Genetische gevoeligheid

tellmeGen™

Genetische gevoeligheid

Genetische vatbaarheid meet de aanleg van een persoon voor een bepaald fenotype op basis van zijn genetische make-up. Het fenotype staat bekend als de zichtbare uitdrukking of manifestatie van het genotype (in het DNA vertegenwoordigde informatie), dat in meer of mindere mate kan worden bepaald door het milieu en de levensstijl van het individu. Door de analyse van de verschillende single nucleotide polymorfismen (bekend als SNP's) en door de toepassing van de polygene risicoscore-methodologie is het mogelijk het genetische risico te schatten dat een bepaalde persoon heeft om een ziekte of complexe eigenschap te krijgen.

Farmacogenetica

Dit is de biologische discipline die het effect bestudeert van iemands genetische variabiliteit op zijn reactie op bepaalde geneesmiddelen. Het biedt de mogelijkheid om de meest doeltreffende geneesmiddelen te identificeren, de beste doses en optimale concentraties van deze geneesmiddelen toe te passen en ongewenste bijwerkingen te vermijden overeenkomstig het genetische patroon van elk individu. Dit zal een verschuiving mogelijk maken van empirisme bij het voorschrijven, waardoor de behoefte aan ziekenhuisopname en de daarmee samenhangende kosten aanzienlijk zullen afnemen. Wanneer een werkzame stof wordt toegediend, wordt zij geabsorbeerd en verspreid naar de plaats van werking, waar zij in wisselwerking treedt met haar substraat (receptoren en enzymen), wordt gemetaboliseerd en vervolgens uitgescheiden. Bij elk van deze stappen kan er sprake zijn van genetische variatie met een verschillend klinisch resultaat. Het uiteindelijke doel is de toenemende complexiteit van het menselijk genoom te ontrafelen en te begrijpen hoe individuele genetische variaties de metabolisering van geneesmiddelen beïnvloeden, een uitdaging voor de komende decennia en een prioriteit vanwege de belangrijke implicaties voor de klinische praktijk.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter

Voorouders, eigenschappen en welzijn

advanced

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Promotie 9e verjaardag

Alleen tot 23 maart

-15% op alle DNA-tests

Gebruik onze coupon TMG9