Fentanyl (Werking)

Fentanyl is een opioïd geneesmiddel dat in de geneeskunde wordt gebruikt voor zijn pijnstillende en verdovende werking. De aanwezigheid van het CYP3A4*1G allel van het CYP3A4 cytochroom kan de plasmaconcentratie van het geneesmiddel en de werkzaamheid beïnvloeden.

Fentanyl is een krachtig, van fenylpiperidine afgeleid opioïde analgeticum dat voornamelijk reageert op de μ-opioïde receptor. De belangrijkste therapeutische effecten zijn analgesie en sedatie.

Fentanyl is 60-100 keer krachtiger dan morfine. Het is beter oplosbaar in lipiden, wat het snelle effect (1-3 minuten) en de korte duur als gevolg van de snelle herverdeling verklaart. Bij langdurige toediening kan het echter accumuleren in vetweefsel en zo het farmacokinetische profiel veranderen in een opioïde met een langere halfwaardetijd dan morfine. Het wordt gemetaboliseerd in de lever, dus het kan zich ophopen bij patiënten met leverfunctiestoornissen. Geen actieve metabolieten. Laat geen histamine vrij en biedt een grotere hemodynamische stabiliteit dan morfine.

Zowel de lagere effectieve concentratie van fentanyl als de concentratie die bijwerkingen veroorzaakt zal toenemen met de ontwikkeling van toenemende tolerantie. De neiging om tolerantie te ontwikkelen varieert aanzienlijk tussen individuen.

CONTRA-INDICATIES


Fentanyl is gecontra-indiceerd bij patiënten met bekende intolerantie voor het geneesmiddel of andere morfinomimetica, hoofdtrauma, verhoogde intracraniële druk en/of coma.

VOORZORGSMAATREGELEN


Zoals met andere sterke opioïden:

 • Ademhalingsdepressie is dosisgerelateerd en kan worden omgekeerd met toediening van een narcotische antagonist (naloxon), maar extra doses van deze antagonist kunnen nodig zijn omdat ademhalingsdepressie een langere werkingsduur kan hebben dan andere opioïde antagonisten.
 • Spierstijfheid kan optreden, waaronder stijfheid van de thoracale spieren, wat kan worden voorkomen als de volgende maatregelen worden genomen: langzame intraveneuze injectie (meestal voldoende voor lage doses), premedicatie met een benzodiazepine en toediening van spierverslappers.
 • Niet-epileptische myoclonische bewegingen kunnen optreden.
 • Opioïden kunnen hypotensie veroorzaken, vooral bij patiënten met hypovolemie. Passende maatregelen moeten worden genomen om de bloeddruk stabiel te houden.
 • Patiënten die langdurig met opioïden worden behandeld of patiënten met een voorgeschiedenis van misbruik van opioïden kunnen hogere doses nodig hebben.

BIJWERKINGEN


De ernstigste bijwerking van fentanyl is ademhalingsdepressie.

Andere bijwerkingen zijn:

 • Psychische stoornissen: slaperigheid, sedatie, nervositeit, verlies van eetlust, depressie.
 • Hartstoornissen: zeldzaam: tachycardie, bradycardie.
 • Ademhalings-, thorax- en mediastinumaandoeningen: zelden: dyspneu, hypoventilatie.
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: zweten, pruritus.
 • Algemene aandoeningen en veranderingen op de plaats van toediening: huidreacties op de plaats van aanbrengen.
 • Ongewenste effecten van toediening op de neuraxis: onder andere vertraagde ademhalingsdepressie, misselijkheid/braken, pruritus, urineretentie.
 • De volgende bijwerkingen kunnen worden waargenomen na toediening van fentanyl met een neurolepticum zoals droperidol: tremor, nervositeit, postoperatieve hallucinatoire ervaringen en extrapyramidale symptomen.

INTERACTIES TUSSEN GENEESMIDDELEN


Gelijktijdig gebruik van barbituurzuurderivaten moet worden vermeden, aangezien het ademhalingsdepressieve effect van fentanyl kan worden versterkt.

Gelijktijdig gebruik van andere CNS-depressiva kan additieve depressieve effecten veroorzaken en hypoventilatie, hypotensie en ook diepe sedatie of coma kunnen optreden. Onder de hierboven genoemde CNS-depressiva vallen: opioïden, antipsychotica, hypnotica, algemene anesthetica, skeletspierrelaxantia, sedatieve antihistaminica en alcoholische dranken.

Fentanyl, een werkzame stof met een hoge klaring, wordt snel en uitgebreid gemetaboliseerd, voornamelijk door CYP3A4, daarom wordt gelijktijdig voorschrijven van fentanyl met andere CYP3A4 remmende/inducerende geneesmiddelen afgeraden.

Het wordt gewoonlijk aanbevolen om twee weken voor een chirurgische ingreep te stoppen met monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers).

HANDELSNAAM


 • Fentanyl ®

Geanalyseerde genen

CYP3A4

Bibliografie

Barratt DT, Bandak B, Klepstad P, et al . Genetische, pathologische en fysiologische determinanten van de farmacokinetiek van transdermaal fentanyl bij 620 kankerpatiënten van de EPOS-studie. Farmacogenet Genomics. 2014 Apr;24(4):185-94.

Ren ZY, Xu XQ, Bao YP, et al . The impact of genetic variation on sensitivity to opioid analgesics in patients with postoperative pain: a systematic review and meta-analysis. Pain Physician. 2015 Mar-Apr;18(2):131-52.

Saiz-Rodríguez M, Ochoa D, Herrador C, et al.Polymorphisms associated with fentanyl pharmacokinetics, pharmacodynamics and adverse effects. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019 Mar;124(3):321-329.

Tanaka N, Naito T, Yagi T, et al.Impact van CYP3A5*3 op plasmablootstelling en urinaire excretie van fentanyl en norfentanyl in de vroege postoperatieve periode. Ther Drug Monit. 2014 Jun;36(3):345-52.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Vadermaand Alleen tot 20 juni op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon DAD15
Kopen