Privacy en veiligheid

Privacy

Vanuit TellmeGen willen we benadrukken hoe belangrijk het is om kennis te hebben over gezondheids- en afstammingsstudies en hoe deze correct geïnterpreteerd moeten worden. Wij willen onze gebruikers geruststellen dat zij deze waardevolle informatie op de juiste manier kunnen gebruiken.

Om deze reden willen wij de aandacht vestigen op:

1. Naleving van de GDPR (EU) Wij verbinden ons ertoe om te voldoen aan de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van gegevens en de waarborging van digitale rechten, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (GDPR) en de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE of LSSI).

1.1. De persoonlijke informatie die op de verschillende formulieren op deze website aan de gebruiker kan worden gevraagd, zal nooit worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke zijn beschreven in dit privacybeleid.

1.2 De gebruikers hebben te allen tijde volledige controle over de gegevens die ze ter beschikking stellen voor onderzoek. Ze kunnen op elk moment beslissen of ze hun genetische gegevens al dan niet willen delen voor onderzoek, aangezien zij eigenaar zijn van deze informatie.

2. Volledige controle door de gebruikers van de voor onderzoek verstrekte gegevens. De gebruikers zullen te allen tijde kunnen herroepen of zij hun genetische gegevens al dan niet voor onderzoek willen delen, aangezien zij de eigenaars van hun genetische informatie zijn.

Wij zullen uw informatie op individueel niveau niet verkopen of verhuren aan derden voor onderzoeksdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming tijdens de kit-registratie.

Beveiliging

Voor tellmeGen zijn privacy, vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging van absoluut belang. Daarom maken wij gebruik van de meest geavanceerde beveiligingsprotocollen en de nieuwste encryptietechnologieën, evenals van fysieke, technische en administratieve maatregelen om de veiligheid te maximaliseren in overeenstemming met de huidige wetgeving. Alle verbindingen van en naar onze website zijn gedekt door het SSL-cryptografisch protocol.

1. Onze servers en gegevens worden gehost in de cloud. Hierdoor kunnen we gebruikmaken van geavanceerde beveiligingssystemen met meerlaagse DoS/DDoS-bescherming, de nieuwste Cisco-netwerktechnologie en harde schijven met snelle toegang. Daarnaast maken we back-ups van de servers, database en alle informatie van tellmeGen, om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

2. Onze toepassingen controleren automatisch wijzigingen, zodat alle wijzigingen van gegevens worden geregistreerd en actie kan worden ondernomen indien deze niet correct zijn.

3. De vertrouwelijke gegevens van de gebruikers van tellmeGen worden gecodeerd opgeslagen en alleen gedecodeerd wanneer dat nodig is. Zo kan er nooit een verband worden gelegd tussen genetische informatie, individuen en de persoonsgegevens van de betrokkenen.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Vadermaand Alleen tot 20 juni op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon DAD15
Kopen