Privacybeleid

tellmeGen™

Deze wettelijke kennisgeving regelt de werking van de website https://www.tellmegen.com (hierna: "de website"). Overeenkomstig de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, wordt de bezoeker ervan in kennis gesteld dat de gegevens van de voor de website verantwoordelijke persoon zijn.

CIF: B98649494

e-mail: [email protected]

Locatie: Arquitecto Mora, 5 - 4 Valencia, 46010, Spain

Cookiesbeleid

Naar verluidt worden webanalyse-diensten gebruikt om de website te helpen bij het analyseren van het gebruik door gebruikers van de website en om hun ervaring te verbeteren. Deze diensten worden echter in geen geval gekoppeld aan identificeerbare gegevens van welke aard dan ook. Voor meer informatie over het cookiebeleid met betrekking tot deze website kunt u terecht op de volgende link: https://www.tellmegen.com/nl/cookiesPolicy

Toepasselijke wetgeving

In het algemeen zijn de betrekkingen tussen de eigenaar van deze website en de gebruikers van de aangeboden diensten onderworpen aan de Spaanse wetgeving en rechtspraak.

Inhoud en gebruik

De gebruiker is op de hoogte en aanvaardt dat de toegang tot deze website op geen enkele wijze het aangaan van een commerciële relatie impliceert. De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen aan te brengen die hij geschikt acht voor zijn websites en kan de inhoud en diensten die via dezelfde website worden aangeboden, alsook de manier waarop deze worden gepresenteerd of zich op zijn servers bevinden, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Intellectuele en industriële eigendom

Alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en zijn wettelijk beschermd.

Links

De aanwezigheid van links op de website is louter informatief en impliceert in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling dienaangaande.

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 3/2018 van 5 december inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (RGPD) en Wet 34/2002, van 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI), wordt de gebruiker geïnformeerd dat:

De persoonlijke gegevens die op deze website in verschillende formulieren aan de gebruiker worden gevraagd, zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt dan die welke in dit beleid zijn beschreven.

De gevraagde persoonsgegevens zullen altijd beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is om de dienst te kunnen verlenen en zullen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker of wettelijke verplichting, niet aan derden worden doorgegeven.

De op deze website verzamelde gegevens zullen worden verwerkt onder de behandeling genaamd "Webcontacten", met als doel het beantwoorden van vragen, het beheren van opmerkingen van gebruikers en, indien de gebruiker dit bevestigt, het opnemen in een mailinglijst om regelmatig mededelingen te ontvangen.

Informatie over de behandeling

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU moet de gebruiker tijdige en specifieke informatie ontvangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, evenals informatie over het gebruik en de doeleinden van de verwerking. Hieronder vindt u een lijst van verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door de eigenaar van deze website.

- Contacten op het web

- Klanten en gebruikers

- Leveranciers en derde partners

- Personeelszaken

Verzamelen van gegevens

Het verzamelen van gegevens binnen deze website gebeurt via het volgende formulier:

- Contactformulier: De naam en het e-mailadres worden verzameld om te kunnen reageren op de vraag van de gebruiker. Een ander doel van dit formulier is om, indien de gebruiker dat wenst, de contactgegevens op te nemen in een mailinglijst om regelmatig informatie te ontvangen

- Inschrijving op de mailinglijst: De naam en het e-mailadres worden verzameld om de gebruiker toe te voegen aan een mailinglijst voor het ontvangen van periodieke mededelingen.

Datacommunicatie

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

- Hostingbedrijven

- Webanalysebedrijven

- Betalingsplatforms

In geen geval verkopen wij uw persoonlijke gegevens aan derden.

Verbod op inschrijving voor minderjarigen

Kinderen jonger dan dertien (13) jaar mogen hun persoonsgegevens niet verstrekken zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of voogden.

Bijwerkingen en wijzigingen van het privacybeleid

De eigenaar van deze website kan dit privacybeleid wijzigen in overeenstemming met wettelijke of reglementaire vereisten, of om dit beleid aan te passen aan de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens, daarom wordt gebruikers aangeraden om dit beleid regelmatig te raadplegen.

Uitdrukkelijke toestemming

Als gebruiker verklaart u naar behoren te zijn geïnformeerd over het beleid inzake gegevensbescherming van deze website, en aanvaardt u en stemt u ermee in dat de eigenaar van deze website deze gegevens verwerkt voor de in dit beleid uiteengezette doeleinden.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 25 oktober 2018.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter

Voorouders, eigenschappen en welzijn

advanced

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

De DNA test die u zocht