Contact routes

voor distributeurs

Contactformulier voor distributeurs

Wilt u de tellmeGen DNA-test verdelen? Neem contact met ons op via dit formulier

e-mail

info@tellmegen.com

Dienstregeling

Maandag tot vrijdag 07.00 - 22.00

In overeenstemming met de organieke wet 3/2018 van 5 december inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, informeren wij u dat de via dit formulier verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van GENELINK, S.L. (TELLMEGEN) met het oog op de behandeling van uw vraag. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden door u e-mails te sturen over aanbiedingen in verband met TELLMEGEN die interessant voor u kunnen zijn, alsook om mededelingen en nieuwsbrieven in verband met het onderwerp te ontvangen, op voorwaarde dat u daarvoor toestemming geeft door het volgende vakje aan te vinken:

Verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met de organieke wet 3/2018 van 5 december inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, kunt u uw rechten van toegang, rectificatie, annulering en, in voorkomend geval, verzet uitoefenen door een brief, vergezeld van een fotokopie van uw identiteitskaart, in te dienen of te sturen naar het volgende adres: GENELINK, S.L. (TELLMEGEN). Calle Arquitecto Mora, 5, 4, Valencia, of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@tellmegen.com

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter

Voorouders, eigenschappen en welzijn

advanced

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

De DNA test die u zocht