Neurofibromatose type 1

Neurofibromatose type 1 (NF1) of de ziekte van von Recklinghausen is een van de meest voorkomende autosomaal dominante ziekten met een incidentie van ongeveer één geval per 3000 geboorten. De ziekte wordt gekenmerkt door de vorming van neurofibromen in de huid.

NF1 wordt veroorzaakt door veranderingen in het NF1-gen, dat codeert voor het neurofibromine-eiwit waarvan gedacht wordt dat het een tumorsuppressorfunctie heeft. Naar schatting zijn bij 50% van de NF1-patiënten de mutaties spontaan of sporadisch en worden ze niet van de ouders geërfd, terwijl het in de andere 50% van de gevallen kiembaanmutaties zijn die op autosomaal dominante wijze van één ouder worden geërfd.

Symptomen

De ernst en klinische verschijnselen van NF1 kunnen sterk variëren tussen patiënten, zelfs tussen leden van dezelfde familie. Het is een ziekte die kan leiden tot meerdere tumoren van de zenuwen en de huid, neurofibromen genoemd, die meestal goedaardig zijn. Een ander kenmerkend klinisch verschijnsel is de vorming van kleine knobbeltjes in de iris die Lischknobbeltjes worden genoemd.

Er kunnen ook andere huidveranderingen optreden, zoals abnormaal gekleurde vlekken (lichtbruin of lichtgebruind), die meestal in het eerste levensjaar verschijnen en in de loop van de kindertijd in aantal en grootte toenemen, en sproeten op atypische locaties (bijvoorbeeld in de oksels of liezen).

Soms kunnen tumoren de hersenen of ruggenmergzenuwen aantasten. Bij NF1-patiënten is het risico op het ontwikkelen van gliomen verhoogd en bij vrouwen is de aanleg voor borstkanker verhoogd.

Andere symptomen zijn macrocefalie en een klein gestalte. Toevallen, leermoeilijkheden, spraakproblemen, hyperactiviteit en skeletafwijkingen zoals scoliose kunnen soms voorkomen.

Beheer van de ziekte

Medische follow-up door verschillende specialisten is noodzakelijk omdat het een multisystemische aandoening is. Neurofibromen worden meestal gecontroleerd. Als behandeling nodig is, kunnen neurofibromen operatief worden verwijderd. Kleinere cutane neurofibromen kunnen worden behandeld met laser of elektrocauter.

Geanalyseerde genen

NF1

Bibliografie

Adil A, Koritala T, Munakomi S, Singh AK. Neurofibromatosis Type 1. 2023 Feb 12. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-.

Ars E, Kruyer H, Morell M, et al . Recurrent mutations in the NF1 gene are common among neurofibromatosis type 1 patients. J Med Genet. 2003 Jun;40(6):e82.

Friedman JM. Neurofibromatosis 1. 1998 Oct 2 [updated 2022 Apr 21]. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2023.

Koczkowska M, Chen Y, Callens T, et al. Genotype-Phenotype Correlation in NF1: Evidence for a More Severe Phenotype Associated with Missense Mutations Affecting NF1 Codons 844-848. Am J Hum Genet. 2018 Jan 4;102(1):69-87.

Peduto C, Zanobio M, Nigro V, et al . Neurofibromatosis Type 1: Pediatric Aspects and Review of Genotype-Phenotype Correlations. Cancers (Basel). 2023 Feb 14;15(4):1217.

Rojnueangnit K, Xie J, Gomes A, et al . High Incidence of Noonan Syndrome Features Including Short Stature and Pulmonic Stenosis in Patients Carrying NF1 Missense Mutations Affecting p.Arg1809: Genotype-Phenotype Correlation. Hum Mutat. 2015 Nov;36(11):1052-63.

Tamura R . Current Understanding of Neurofibromatosis Type 1, 2, and Schwannomatosis. Int J Mol Sci. 2021 May 29;22(11):5850.

Young LC, Goldstein de Salazar R, et al . Destabilizing NF1 variants act in a dominant negative manner through neurofibromin dimerization. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Jan 31;120(5):e2208960120.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen