Beleid inzake actualisering van informatie en herhalingsmonsters

tellmeGen™

Het doel van tellmeGen is dat iedereen overal ter wereld toegang heeft tot zijn genetische informatie met een apparaat dat op het internet is aangesloten, zodat hij die kan delen met zijn vertrouwde zorgverlener. Daartoe hebben wij een platform ontwikkeld dat genetische informatie opslaat, interpreteert en actualiseert.

Bij tellmeGen doen we aan grootschalige genotypering op zoek naar relevante klinische informatie, daarom gebruiken we Illumina's Global Screening Array (GSA chip) die meer dan 750.000 markers bevat. Bovendien is het op maat gemaakt met meer dan 5.000 single nucleotide polymorfismen of SNP's. Naarmate de technologie voortschrijdt, zullen we echter in staat zijn grotere genotyperingschips of massale sequentiebepaling te gebruiken om actuelere en nieuwe informatie te verkrijgen.

Vanaf tellmeGen zullen wij oudere versies van de gebruikte chip ondersteunen en zullen wij de gebruikte chipversie in het privégedeelte weergeven.

Als u uw chipversie wilt bijwerken, neem dan per e-mail contact met ons op via info@tellmegen.com en wij zullen u de snelste en meest efficiënte oplossing bieden.

Voorwaarden voor het herhalen van de bemonstering en het verkrijgen van resultaten

tellmeGen is toegewijd aan het leveren van resultaten aan alle gebruikers.

In de meeste gevallen is één speekselmonster voldoende om resultaten te verkrijgen. Soms is het echter nodig een nieuw monster te nemen omdat de concentratie van het verkregen DNA en/of de kwaliteit van het monster laag is en niet voldoet aan de minimale kwaliteitscriteria om betrouwbare resultaten op te leveren. Dit is meestal te wijten aan onjuiste bemonstering of problemen bij het verkrijgen van het monster (droogte, infecties, gebruik van geneesmiddelen of diverse pathologieën).

Als het eerste extractie- en genotyperingsproces mislukt, biedt tellmeGen een gratis mogelijkheid om de monsterafname, DNA-extractie en daaropvolgende analyse op de Illumina® genotyperingsarray te herhalen. In deze gevallen wordt het gebruik van swabs aanbevolen in plaats van de kit voor volwassenen. Een terugbetaling is ook mogelijk. Als u voor deze optie kiest, krijgt u het volledige bedrag minus de verwerkings- en verzendkosten (€50) terugbetaald. Onze klantendienst zal contact met u opnemen om u de verschillende mogelijkheden voor te stellen.

Herhaling van de monsterafname, de extractie van het DNA en een tweede analyse garanderen niet dat de resultaten bevredigend zullen zijn. Er zijn uitzonderlijke gevallen waarin het niet mogelijk is om resultaten te verkrijgen van speeksel/mond uitstrijkjes en een bloedmonster moet worden genomen. tellmeGen biedt geen dienst aan voor de afname van bloedmonsters.

De analyse van het speekselmonster kan maximaal drie keer worden herhaald. De kosten voor de analyse van het derde monster zijn voor rekening van de klant. De analyse zal geen vierde keer worden herhaald. In dergelijke gevallen wordt het voor de analyse betaalde bedrag terugbetaald minus de behandelings- en verzendkosten.

Minimumkwaliteitscriteria voor monsters

1. Hoogste concentratie verkregen DNA: 60-70 ng/ul

2. Kwaliteit van het verkregen monster: oproeppercentage > 0,99

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter

Voorouders, eigenschappen en welzijn

advanced

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

CYBER MONDAY Promotie

Tot 28 november

Tot -25% op onze DNA-tests

Code CYBER25