Pantoprazol (Skuteczność)

Pantoprazol to inhibitor pompy protonowej stosowany m.in. w leczeniu wrzodów żołądka lub choroby refluksowej przełyku. Do 40% pacjentów wykazuje nieskuteczną odpowiedź i nie znajduje złagodzenia objawów. Polimorfizmy genetyczne w enzymach metabolizujących te leki, takich jak CYP2C19, są odpowiedzialne za znaczny odsetek tej lekooporności.

Pantoprazol jest lekiem przeciwwrzodowym, inhibitorem pompy protonowej (PPI). Lek hamuje enzym adenozynotrójfosfatazę H+/K+, która jest końcowym wspólnym szlakiem wytwarzania kwasu przez komórki cieśni żołądka. Wiąże się z pompą protonową w komórce ciemieniowej żołądka, hamując transport H+ do światła żołądka.

Ta grupa leków jest najsilniejszymi inhibitorami wydzielania kwasu.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na podstawione benzimidazole. Pantoprazol jest przeciwwskazany do eradykacji H. pylori u pacjentów z niewydolnością wątroby lub umiarkowanie ciężką niewydolnością nerek.

UWAGI

Należy zachować środki ostrożności u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, u których konieczne jest dostosowanie dawek, monitorowanie enzymów wątrobowych i przerwanie leczenia w przypadku wzrostu tych enzymów.

Należy również zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek. Zaleca się zachowanie środków ostrożności, jeśli pantoprazol jest przepisywany pacjentom w podeszłym wieku.

Pantoprazol nie jest wskazany w leczeniu dyspepsji na tle nerwowym.

Pantoprazol może zmniejszać wchłanianie witaminy B12, monitorować objawy deficytu w zespole Zollingera-Ellisona, podczas długotrwałego leczenia oraz u osób z niedoborem witaminy B12 lub u osób, u których występują czynniki ryzyka zmniejszonego wchłaniania.

Stosowanie pantoprazolu jest związane z możliwym zwiększonym ryzykiem zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie (np. Salmonella, Campylobacter, C. difficile). Ze stosowaniem tego leku opisywano zwiększenie ryzyka zachorowania na zapalenie żołądka lub zapalenie płuc nabyte w środowisku.

Należy prowadzić regularną kontrolę, jeśli leczenie pantoprazolem jest przedłużone (ponad rok). Istnieje ryzyko hipomagnezemii przy długotrwałym leczeniu i przy jednoczesnym stosowaniu digoksyny lub innych leków, które mogą zmniejszać stężenie Mg w osoczu (na przykład leki moczopędne); należy rozważyć kontrolę stężenia Mg w osoczu na początku i okresowo w trakcie leczenia.

W dużych dawkach i przy długotrwałym leczeniu pantoprazol zwiększa ryzyko złamań biodra, nadgarstka i kręgosłupa, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku lub w obecności innych czynników ryzyka, dlatego należy zapewnić spożycie witaminy Ca i D, jeśli istnieje ryzyko osteoporozy.

Leczenie pantoprazolem jest związane z możliwym ryzykiem rozwoju podostrego skórnego tocznia rumieniowatego (SCEL) (w przypadku wystąpienia zmian chorobowych, zwłaszcza w obszarach skóry narażonych na działanie promieni słonecznych, którym towarzyszy artralgia, należy rozważyć przerwanie leczenia).

Odstawienie pantoprazolu powinno następować powoli (w ciągu miesiąca), aby uniknąć odbicia wydzielania kwasu, które prowadziłoby do nawrotu objawów.

SKUTKI UBOCZNE

Ból głowy, ból brzucha, nudności, zawroty głowy, bezsenność i biegunka

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Pantoprazol zmniejsza wchłanianie: ketokonazolu, itrakonazolu, posakonazolu i erlotynibu.

Należy monitorować INR (International Normalized Ratio)/czas protrombinowy, jeśli pantoprazol jest przyjmowany jednocześnie z kumarynowymi lekami przeciwzakrzepowymi.

W dużych dawkach pantoprazol może zwiększać stężenie metotreksatu.

Nie zaleca się przyjmowania pantoprazolu razem z atazanawirem ze względu na ryzyko zmniejszenia biodostępności (w razie potrzeby należy monitorować klinicznie i zwiększyć dawkę atazanawiru do 400 mg + 100 mg rytonawiru i nie przekraczać 20 mg pantoprazolu / dobę).

NAZWY MAREK

  • Alpanzol ®
  • Anagastra ®
  • Citrel ®
  • Nolpaza ®
  • Panpronton ®
  • Pantecta ®
  • Pantoloc ®
  • Ulcotenal ®

Analizowane geny

CYP2C19

Bibliografia

Deshpande N, V. S, V. V. RK, H. V. V. M, M. S, Banerjee R, et al. Rapid and ultra-rapid metabolizers with CYP2C19 *17 polymorphism do not respond to standard therapy with proton pump inhibitors. Meta Gene, 2016; 9:159–64.

Hunfeld NG, Mathot RA, Touw DJ, van Schaik RH, Mulder PG, Franck PF, et al. Effect of CYP2C19*2 and *17 mutations on pharmacodynamics and kinetics of proton pump inhibitors in Caucasians. Br J Clin Pharmacol, 2008; 65(5):752–60.

Gawrońska-Szklarz B, Adamiak-Giera U, Wyska E, Kurzawski M, Gornik W, Kaldonska M, et al. CYP2C19 polymorphism affects single-dose pharmacokinetics of oral pantoprazole in healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol, 2012; 68(9):1267–74.

Román M, Ochoa D, Sánchez-Rojas SD, Talegón M, Prieto-Pérez R, Rivas Â, et al. Evaluation of the relationship between polymorphisms in CYP2C19 and the pharmacokinetics of omeprazole, pantoprazole and rabeprazole. Pharmacogenomics, 2014;15(15):1893–901.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup