zaburza badania w kierunku guzów neuroendokrynnych (wstrzymać leczenie na 5 dni przed badaniami).

Nie zaleca się łączenia omeprazolu z klopidogrelem lub atazanawirem (w razie konieczności należy monitorować i zwiększyć dawkę atazanawiru do 400 mg + 100 mg rytonawiru).

NAZWY MAREK

 • Arapride ®
 • Audazol ®
 • Aulcer ®
 • Belmazol ®
 • Ceprandal ®
 • Dolintol ®
 • Emeproton ®
 • Gastrimut ®
 • Losec ®
 • Miol ®
 • Norpramin ®
 • Novek ®
 • Nuclosin ®
 • Omapren ®
 • Ompranyt ®
 • Parizac ®
 • Pepticum ®.
 • Prysma ®
 • Ulceral ®
 • Ulcesep ®
 • Zimor ®

Analizowane geny

CYP2C19

Bibliografia

Dean L. Omeprazole Therapy and CYP2C19 Genotype. Medical Genetics Summaries, 2012.

Tang H-L, Li Y, Hu Y-F, Xie H-G, Zhai S-D. Effects of CYP2C19 loss-of-function variants on the eradication of H. pylori infection in patients treated with proton pump inhibitor-based triple therapy regimens: a meta-analysis of randomized clinical trials. Heimesaat MM, editor. PLoS One, 2013; 8(4):e62162

Shi S, Klotz U. Proton pump inhibitors: an update of their clinical use and pharmacokinetics. Eur J Clin Pharmacol, 2008; 64(10):935–51.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup