Genetische gevoeligheid

tellmeGen™

Genetische gevoeligheid

Genetische vatbaarheid meet de genetische aanleg van een persoon voor een bepaald fenotype op basis van zijn genetische samenstelling. Het fenotype staat bekend als de zichtbare uitdrukking of manifestatie van het genotype (de informatie die wordt vertegenwoordigd in het DNA), dat in meer of mindere mate kan worden beïnvloed door het milieu en de levensstijl van het individu. Door de analyse van verschillende single nucleotide polymorfismen (bekend als SNP's) en door de toepassing van de polygene risicoscore-methodologie is het mogelijk om het genetische risico te schatten dat een bepaalde persoon heeft om een ziekte of complexe eigenschap te ontwikkelen.

Farmacogenetica

Farmacogenetica is de biologische discipline die het effect bestudeert van iemands genetische variabiliteit op zijn of haar reactie op bepaalde geneesmiddelen. Het biedt de mogelijkheid om de meest effectieve geneesmiddelen te identificeren, de beste doses en optimale concentraties van deze geneesmiddelen toe te passen en ongewenste bijwerkingen te vermijden overeenkomstig het genetische patroon van elk individu. Dit zal een verschuiving mogelijk maken van empirische voorschrijfmethoden, waardoor de behoefte aan ziekenhuisopname en de daarmee samenhangende kosten aanzienlijk zullen afnemen. Wanneer een werkzame stof wordt toegediend, wordt deze geabsorbeerd en verspreid naar de plaats van werking, waar deze in wisselwerking treedt met haar substraat (receptoren en enzymen), gemetaboliseerd wordt en vervolgens uitgescheiden. Bij elk van deze stappen kan er sprake zijn van genetische variatie met verschillende klinische resultaten. Het uiteindelijke doel is de toenemende complexiteit van het menselijk genoom te ontrafelen en te begrijpen hoe individuele genetische variaties de metabolisering van geneesmiddelen beïnvloeden. Dit is een uitdaging voor de komende decennia en een prioriteit vanwege de belangrijke implicaties voor de klinische praktijk.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen

DNA-dag promotie

Alleen tot 25 april

-15% op alle DNA-tests

Gebruik onze coupon DNA15