Warfaryna (Działania niepożądane)

Dawka warfaryny jest istotnie wpływana przez warianty w genach CYP2C9 i VKORC1. Przed rozpoczęciem leczenia istotne jest ustalenie, czy obecna jest wariant c.-1639C>T VKORC1, ponieważ oprócz wpływu na dawkowanie, przyczynia się także do ryzyka krwawienia podczas leczenia.

Ibuprofen może być skutecznym lekiem dla niektórych osób z ostrą migreną u dorosłych. Jest jednak wiele osób, u których ibuprofen nie przynosi ulgi, a może to wynikać z obecności lub braku pewnych wariantów genetycznych w genach metabolizmu i reakcji na ibuprofen lub z innych czynników (takich jak nasilenie migreny lub etiologia silnych bólów głowy). Te problemy widziane przy stosowaniu ibuprofenu u osób cierpiących na migreny lub bardzo silne bóle głowy nie są widoczne w przypadku łagodnych lub umiarkowanych bólów głowy (ponieważ etiologia zaburzeń neurologicznych jest inna). U osób z silnymi bólami głowy dawki 400 mg są często znacznie skuteczniejsze niż dawki 200 mg.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Ibuprofen działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn na poziomie obwodowym (hamowanie genu COX-2 lub PTGS2).

PRZECIWWSKAZANIA

-Nadwrażliwość na ibuprofen lub inne leki z grupy NLPZ

-W przeszłości występował skurcz oskrzeli, astma, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka związane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ.

-występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacji związanej z wcześniejszym leczeniem NLPZ, czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwawienie z przewodu pokarmowego (2 lub więcej różnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), lub choroba wrzodowa/nawracające krwawienie w wywiadzie.

-czynna choroba zapalna jelit, ostra niewydolność nerek; ostra niewydolność wątroby, ostra niewydolność serca; diateza krwotoczna lub inne zaburzenia krwawienia.

-Trzeci trymestr ciąży.

-mózgowo-naczyniowych lub innych czynnych krwotoków, zaburzeń wieńcowych; ciężkiego odwodnienia (spowodowanego wymiotami, biegunką lub niedostatecznym przyjmowaniem płynów).

-Jeśli podawany jest dożylnie, ibuprofen jest przeciwwskazany, jeśli występuje ból okołooperacyjny spowodowany operacją dostosowania pomostów aortalno-wieńcowych.

SKUTKI UBOCZNE

Nadużywanie ibuprofenu może powodować następujące działania niepożądane: choroba wrzodowa, perforacja i krwawienie z przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, dyspepsja, ból brzucha, melena, hematemeza, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna; zmęczenie lub senność, ból głowy, zawroty głowy; zawroty głowy; wysypka skórna; ból i uczucie pieczenia w miejscu wstrzyknięcia (w przypadku podania dożylnego).

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

-Zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej przewodu pokarmowego i krwawienia, jeśli ibuprofen jest przyjmowany jednocześnie z innymi lekami z grupy NLPZ, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi typu dikumaryny, lekami przeciwagregacyjnymi płytek krwi typu kwasu acetylosalicylowego, doustnymi kortykosteroidami i lekami przeciwdepresyjnymi z grupy SSRI.

-Ibuprofen zmniejsza skuteczność furosemidu i diuretyków tiazydowych.

-Ibuprofen zmniejsza hipotensyjne działanie: ß-blokerów, inhibitorów ACE, antagonistów angiotensyny II.

-Ibuprofen zwiększa stężenie w osoczu digoksyny, fenytoiny i litu.

-Ibuprofen zwiększa toksyczność metotreksatu, hydantoiny, sulfonamidów i baklofenu.

-Ibuprofen może nasilać uszkodzenia przewodu pokarmowego, jeśli jest przyjmowany jednocześnie z salicylanami, fenylbutazonem, indometacyną i innymi lekami z grupy NLPZ.

-Ibuprofen zwiększa działanie doustnych środków hipoglikemizujących i insuliny.

-Ibuprofen powoduje addytywne działanie na hamowanie płytek krwi z tiklopidyną.

-Ibuprofen zasila czas krwawienia z antykoagulantów.

-Ibuprofen zwiększa ryzyko nefrotoksyczności z takrolimusem i cyklosporyną.

-Ibuprofen zwiększa ryzyko krwawienia i owrzodzenia przewodu pokarmowego z kortykosteroidami, bisfosfonianami lub oksypentyliną, selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

-Ibuprofen może powodować ryzyko krwawienia, jeśli jest przyjmowany razem z miłorzębem japońskim, środkami trombolitycznymi.

-Ibuprofen potęguje nefrotoksyczne działanie aminoglikozydów.

NAZWY MAREK

-Advil® (tabletki)

-Advil® Migrena

-Advil® Liqui-Gels® (tabletki)

-Nurofen® (tabletki)

-Motrin® (tabletki)

-Motrin® (krople)

-Motrin® Migrena

-Etc.

Analizowane geny

VKORC1

Bibliografia

Lund K, Gaffney D, Spooner R, et al . Polymorphisms in VKORC1 have more impact than CYP2C9 polymorphisms on early warfarin International Normalized Ratio control and bleeding rates. Br J Haematol. 2012 Jul;158(2):256-261. .

Wadelius M, Chen LY, Lindh JD, et al . The largest prospective warfarin-treated cohort supports genetic forecasting. Blood. 2009 Jan 22;113(4):784-92. .

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup