Privacybeleid

tellmeGen™

Deze wettelijke kennisgeving regelt de werking van de website https://www.tellmegen.com (hierna: "de website"). Overeenkomstig de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, wordt de bezoeker ervan in kennis gesteld dat de gegevens van de voor de website verantwoordelijke persoon zijn

CIF: B98649494

e-mail: info@tellmegen.com

Locatie: Arquitecto Mora, 5 - 4 Valencia, 46010, Spain

Cookiesbeleid

Naar verluidt worden webanalysediensten gebruikt om de website te helpen het gebruik van de gebruikers van de website te analyseren en hun ervaring te verbeteren, maar worden zij in geen geval in verband gebracht met identificerende gegevens van welke aard ook. Voor meer informatie over het cookiebeleid met betrekking tot deze website, kunt u terecht op de volgende link: cookiebeleid

Toepasselijke wetgeving

In het algemeen zijn de betrekkingen tussen de eigenaar van deze website en de gebruikers van de aangeboden diensten onderworpen aan de Spaanse wetgeving en rechtspraak.

Inhoud en gebruik

De Gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de toegang tot deze website op geen enkele wijze het aangaan van een commerciële relatie impliceert. De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen aan te brengen die hij geschikt acht voor zijn websites, en kan de inhoud en diensten die via dezelfde website worden aangeboden, alsook de manier waarop deze worden gepresenteerd of zich op zijn servers bevinden, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Intellectuele en industriële eigendom

Alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidingstekens van welke aard ook die deze website bevat, zijn eigendom van hun eigenaars en zijn wettelijk beschermd.

Links

De aanwezigheid van links op de website is louter informatief en impliceert in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling dienaangaande.

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 3/2018 van 5 december inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (RGPD) en Wet 34/2002, van 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI), wordt de gebruiker geïnformeerd dat:

De persoonlijke gegevens die in de verschillende formulieren op deze website aan de gebruiker kunnen worden gevraagd, zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt dan die welke in dit beleid zijn omschreven.

De gevraagde persoonsgegevens zullen steeds beperkt blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk is om de dienst te kunnen verlenen en zullen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker of wettelijke verplichting, niet aan derden worden doorgegeven.

De op deze website verzamelde gegevens zullen worden opgenomen in een behandeling die "Webcontacten" wordt genoemd en die tot doel heeft te reageren op gestelde vragen, opmerkingen van gebruikers te beheren en, indien de gebruiker dit bevestigt, te worden opgenomen in een mailinglijst om regelmatig mededelingen te ontvangen.

Informatie over de behandeling

Overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU moet de gebruiker specifieke en tijdige informatie ontvangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en over het gebruik en de doeleinden van de verwerking. Daartoe bevat deze lijst de verwerkingsactiviteiten die door de eigenaar van deze website worden verricht.

- Contacten op het web

- Klanten en gebruikers

- Leveranciers en derde partners

- Personeelszaken

Verzamelen van gegevens

Het verzamelen van gegevens binnen deze website gebeurt via het volgende formulier:

- Contactformulier: De naam en het e-mailadres worden verzameld om te kunnen reageren op de vraag van de gebruiker. Een ander doel van dit formulier is om, indien de gebruiker dat wenst, de contactgegevens op te nemen in een mailinglijst om regelmatig mededelingen te ontvangen.

- Inschrijving op de mailinglijst: De naam en het e-mailadres worden verzameld om de gebruiker op te nemen in een mailinglijst voor het ontvangen van periodieke mededelingen.

Datacommunicatie

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

Hostingbedrijven

- Webanalysebedrijven

- Betalingsplatforms

In geen geval verkopen wij uw persoonlijke gegevens aan derden.

Verbod op inschrijving voor minderjarigen

Kinderen jonger dan dertien (13) jaar mogen hun persoonsgegevens niet verstrekken zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of voogden.

Bijwerkingen en wijzigingen van het privacybeleid

De eigenaar van deze website kan dit privacybeleid wijzigen in overeenstemming met wettelijke of reglementaire vereisten, of om dit beleid aan te passen aan de instructies van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, om welke reden Gebruikers wordt aangeraden dit beleid regelmatig te bezoeken.

Uitdrukkelijke toestemming

Als gebruiker verklaart u naar behoren te zijn geïnformeerd over het beleid inzake gegevensbescherming van deze website, en aanvaardt u en stemt u ermee in dat de eigenaar van deze website deze gegevens verwerkt voor de in dit beleid uiteengezette doeleinden.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 25 oktober 2018.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter

Voorouders, eigenschappen en welzijn

advanced

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Promotie 9e verjaardag

Alleen tot 23 maart

-15% op alle DNA-tests

Gebruik onze coupon TMG9