Clobazam (Werking)

Clobazam is een benzodiazepine dat wordt gebruikt als anxiolyticum en in sommige gevallen van epilepsie. Clobazam wordt voornamelijk gemetaboliseerd door het cytochroom CYP2C19 en polymorfe varianten van dit cytochroom kunnen van invloed zijn op de behandeling.

Clobazam is een benzodiazepine met een lange halfwaardetijd dat wordt gebruikt als anxiolyticum en in combinatie met andere geneesmiddelen wordt voorgeschreven om aanvallen veroorzaakt door epilepsie te behandelen.

Het werkingsmechanisme bestaat erin de activiteit van GABA te verhogen door de binding met de GABA-erge receptor te vergemakkelijken.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit voor clobazam en voor benzodiazepinen.

Myasthenia gravis, slaapapneusyndroom, ernstige respiratoire insufficiëntie, ernstige leverinsufficiëntie, angelsluitingsglaucoom.

niet innemen tijdens borstvoeding.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 3 jaar, behalve in gevallen waarin behandeling essentieel is; niet toedienen aan ouderen. Psychiatrische en paradoxale reacties komen vaker voor bij kinderen en oudere patiënten.

Clobazam-inname kan leiden tot leverfalen, nierfalen en chronisch of acuut ademhalingsfalen.

Bij personen die slecht met clobazam kunnen metaboliseren (zie technisch verslag) kan het nodig zijn de dosering aan te passen.

spanBij patiënten met reeds bestaande spierzwakte of spinale of cerebellaire ataxie moeten speciale controles worden uitgevoerd en moet de dosis van het geneesmiddel worden verlaagd.

Na aanhoudend gebruik van het geneesmiddel bestaat het risico van tolerantie en van fysisch-psychische afhankelijkheid. Abrupt staken na aanhoudend gebruik veroorzaakt het abstinentiesyndroom. Niet gebruiken bij angst die gepaard gaat met depressie of als primaire behandeling van psychotische aandoeningen.

BIJWERKINGEN

Somnolentie, affectieve stoornissen, verminderde alertheid, verwardheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, vertigo, spierhypotonie, spierzwakte, ataxie, diplopie, amnesie, depressie, psychiatrische en paradoxale reacties, droge mond, constipatie, verminderde eetlust, misselijkheid, gewichtstoename en afhankelijkheid.

BRANDNAMEN

  • - Noiafen ®
  • - Onfi ®

Geanalyseerde genen

CYP2C19

Bibliografie

Yamamoto Y, Takahashi Y, Imai K, Miyakawa K, Nishimura S, Kasai R, et al. Influence of CYP2C19 polymorphism and concomitant antiepileptic drugs on serum clobazam and N-desmethyl clobazam concentrations in patients with epilepsy. Ther Drug Monit, 2013; 35(3):305–12.

Hashi S, Yano I, Shibata M, Masuda S, Kinoshita M, Matsumoto R, et al. Effect of CYP2C19 polymorphisms on the clinical outcome of low-dose clobazam therapy in Japanese patients with epilepsy. Eur J Clin Pharmacol, 2015; 71(1):51–8.

Seo T, Nagata R, Ishitsu T, Murata T, Takaishi C, Hori M, et al. Impact of CYP2C19 polymorphisms on the efficacy of clobazam therapy. Pharmacogenomics, 2008; 9(5):527–37.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen