Amifampidine (dosering)

Amifampridine is een kaliumkanaalremmer die wordt gebruikt bij de behandeling van myasthenische syndromen zoals het Lambert-Eaton syndroom. Polymorfismen in het NAT2-gen kunnen de plasmaconcentraties van het geneesmiddel bepalen en genotypering ervan kan nuttig zijn voor een passende dosisaanpassing.

Amifampridine is een geneesmiddel dat inwerkt op het zenuwstelsel en wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van het Lambert-Eaton myasthenisch syndroom.

WERKINGSMECHANISME

Amifampridine blokkeert spanningsafhankelijke kaliumkanalen door de depolarisatie van het presynaptische celmembraan te verlengen, waardoor het binnendringen van calcium in het zenuwuiteinde wordt bevorderd. De daaruit voortvloeiende intracellulaire toename van de calciumconcentratie vergemakkelijkt de exocytose van blaasjes die acetylcholine bevatten, hetgeen op zijn beurt de neuromusculaire transmissie verhoogt. Het resultaat is een toename van de spierkracht en van de amplitudes van de actiepotentiaal van de spier in rust.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit voor amifampridine, epileptische patiënten; patiënten met ongecontroleerde astma; patiënten met aangeboren cardiale QT-intervalsyndromen.

Amifampridine is gecontra-indiceerd in concomitantie met sultopride, met geneesmiddelen die het QTc kunnen verlengen en met geneesmiddelen met een smalle therapeutische marge.

Gebruik amifampridine niet tijdens de zwangerschap. Het mag niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding omdat niet bekend is of amifampridine wordt uitgescheiden in de moedermelk.

VoorZORGSMAATREGELEN

Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van amifampridine aan patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen. Voorzichtig bij patiënten met een risico op epileptische aanvallen: indien een aanval optreedt, de behandeling met amifampridine onmiddellijk staken. Klinische en elektrocardiografische controle moet altijd worden uitgevoerd bij aanvang van de behandeling en vervolgens eenmaal per jaar. Amifampridine wordt niet aanbevolen voor de behandeling van kinderen jonger dan 18 jaar, omdat er geen gegevens zijn over de veiligheid en werkzaamheid.

BIJWERKINGEN

Perifere en periorale paresthesieën; epigastrische pijn, diarree, misselijkheid, buikpijn; slaapstoornissen; convulsies, angst, duizeligheid, zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn, chorea, myoclonus; wazig zien; hartritmestoornissen, hartkloppingen; syndroom van Raynaud, koude ledematen; hoest, bronchiale hypersecretie, astmacrisis bij astmapatiënten of bij patiënten met een voorgeschiedenis van astma; verhoging van transaminasen.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Amifampridine verhoogt het risico op epileptische aanvallen met: antidepressiva (tricyclische middelen, selectieve remmers van serotonineheropname), neuroleptica (fenothiazinen en butyrofenonen), mefloquine, bupropion, tramadol. Amifampridine verhoogt het effect van directe of indirecte remmers van cholinesterase, en vermindert het effect van beide remmers indien amifampridine wordt ingenomen gelijktijdig met: mivacurium, pipercurium, suxamethonium. Uiterste voorzorgsmaatregelen bij gelijktijdige toediening met geneesmiddelen die door metabolisme of actieve secretie worden geëlimineerd.

BRANDNAAM

  • Firdapse®

Geanalyseerde genen

NAT2
De DNA test die u zocht
Kopen