Privacybeleid

tellmeGen™

1. Algemene Informatie

Deze juridische kennisgeving regelt de werking van de website https://www.tellmegen.com/nl (hierna "de website"). In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE) worden de gebruikers ervan op de hoogte gesteld dat de gegevens van de verantwoordelijke voor de website als volgt zijn:

CIF: B98649494

e-mail: [email protected]

Locatie: Arquitecto Mora, 5 - 4 Valencia, 46010, Spain

2. Cookiesbeleid

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de site door gebruikers te analyseren en hun ervaring te verbeteren. Voor meer informatie over ons cookiebeleid, bezoek de volgende link: Cookiebeleid.

3. Toepasselijke wetgeving

Over het algemeen zijn de relaties tussen de eigenaar van deze website en de gebruikers van de gepresenteerde diensten onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

4. Inhoud en gebruik

De gebruiker wordt geïnformeerd en gaat ermee akkoord dat toegang tot deze website op geen enkele wijze het begin van een zakelijke relatie impliceert. De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die hij gepast acht, zowel aan de inhoud en diensten die via de website worden aangeboden als aan de manier waarop deze worden gepresenteerd of gelokaliseerd op zijn servers.

5. Intellectuele en industriële eigendom

Alle handelsnamen, merken of onderscheidende tekens van welke aard dan ook op deze website zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en zijn wettelijk beschermd.

6. Links

De aanwezigheid van links op de website is louter informatief en impliceert in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling dienaangaande.

7.1 Doel van Gegevensverwerking

In overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet 3/2018 van 5 december inzake Gegevensbescherming en Garantie van Digitale Rechten, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG), en Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), wordt de gebruiker geïnformeerd dat:

De persoonlijke informatie die van de gebruiker wordt gevraagd in de verschillende formulieren op deze website zal uitsluitend worden gebruikt voor de in dit beleid gedefinieerde doeleinden. Deze gegevens zullen altijd het minimum zijn dat nodig is om de dienst te verlenen en, tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker toegestaan of wettelijk verplicht, niet aan derden worden bekendgemaakt.

7.2 Verwerkingsactiviteiten

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgenomen in een verwerking genaamd "Web Contacts" met de volgende doeleinden:

• Reageren op vragen.

• Beheren van gebruikersreacties.

• Inclusie, indien bevestigd door de gebruiker, in een mailinglijst om periodieke communicatie te ontvangen.

De verwerkingsactiviteiten die door de eigenaar van deze website worden uitgevoerd, omvatten:

7.3 Verzamelen van gegevens

De gegevensverzameling op deze website wordt uitgevoerd via de volgende formulieren:

Contactformulier: De naam en het e-mailadres worden verzameld om te reageren op de vraag van de gebruiker. Als de gebruiker besluit, kunnen zijn gegevens worden opgenomen in een mailinglijst om periodieke communicatie te ontvangen.

Inschrijving voor de Mailinglijst: De naam en het e-mailadres worden verzameld om de gebruiker op te nemen in een mailinglijst om periodieke communicatie te ontvangen.

7.5 Datacommunicatie

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

- Hostingbedrijven

- Webanalysebedrijven

- Betalingsplatforms

In geen geval verkopen wij uw persoonlijke gegevens aan derden.

7.6 Verbod op inschrijving voor minderjarigen

Kinderen jonger dan dertien (13) jaar mogen hun persoonsgegevens niet verstrekken zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of voogden.

7.7 Gebruikersrechten

De gebruiker heeft het recht om:

• Toegang tot hun persoonlijke gegevens.

• Correctie van onjuiste gegevens aanvragen.

• Verzoeken om verwijdering van hun gegevens wanneer, onder andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

• Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens.

• Verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens in bepaalde omstandigheden.

• Verzoeken om overdraagbaarheid van hun gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Om deze rechten uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met calle Arquitecto Mora, 5 – 4, Valencia, 46010, Spanje, of een e-mail sturen naar [email protected].

7.8 Bijwerkingen en wijzigingen van het privacybeleid

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan wetgevende, regelgevende of instructies van de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit. Gebruikers wordt aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

7.9 Uitdrukkelijke toestemming

Door deze website te gebruiken, verklaart de gebruiker dat hij/zij naar behoren is geïnformeerd over het privacybeleid en stemt in met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2024.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Summer Sale Alleen tot 25 juli op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon SUMMER15
Kopen