Citalopram (dosering)

Citalopram is een antidepressivum dat wordt gebruikt bij verschillende geestesziekten zoals depressie, angst en obsessieve-compulsieve stoornis. Het wordt gemetaboliseerd door CYP2C19, zodat de aanwezigheid van bepaalde allelen de verdraagbaarheid en de ontwikkeling van bijwerkingen kan beïnvloeden.

Citalopram is een antidepressivum uit de groep van de selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's). Het heeft geen effect op de heropname van noradrenaline, dopamine of GABA.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit voor citalopram. Citalopram is gecontra-indiceerd tijdens behandeling met MAOI antidepressiva, waaronder selegiline in doses van meer dan 10 mg/dag. Behandeling met citalopram kan worden gestart 14 dagen na onderbreking van een irreversibele MAO-remmer of de aangegeven tijd na onderbreking van een reversibele MAO-remmer; en behandeling met MAO-remmer antidepressiva kan worden gestart 7 dagen na het stoppen van de behandeling met citalopram. Gelijktijdige behandeling met pimozide en/of linezolid is gecontra-indiceerd (behalve bij strikte bloeddrukcontrole).

Het gebruik van citalopram is gecontra-indiceerd bij patiënten met een geschiedenis van verlengd QT-hartinterval of aangeboren lang QT-syndroom, evenals bij behandelingen met geneesmiddelen die het QT-interval verlengen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie, leverinsufficiëntie, manische crisis, voorgeschiedenis van bloedingsstoornissen, patiënten die elektroconvulsietherapie (ECT) ondergaan, diabetici en psychotici. Voorzichtigheid is ook geboden indien citalopram wordt voorgeschreven aan patiënten met een risico op het ontwikkelen van Torsade de Pointes, bijvoorbeeld patiënten met congestief hartfalen, myocardinfarct, bradyaritmieën of aanleg voor hypokaliëmie of hypomagnesiëmie als gevolg van ziekte of medicatie; hoeksluitglaucoom of een voorgeschiedenis van glaucoom.

Vermijd het voorschrijven van citalopram bij onstabiele epilepsie en monitor bij gecontroleerde epilepsie. Stop de behandeling als aanvallen optreden of de frequentie toeneemt.

Niet gebruiken bij kinderen onder de 18 jaar.

Aan het begin van de behandeling kunnen de symptomen van angst toenemen (paradoxale angst), begin de behandeling met lagere doses. Er bestaat risico op hyponatriëmie. Voorzichtigheid en controle bij patiënten met een voorgeschiedenis van suïcide of een significante mate van suïcidale ideatie voorafgaand aan de start van de behandeling. Akathisia / psychomotorische agitatie kan optreden in de eerste weken, beoordeel voordelen/risico's.

BIJWERKINGEN

Getereerde eetlust, verminderde eetlust, gewichtstoename, gewichtsverlies, anorexia; agitatie, nervositeit, verminderd libido, angst, verwardheid, slaapstoornissen, gestoorde aandacht, abnormale orgasmen (vrouwen), abnormale dromen, apathie; slaperigheid, slapeloosheid, hoofdpijn, tremor, duizeligheid, paresthesieën, migraine, amnesie; abnormale accommodatie, visuele stoornis; oorsuizingen; hartkloppingen, tachycardie; hypertensie, orthostatische hypotensie; geeuwen, rinitis, sinusitis; droge mond, misselijkheid, diarree, constipatie, braken, dyspepsie, buikpijn, winderigheid, verhoogde speekselvloed, smaakafwijkingen; toegenomen zweten, pruritus, huiduitslag, myalgie, gewrichtspijn; urinestoornis, polyurie; impotentie, ejaculatiestoornis, ejaculatoire insufficiëntie, dysmenorroe (vrouwen); asthenie, vermoeidheid

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen met buspiron op farmacodynamisch niveau is het serotoninesyndroom gemeld.

Verhoogde serotonerge effecten met lithium of tryptofaan.

Vermijd het gebruik van citalopram in combinatie met alcohol.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen bij: geneesmiddelen die de convulsiedrempel verlagen, bijv. antidepressiva (tricyclische middelen, SSRI's), neuroleptica (fenothiazines, thioxanthenen en butyrofenonen), mefloquine, bupropion en tramadol.

Citalopram verhoogt de concentratie van: desimipramine en metoprolol; pas in deze gevallen de dosis aan.

De concentratie van citalopram wordt verhoogd door: cimetidine, omeprazol, esomeprazol, fluvoxamine, lansoprazol, ticlopidine; pas in deze gevallen de dosering van citalopram aan.

Gebruik citalopram niet samen met serotoninerge geneesmiddelen zoals sumatriptan of andere triptanen, tramadol en tryptofaan; ook niet samen met sint-janskruid. Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van orale anticoagulantia, met geneesmiddelen die de bloedplaatjesfunctie beïnvloeden zoals NSAID's, ASA's, dipyridamol en ticlopidine, of andere (bijv. atypische antipsychotica, fenothiazinen, tricyclische antidepressiva) die het risico op bloedingen verhogen. Vermijd abrupte stopzetting van de behandeling met citalopram.

BRANDNAMEN

  • Calton ®
  • Citalvir ®
  • Prisdal ®
  • Relapaz ®
  • Seregra ®
  • Seropram ®

Geanalyseerde genen

CYP2C19

Bibliografie

Hicks J, Bishop J, Sangkuhl K, Müller D, Ji Y, Leckband S, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Clin Pharmacol Ther, 2015; 98(2):127–34.

Mrazek DA, Biernacka JM, O’Kane DJ, et al. CYP2C19 Variation and Citalopram Response. Pharmacogenet Genomics, 2011; 21(1):1–9.

Brückl TM, Uhr M. ABCB1 genotyping in the treatment of depression. Pharmacogenomics, 2016; 17(18):2039–69.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen