Tramadol (Dawkowanie)

Tramadol jest opioidowym lekiem przeciwbólowym stosowanym w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu, działającym na specyficzne komórki nerwowe w rdzeniu kręgowym i mózgu. Identyfikacja polimorfizmów genetycznych genów biorących udział w metabolizmie tramadolu, takich jak gen CYP2D6, może umożliwić optymalne dostosowanie dawkowania leczenia.

Tramadol jest ośrodkowo działającym analgetykiem opioidowym, czystym nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych μ, delta i kappa, z większym powinowactwem do receptora μ. Jest szeroko stosowany w leczeniu bólu o natężeniu umiarkowanym do intensywnego.

PRZECIWWSKAZANIA

Tramadol jest przeciwwskazany w następujących sytuacjach:

Nadwrażliwość na tramadol; ostre zatrucie lub przedawkowanie środkami działającymi depresyjnie na OUN (alkohol, leki hipnotyczne, inne opioidowe leki przeciwbólowe); współistnienie z MAOI lub pacjentami, którzy byli leczeni w ciągu ostatnich 2 tygodni; współistnienie z linezolidem; ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek; padaczka nie kontrolowana odpowiednio za pomocą leczenia; ciężka niewydolność oddechowa; w okresie laktacji, jeśli konieczne jest długotrwałe leczenie (ponad 2 lub 3 dni); w leczeniu opioidowego zespołu odstawienia.

UWAGI

Należy zachować środki ostrożności przy przepisywaniu tramadolu u osób w wieku powyżej 75 lat.

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek i wątroby tramadol należy podawać stosując wydłużone odstępy między dawkami.

Należy zachować ostrożność u osób uzależnionych od opioidów lub ze skłonnością do ich nadużywania.

Należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy doznali urazu głowy, wstrząsu, zaburzeń wiedzy nieznanego pochodzenia.

Należy wystrzegać się przepisywania kodeiny u pacjentów z depresją oddechową, nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym, ostrą porfirią, zmianami w drogach żółciowych, epileptyków lub pacjentów z tendencją do drgawek.

Ostrożnie u pacjentów leczonych lekami obniżającymi próg drgawkowy lub metabolizowanymi przez CYP3A4 lub CYP2D6 lub leczonych lekami działającymi depresyjnie na OUN.

Tramadol ma niski potencjał uzależniający, ale w dłuższym okresie czasu może wywołać tolerancję, zależność i zespół odstawienia.

SKUTKI UBOCZNE

Zawroty głowy, ból głowy, dezorientacja, senność, nudności, wymioty, zaparcia, suchość w ustach, pocenie się, zmęczenie.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Toksyczność tramadolu może być zwiększona przez: ośrodkowe leki depresyjne, alkohol, rytonawir.

Istnieje ryzyko wystąpienia depresji oddechowej, jeśli jest przyjmowany jednocześnie z: innymi pochodnymi morfiny, benzodiazepinami, barbituranami.

Działanie tramadolu zmniejszają: karbamazepina, buprenorfina, nalbuphine, pentazocine.

Istnieje ryzyko wystąpienia drgawek w przypadku jednoczesnego stosowania z: SSRI, inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny/norepinefryny, trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpsychotycznymi oraz innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy, takimi jak bupropion, mirtazapina, tetrahydrokannabinol.

Zapotrzebowanie na tramadol zwiększa ondasetron (ból pooperacyjny).

NAZWY MAREK

  • Adolonta ®
  • Dolpar ®
  • Gelotradol ®
  • Tioner ®
  • Tradonal ®
  • Zytram ®

Analizowane geny

CYP2D6

Bibliografia

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup