Rosuwastatyna (Dawkowanie)

Rozuwastatyna to lek z grupy statyn stosowany w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi i zapobiegania chorobom układu krążenia. Miopatia mięśniowa jest jednym z głównych działań niepożądanych terapii statynami i opisano warianty genomowe, które zwiększają podatność na miopatię.

Statyny to leki działające jako inhibitory enzymu reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA (HMG-CoA), który odgrywa kluczową rolę w syntezie cholesterolu. Leki te mają szeroki zakres korzystnych efektów, w tym właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające, antyproliferacyjne i immunomodulujące. Pomagają również utrzymać stabilność blaszek miażdżycowych i zapobiegają agregacji płytek krwi.

Rozuwastatyna została zatwierdzona przez FDA do leczenia homozygotycznej rodzinnej hipercholesterolemii, hiperlipidemii, mieszanej dyslipidemii, pierwotnej dysbetalipoproteinemii, hipertriglicerydemii i zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym.

Rosuwastatyna jest pochodzenia syntetycznego, opatentowana w 1991 roku. W 2021 r. znalazła się wśród 30 najczęściej przepisywanych leków. Jego profil bezpieczeństwa pozwala na stosowanie go zarówno u dorosłych, jak i dzieci w wieku powyżej 8 lat z genetyczną hipercholesterolemią.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Statyny są inhibitorami reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA), kluczowego enzymu w biosyntezie cholesterolu. W rezultacie aktywowane sąbiałka SREBP(białka wiążące sterolowe elementy regulatorowe), które zwiększają liczbę komórkowych receptorów LDL i obniżają poziom krążącego cholesterolu.

PRZECIWWSKAZANIA

Rosuwastatyna jest przeciwwskazana u pacjentów z nadwrażliwością na ten lek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą w wywiadzie. Ponadto nie należy jej przepisywać osobom z chorobami wątroby, niewydolnością nerek, jednocześnie leczonym cyklosporyną lub w okresie ciąży.

Należy również zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku (>70 lat), osób z zaburzeniami mięśniowymi w wywiadzie rodzinnym lub osobistym, niedoczynnością tarczycy, alkoholizmem lub niewydolnością nerek.

Należy pamiętać, że jednoczesne stosowanie rozuwastatyny z innymi lekami może zmieniać biodostępność tej statyny, zwiększając ryzyko wystąpienia niepożądanych działań ubocznych. Leki, które wykazały interakcje, obejmują między innymi cyklosporynę, inhibitory proteazy (rytonawir/atazanawir), regorafenib, niektóre antybiotyki, takie jak erytromycyna i leki zobojętniające sok żołądkowy. Dlatego ważne jest, aby poinformować lekarza o wszelkich lekach wydawanych na receptę lub bez recepty przyjmowanych jednocześnie z rozuwastatyną.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Stosowanie rozuwastatyny wywołuje takie same działania niepożądane jak inne leki z tej samej rodziny. Może powodować bóle głowy, zaparcia, biegunkę, niestrawność, nudności lub osłabienie. Inne rzadkie działania niepożądane obejmują pokrzywkę, zwiększenie aktywności aminotransferaz, żółtaczkę lub obrzęk. Innym częstym działaniem niepożądanym jest miopatia, obejmująca ból mięśni, osłabienie i zwiększenie aktywności enzymów mięśniowych. Identyfikacja miopatii wywołanej przez statyny nie jest łatwa i ustępuje po odstawieniu leku.

NAZWY HANDLOWE

Leki zawierające lowastatynę jako substancję czynną obejmują:

  • Crestor®
  • Ezallor®
  • Roszet®
  • Rosumed®
  • Rosvel®

Analizowane geny

ABCG2 SLCO1B1

Bibliografia

Tuteja S, Rader DJ. SLCO1B1 and Statin Therapy. Circ Genom Precis Med. 2018 Sep;11(9):e002320.

Cooper-DeHoff RM. The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for SLCO1B1, ABCG2, and CYP2C9 genotypes and Statin-Associated Musculoskeletal Symptoms. Clin Pharmacol Ther. 2022 May;111(5):1007-1021.

Bajaj T, Giwa AO. Rosuvastatin. 2023 May 23. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 30969705.

Luvai A, Mbagaya W, Hall AS, et al. Rosuvastatin: a review of the pharmacology and clinical effectiveness in cardiovascular disease. Clin Med Insights Cardiol. 2012;6:17-33.

Zhang D, Ding Y, Wang X, et al. Effects of ABCG2 and SLCO1B1 gene variants on inflammation markers in patients with hypercholesterolemia and diabetes mellitus treated with rosuvastatin. Eur J Clin Pharmacol. 2020 Jul;76(7):939-946.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Miesiąc Ojca Tylko do 20 czerwca na wszystkie testy DNA. Użyj naszego kodu DAD15
Kup