Celecoxib (dosering)

Celecoxib is een niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel tegen pijn bij patiënten met artrose en reumatoïde artritis. De aanwezigheid van genetische polymorfismen in het cytochroom CYP2C9-gen kan een belangrijke invloed hebben op de respons op geneesmiddelen.

Celecoxib is een niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID) dat een selectieve cyclo-oxygenase-2 (COX-2)-remmer is, beter wordt verdragen en minder ulcerogeen is dan conventionele NSAID's. Het is goedgekeurd voor de behandeling van osteartritis, reumatoïde artritis, ankyloserende spondylitis en acute pijn. Het is goedgekeurd voor de behandeling van osteoartritis, reumatoïde artritis, ankyloserende spondylitis en acute pijn. Celecoxib is ook veelbelovend in de preventie van colorectale en andere vormen van kanker.


CONTRA-INDICATIES

Celecoxib is gecontra-indiceerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel en voor één van de hulpstoffen, of met een bekende overgevoeligheid voor sulfonamiden.

Gecontra-indiceerd bij patiënten met een actieve maagzweer of gastro-intestinale bloeding.

Celecoxib niet voorschrijven aan patiënten die astma, acute rhinitis, neuspoliepen, angioneurotisch oedeem, urticaria of andere allergische reacties hebben gehad na het gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAID's, waaronder COX-2-remmers.

Celecoxib is gecontra-indiceerd bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen (serumalbuminegehalte < 25g/L of Child-Pugh ≥ 10).

Contra-indicaties bij patiënten met een geschatte creatinineklaring lager dan 30 ml/min.

Niet voorschrijven bij patiënten met inflammatoire darmziekten of bij patiënten met congestief hartfalen (functionele klassen II-IV, volgens NYHA classificatie).


VOORZORGSMAATREGELEN

Gelijktijdig gebruik van andere mogelijk gastro-erosieve middelen (alcohol, steroïden, andere NSAID's of acetylsalicylzuur) vermijden. Profylaxe voor gastroprotectie wordt aanbevolen als er een voorgeschiedenis is van gastro-intestinale ulceratie of perforatie, gastro-intestinale bloeding of als corticosteroïden of orale anticoagulantia gelijktijdig worden gebruikt.

Aangezien het cardiovasculaire risico van celecoxib kan toenemen met de dosis en de duur van de behandeling, moet de laagste effectieve dagelijkse dosis en de kortst mogelijke duur van de behandeling worden gebruikt. De behoefte aan symptomatische verlichting en de respons op de behandeling moeten periodiek opnieuw worden beoordeeld.

Selectieve COX-2 remmers hebben geen anti-plaatjes effect en zijn daarom geen vervanging voor acetylsalicylzuur of andere anti-plaatjes middelen in de profylaxe van cardiovasculaire trombo-embolische aandoeningen.

Het dient met voorzichtigheid te worden toegediend bij patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen, hypertensie of oedeem door welke oorzaak dan ook, evenals bij patiënten die diuretica gebruiken of een risico op hypovolemie lopen.

Als de nier- en/of leverfunctie tijdens de behandeling verminderd is, de behandeling staken, evenals bij huiduitslag, slijmvlieslaesies of andere tekenen van overgevoeligheid. Waarschuwingen en voorzorgen bij combinatie met warfarine en andere orale anticoagulantia.

Celecoxib maskeert koorts en andere tekenen van ontsteking. Vermijd gelijktijdig gebruik met een ander NSAID dan ASA.


BIJWERKINGEN

Sinusitis, infectie van de bovenste luchtwegen, infectie van de urinewegen; verergering van allergie; slapeloosheid; duizeligheid, hypertonie; acuut myocardinfarct, hypertensie; faryngitis, rhinitis, hoest, dyspneu; buikpijn, diarree, dyspepsie, flatulentie, braken, dysfagie; huiduitslag, pruritus; griepachtige verschijnselen, perifeer oedeem/vochtretentie.


INTERACTIES MET GENEESMIDDELEN

Celecoxib verhoogt het nefrotoxische effect van ciclosporine en tacrolimus.

Verhoogt de plasmaconcentraties van geneesmiddelen die gemetaboliseerd worden door CYP2D6 (tricyclische antidepressiva en serotonineheropnameremmers, neuroleptica, antiaritmica, enz.)

Potentiëert lithiumtoxiciteit.

Vermindert het effect van diuretica en antihypertensiva.

Werking en toxiciteit versterkt door: fluconazol.

Plasmaconcentraties van celecoxib worden verlaagd door rifampicine, carbamazepine en barbituraten.


HANDELSNAMEN

  • Artilog®
  • Celebrex® Celebrex® Celebrex® Celebrex® Celebrex® Celebrex® Celebrex® Celebrex® Celebrex

Geanalyseerde genen

CYP2C9

Bibliografie

Agúndez JA, García-Martín E, Martínez C. Genetically based impairment in CYP2C8- and CYP2C9-dependent NSAID metabolism as a risk factor for gastrointestinal bleeding: is a combination of pharmacogenomics and metabolomics required to improve personalized medicine? Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2009 Jun;5(6):607-20.

Dean L, Kane M. Celecoxib Therapy and CYP2C9 Genotype. 2016 Aug 18 [bijgewerkt 2021 jan 25]. In: Pratt VM, Scott SA, Pirmohamed M, Esquivel B, Kattman BL, Malheiro AJ, editors. Medical Genetics Summaries [Internet]. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (VS); 2012-.

McCormack PL. Celecoxib: a review of its use for symptomatic relief in the treatment of osteoarthritis, rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. Drugs. 2011 Dec 24;71(18):2457-89.

Theken KN, Lee CR, Gong L, et al . Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline (CPIC) for CYP2C9 and Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs. Clin Pharmacol Ther. 2020 Aug;108(2):191-200.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Summer Sale Alleen tot 25 juli op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon SUMMER15
Kopen