Privacy en veiligheid

Privacy

Vanuit tellmeGen willen we het belang overbrengen van kennis over gezondheids- en afstammingsstudies, alsook de correcte interpretatie ervan. Wij willen de gebruikers ook geruststellen over het correcte gebruik van deze waardevolle informatie.

Om deze reden willen wij de aandacht vestigen op:

1. Naleving van de GDPR (EU) Ingevolge de naleving van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van gegevens en de waarborging van digitale rechten, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (RGPD) en Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE of LSSI), verbinden wij ons ertoe:

1.1. De persoonlijke informatie die aan de gebruiker kan worden gevraagd in de verschillende formulieren op deze website zal nooit worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in dit privacybeleid zijn omschreven.

1.2. De gevraagde persoonsgegevens zullen steeds beperkt blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk is om de dienst te verlenen en zullen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker of wettelijke verplichting, niet aan derden worden doorgegeven.

2. Volledige controle door de gebruikers van de voor onderzoek verstrekte gegevens. De gebruikers zullen te allen tijde kunnen herroepen of zij hun genetische gegevens al dan niet voor onderzoek willen delen, aangezien zij de eigenaars van hun genetische informatie zijn.

Wij zullen uw informatie op individueel niveau niet verkopen of verhuren aan derden voor onderzoeksdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming tijdens de kit-registratie.

Beveiliging

Voor tellmeGen zijn privacy, vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging een absolute vereiste. Daarom maken wij gebruik van de meest geavanceerde beveiligingsprotocollen en de nieuwste encryptietechnologie, alsook van fysieke, technische en administratieve maatregelen om de veiligheid te maximaliseren in overeenstemming met de huidige wetgeving. Alle verbindingen van en naar onze website worden gedekt door het cryptografisch protocol SSL.

1. Onze servers en gegevens worden gehost in de cloud. Hierdoor kunnen we genieten van uw eigen veiligheid: beveiligingssystemen met meerlaagse DoS / DDoS-bescherming, de nieuwste Cisco-netwerktechnologie en harde schijven met snelle toegang. Dit alles aangevuld met back-ups van servers, database en alle tellmeGen informatie.

2. Onze toepassingen controleren automatisch wijzigingen, zodat alle wijzigingen van gegevens worden geregistreerd en actie kan worden ondernomen indien deze niet correct zijn.

3. De vertrouwelijke gegevens van de gebruikers van tellmeGen worden gecodeerd opgeslagen en alleen gedecodeerd wanneer dat nodig is, zodat er nooit een verband kan worden gelegd tussen genetische informatie, individuen en de persoonsgegevens van de betrokkene.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter

Voorouders, eigenschappen en welzijn

advanced

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Geef vanuit je hart,

Alleen tot 14 februari

-15% op onze DNA-tests

Gebruik onze coupon LOVE15