Beleid inzake actualisering van informatie en herhalingsmonsters

tellmeGen™

Het doel van tellmeGen is dat iedereen overal ter wereld toegang heeft tot zijn genetische informatie met een apparaat dat op het internet is aangesloten, zodat deze gedeeld kan worden met een vertrouwde zorgverlener. Daarvoor hebben wij een platform ontwikkeld dat genetische informatie opslaat, interpreteert en bijwerkt.

Bij tellmeGen doen we grootschalige genotypering om relevante klinische informatie te vinden. Hiervoor gebruiken we Illumina's Global Screening Array (GSA-chip) met meer dan 750.000 markers. Daarnaast bevat de chip meer dan 5.000 single nucleotide polymorfismen (SNP's). Naarmate de technologie vordert, zullen we echter in staat zijn om grotere genotyperingschips of massale sequentiebepaling te gebruiken om meer actuele en nieuwe informatie te verkrijgen.

Vanaf tellmeGen zullen wij oudere versies van de gebruikte chip ondersteunen en zullen wij de gebruikte chipversie in het privégedeelte weergeven.

Als u uw chipversie wilt bijwerken, neem dan per e-mail contact met ons op via [email protected] en wij zullen u de snelste en meest efficiënte oplossing bieden.

Voorwaarden voor het herhalen van de bemonstering en het verkrijgen van resultaten

tellmeGen is toegewijd aan het leveren van resultaten aan alle gebruikers.

In de meeste gevallen is één speekselmonster voldoende om resultaten te verkrijgen. Soms is het echter nodig een nieuw monster te nemen omdat de concentratie van het verkregen DNA en/of de kwaliteit van het monster laag is en niet voldoet aan de minimale kwaliteitscriteria om betrouwbare resultaten op te leveren. Dit komt meestal door onjuiste bemonstering of problemen bij het verkrijgen van het monster, zoals droogte, infecties, het gebruik van geneesmiddelen of diverse pathologieën.

Als het eerste extractie- en genotyperingsproces geen resultaten oplevert, neemt tellmeGen via e-mail contact met u op om u de mogelijkheid te bieden de monsterafname, DNA-extractie en analyse op de Illumina® genotyperingsarray kosteloos te herhalen. U hebt ook de mogelijkheid om een volledige terugbetaling aan te vragen, met uitzondering van de verwerkings- en verzendkosten (€50). U hebt een periode van 3 maanden vanaf ontvangst van kennisgeving van deze situatie per e-mail om ons te reageren met uw keuze. Als we binnen deze periode geen antwoord ontvangen, beschouwen we het monster als ongeldig en kunnen we geen terugbetaling doen of het proces kosteloos herhalen.

Herhaling van de monsterafname, de extractie van het DNA en een tweede analyse garanderen niet dat de resultaten bevredigend zullen zijn. In uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk om resultaten te verkrijgen van speeksel-/monduitstrijkjes en moet er een bloedmonster worden genomen. TellmeGen biedt geen dienst aan voor de afname van bloedmonsters.

De analyse van het speekselmonster kan tot maximaal drie keer worden herhaald. De kosten voor de analyse van het derde monster zijn voor rekening van de klant. De analyse zal niet een vierde keer worden herhaald. In dat geval zal het betaalde bedrag voor de analyse worden terugbetaald, met aftrek van de verwerkings- en verzendkosten.

Minimumkwaliteitscriteria voor monsters

1. Hoogste concentratie verkregen DNA: 50 ng/ul

2. Kwaliteit van het verkregen monster: oproeppercentage > 0,95

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Vadermaand Alleen tot 20 juni op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon DAD15
Kopen