Poziom witaminy A (beta karotenu)

Witamina A to termin parasolowy dla kilku substancji rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak retinol, palmitynian retinylu i beta-karoten. Jego różne metabolity są niezbędne dla widzenia, różnicowania komórek, funkcji bariery nabłonkowej i funkcji immunologicznej.

Witamina A jest niezbędnym mikroelementem, który odgrywa ważną rolę w szerokim zakresie procesów fizjologicznych, w tym w widzeniu, odpowiedzi immunologicznej, różnicowaniu i proliferacji komórek, komunikacji międzykomórkowej i reprodukcji.Jest to termin, który zbiorczo obejmuje retinol i jego aktywne metabolity, w tym retinal, ester retinylowy i kwas retinowy.

Witaminę A pozyskujemy poprzez dietę w dwóch postaciach, ponieważ nie potrafimy syntetyzować tej witaminy. Preformowana witamina A (retinol i ester retinylowy) jest pozyskiwana ze źródeł zwierzęcych, takich jak mięso, produkty mleczne i ryby. Prowitamina A (beta-karotenoid) jest pozyskiwana z kolorowych owoców i warzyw. Obie formy spożytej witaminy A muszą być po wchłonięciu przekształcone do retinalu i kwasu retinowego, aby wspierać procesy biologiczne.

Beta-karotenoidy i karotenoidy w ogóle działają jako przeciwutleniacze, które chronią organizm przed reaktywnymi formami tlenu lub ROS i odgrywają ważną rolę w zapobieganiu wielu schorzeniom, w tym chorobom układu krążenia i cukrzycy. Badania sugerują, że karoteny mają działanie ochronne w przypadku niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i raka płuc.

Niedobór witaminy A powoduje zastąpienie prawidłowego nabłonka warstwowym, rogowaciejącym nabłonkiem w oczach, gruczołach okołooczodołowych, drogach oddechowych, przewodzie pokarmowym i układzie moczowo-płciowym. Nadmiar witaminy A powoduje ostre i przewlekłe niekorzystne skutki zdrowotne.

Niedobór witaminy A występuje na świecie znacznie częściej niż toksyczność witaminy A. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że u 3 milionów dzieci rocznie rozwija się kliniczny niedobór witaminy A, w porównaniu do szacowanych 200 przypadków toksyczności witaminy A diagnozowanych rocznie.

Powstawanie witaminy A z prowitaminy A zależy od sprawności wchłaniania i sprawności przemian głównych aktywnych metabolitów witaminy A, takich jak retinal, retinol i kwas retinowy. Zaobserwowano międzyosobnicze różnice w absorpcji i konwersji karotenoidów do biologicznie aktywnych form witaminy A, a badania sugerują, że niektóre polimorfizmy pojedynczych nukleotydów w genach kodujących enzymy zaangażowane we wchłanianie i konwersję beta-karotenu mogą wyjaśniać część tej zmienności.

Analizowane geny

BCMO1

Bibliografia

Borel P. et Desmarchelier C . Genetic Variations Associated with Vitamin A Status and Vitamin A Bioavailability. Nutrients. 2017 Mar; 9(3): 246.

Ferrucci L., Perry J.R.B., et al . Common Variation in the ?-Carotene 15,15?-Monooxygenase 1 Gene Affects Circulating Levels of Carotenoids: A Genome-wide Association Study. Am J Hum Genet. 2009 Feb 13; 84(2): 123-133.

Yabuta H., Urata M., et al . Common SNP rs6564851 in the BCO1 Gene Affects the Circulating Levels of ?-Carotene and the Daily Intake of Carotenoids in Healthy Japanese WomenPLoS One. 2016; 11(12): e0168857.

Chea E.P., Lopez M.J., et al. (2021) Vitamin A. StatPearls

Debelo H., Nowotny J.A. i wsp. (2017) Vitamin A. Adv Nutr. 2017 Nov; 8(6): 992-994.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup