Sertralina (Dawkowanie)

Sertralina to lek z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, stosowany m.in. w leczeniu depresji i lęku. W zależności od wariantu polimorficznego obecnego w genie CYP2C19, głównego cytochromu biorącego udział w jej metabolizmie, pacjent może mieć inny profil metabolizowania i może wymagać dostosowania dawki w zależności od obecnego wariantu.

Sertralina jest lekiem przeciwdepresyjnym z grupy SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor). Sertralina ma działanie przeciwdepresyjne i anksjolityczne. Stosowany jest klinicznie w leczeniu depresji, zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, zaburzenia panicznego, fobii społecznej i przedmiesiączkowego zaburzenia dysforycznego. Nie wykazuje powinowactwa do receptorów muskarynowych, serotoninergicznych, dopaminergicznych, adrenergicznych, histaminergicznych, GABAergicznych ani benzodiazepinowych.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na sertralinę.

Współdziałanie z MAOI (ryzyko NMS, neuroleptycznego zespołu złośliwego), nie należy rozpoczynać leczenia lekami przeciwdepresyjnymi MAOI przed upływem 7 dni od odstawienia sertraliny i 14 dni pomiędzy zawieszeniem MAOI a rozpoczęciem stosowania sertraliny.

UWAGI

Należy zachować środki ostrożności przy przepisywaniu sertraliny u pacjentów z manią/hipomanią, padaczką, schizofrenią, zaburzeniami krwawienia w wywiadzie, niewydolnością wątroby, dzieci i młodzieży poniżej 18 lat z wyjątkiem leczenia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, osób w podeszłym wieku, ECT (terapia elektrokonwulsyjna), cukrzycą (w przypadku konieczności dostosowania dawki leczenia przeciwcukrzycowego), pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem lub z jaskrą w wywiadzie.

Jeśli leczenie jest wycofywane, przerwa ta powinna być stopniowa, przez kilka tygodni lub miesięcy, w zależności od potrzeb, aby uniknąć objawów odstawienia. Wiązało się to z wystąpieniem akatyzji/niepokoju psychoruchowego. Obowiązkowo należy zwracać uwagę na konieczność monitorowania pojawienia się zachowań samobójczych i samookaleczeń.

Przepisywanie sertraliny może być związane z ryzykiem wystąpienia hiponatremii, zespołu serotoninowego lub NMS (które zwiększa się, gdy jest ona podawana jednocześnie z: innymi środkami serotoninergicznymi, takimi jak tryptany, zmieniającymi jej metabolizm, np. błękitem metylenowym, lekami przeciwpsychotycznymi i innymi antagonistami dopaminy oraz lekami opioidowymi. Pacjent powinien być monitorowany pod kątem oznak / objawów). Należy zachować środki ostrożności przy jednoczesnym podawaniu z innymi środkami o działaniu serotoninergicznym (tryptofan, fenfluramina, agoniści serotoniny, ziele dziurawca).

Należy przestrzegać ścisłej kontroli w przypadku zmiany z innych leków przeciwdepresyjnych lub przeciwobsesyjnych na sertralinę. Nie zaleca się przyjmowania sertraliny z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może on hamować działanie przeciwdepresyjne.

Ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT serca.

SKUTKI UBOCZNE

Zapalenie gardła, anoreksja, zwiększony apetyt, bezsenność, depresja, depersonalizacja, koszmary senne, niepokój, pobudzenie, nerwowość, zmniejszone libido, bruksizm, zawroty głowy, senność, ból głowy, parestezja, drżenie, hipertonia, dysgeusia, zaburzenia uwagi, zaburzenia widzenia, szumy uszne , kołatanie serca, wzdrygnięcie, ziewanie, biegunka, nudności, suchość w ustach, ból brzucha, wymioty, zaparcia, dyspepsja, wzdęcia, wysypka, nadpotliwość, artralgia, mialgia, niewydolność wytrysku, zaburzenia erekcji, zmęczenie, ból w klatce piersiowej.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Sertralina zwiększa ryzyko krwawienia z: AAS i pochodnymi, NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), lekami przeciwzakrzepowymi i tiklodypiną.

Sertralina wydłuża czas protrombinowy, jeśli jest przyjmowana jednocześnie z warfaryną.

Zmniejszony klirens sertraliny z cymetydyną.

Wyjątkowo ostrożnie z: litem, fentanylem (w znieczuleniu lub leczeniu bólu przewlekłego).

Ryzyko wydłużenia odstępu QT serca i / lub komorowych zaburzeń rytmu z innymi lekami wydłużającymi odstęp QT (niektóre leki przeciwpsychotyczne i antybiotyki).

Podczas jednoczesnego stosowania z sertraliną należy monitorować stężenie fenytoiny w osoczu.

Zaleca się nadzór nad pacjentem przyjmującym sertralinę razem z sumatryptanem.

SSRI (selektywne leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny) mogą zmniejszać aktywność cholinesterazy w osoczu, co prowadzi do wydłużenia działania blokującego nerwowo-mięśniowego miwakurium lub innych środków blokujących nerwowo-mięśniowo.

BRAND NAMES:

  • Altisben ®
  • Aremis ®
  • Aserin ®
  • Besitran ®
  • Sertrabrain ®

Analizowane geny

CYP2C19

Bibliografia

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup