Diazepam (Werking)

Diazepam is een geneesmiddel van de benzodiazepinenfamilie met anxiolytische, spierverslappende, anti-epileptische en kalmerende eigenschappen. Mensen met verminderde CYP2C19 activiteit kunnen worden blootgesteld aan een hogere dosis van het geneesmiddel.

Diazepam is een derivaat van de benzodiazepinen met anxiolytische, spierverslappende, anticonvulsieve en sedatieve eigenschappen. Het vergemakkelijkt de binding van de neurotransmitter GABA aan zijn neuronale receptor en verhoogt de activiteit ervan door de activiteit van het centrale zenuwstelsel te ontspannen. Werkt in op het limbisch systeem, de thalamus en de hypothalamus. Het heeft geen blokkerende werking op het perifere autonome zenuwstelsel en heeft geen extrapiramidale bijwerkingen.

CONTRAINDICATIES

Diazepam is gecontra-indiceerd bij personen met overgevoeligheid voor benzodiazepinen of afhankelijkheid van andere stoffen, waaronder alcohol (met uitzondering van de behandeling van acute ontwenningsverschijnselen). Het is ook gecontra-indiceerd bij patiënten met myasthenia gravis, slaapapneusyndroom, ernstige ademhalingsinsufficiëntie, ernstige leverinsufficiëntie, angelsluitend glaucoom (alleen rectaal, orale toediening), ernstige chronische hypercapnie (alleen orale toediening).

VOORZORGSMAATREGELEN

Voorzichtigheid is geboden wanneer diazepam wordt toegediend bij ouderen, bij patiënten met nierinsufficiëntie, lichte of matige leverinsufficiëntie. Voorzichtigheid is geboden als het aan kinderen wordt voorgeschreven. Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van diazepam aan patiënten met chronische respiratoire insufficiëntie, porfyrie, epilepsie, of met alcohol-/drugsverslaving of een voorgeschiedenis van afhankelijkheid.

Bij patiënten met letsel aan het CZS en epileptische aanvallen is uiterste voorzichtigheid geboden omdat het de cerebrale circulatie en de bloedoxygenatie kan verminderen en onomkeerbare hersenschade kan veroorzaken. Risico op anterograde amnesie, psychiatrische en paradoxale reacties.

Na aanhoudend gebruik van diazepam bestaat er een risico op tolerantie en afhankelijkheid (lichamelijk en geestelijk). Abrupte onderbreking na voortgezet gebruik veroorzaakt het ontwenningssyndroom.

Niet gebruiken bij angst die gepaard gaat met depressie of als primaire behandeling voor psychotische aandoeningen.

Intraveneus gebruik van diazepam kan leiden tot apneu en/of hartstilstand bij ouderen, ernstig verzwakte patiënten of patiënten met beperkte hart- of longreserve.

BIJWERKINGEN

Drowiness, affectieve dufheid, verminderde alertheid, verwarring, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, spierzwakte, ataxie of diplopie, amnesie, depressie, psychiatrische en paradoxale reacties; ademhalingsdepressie

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Het depressieve effect van diazepam op het centrale zenuwstelsel (CZS) wordt versterkt door: neuroleptica, hypnotica, anxiolytica/sedativa, antidepressiva, narcotische analgetica, anti-epileptica, anesthetica, sedatieve antihistaminica.

Sedatief effect van diazepam wordt versterkt door: alcohol, cisapride, cimetidine, propofol, ethanol.

De werking van diazepam wordt versterkt door: cytochroom P450-remmers, azol-antischimmelmiddelen, isoniazide.

Er is een additief effect van het CZS en de ademhalingswegen met: barbituraten en centraal werkende spierverslappers.

De toxiciteit van diazepam wordt verhoogd door: ethinylestradiol en mestranol, fluoxetine, omeprazol, ketoconazol, fluvoxamine, valproïnezuur.

De werking van diazepam wordt verminderd door: fenobarbital, carbamazepine, fenytoïne, rifampicine.

Diazepam versterkt de werking van digoxine en

verandert de werking van fenytoïne.

BRANDNAMEN

  • Stesolid ®
  • Valium ®
  • Aneurol®
  • Ansium®
  • Gobanal®
  • Pacium®
  • Tepazepan®

Geanalyseerde genen

CYP2C19

Bibliografie

Dean L. Diazepam Therapy and CYP2C19 Genotype. Medical Genetics Summaries. 2012.

Klotz U. The role of pharmacogenetics in the metabolism of antiepileptic drugs: pharmacokinetic and therapeutic implications. Clin Pharmacokinet, 2007; 46(4):271–9.

Fukasawa T, Suzuki A, Otani K. Effects of genetic polymorphism of cytochrome P450 enzymes on the pharmacokinetics of benzodiazepines. J Clin Pharm Ther, 2007; 32(4):333–41.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen